fredag 10 augusti 2012

Transcom


Transom är ett företag som tillhandahåller tjänster inom Business Process Outsourcing, Customer Relationship Management och Credit Management Service. 

Jag har tittat på Transcom tidigare och trodde att man skulle lyckas vända till vinst under andra kvartalet 2012. Nu blev det inte så utan man redovisade en förlust på 0.8 miljoner Euro. Efter att ha tagit stora omstrukturerings kostnader under 2011 fick man ta ytterligare (om än inte så stora) omstrukturerings kostnader under andra kvartalet 2012. Det har alltså varit svårare att vända skutan än jag trott. Dock lyckades man vända till en rörelsevinst som dock tyngdes av högre än normala finansiella kostnader och skatter,

Bruttomarginalen sjönk under 2011 till låga 16.5% mycket på grund av den stora omstruktureringen. Under 2012 har det varit mindre omstruktureringar och bruttomarginalen har också börjat att stiga till 17.8% under Q1 och 18.5% under Q2. Jag tror att det finns stora möjlighet att den kan fortsätta att stiga tills den når 20% som man haft tidigare. Dels för att ökad volym ger ökade marginaler samt att omstrukturerings kostnader försvinner och besparingar realiseras. Försäljnings, administrativa och generella kostnader har dock fortsatt att öka. Det är lite svårt ifrån kvartals rapporterna att se hur mycket av det som är på grund av rekonstruktions kostnader då de inte redovisas separat som i årsredovisningen. Tidigare har dessa legat kring 14% av försäljningen men är nu på 16.5% under Q2. Vissa av dessa ökningar har man tidigare aviserat då man har ökat försäljningskostnaderna för att kunna öka sina volymer. Detta har dock inte givit några större resultat men det borde man nog heller inte räkna med då det tar tid att knyta nya kunder till sig. Man bör också titta på skatten i Transcom's fall. Man är inblandad i skattetvister där man i de fall man har blivit upptaxerat har förhandlat om att betala dessa under en längre period. Vi kommer nog därför att få se högre skattekostnader än vad resultatet visar under en period. Är det slut med omstruktureringskostnader, bruttomarginalen förbättras och övriga kostnader kan stabiliseras kan man nog vända till vinst i år, i alla fall under ett kvartal.

EuroQ1 Act Q2 Act Q3 Q4 2012
Revenue 147,100 147,300 150,193 153,160 597,753

North America & Asia Pacific 25,200 26,800 27,604 28,432 108,036

West & Central (Euro rest) 27,900 27,000 27,540 28,091 110,531

Iberia (Latin) 30,600 28,900 28,900 28,900 117,300

North (Nordic) 38,800 38,900 39,678 40,472 157,850

South (Euro) 24,600 25,700 26,471 27,265 104,036
Cost of sales -120,900 -120,000 -121,656 -122,528 -485,084
Gross profit 26,200 27,300 28,537 30,632 112,669
Selling and Admin expenses -24,400 -25,000 -25,533 -25,271 -100,204
Other expenses -700 -1,000 -700 -700 -3,100
Profit/Loss from operation 1,100 1,300 2,304 4,661 9,364
Finance income 0 0 0 0 0
Finance costs -1,600 -700 -1,000 -1,000 -4,300
Profit/Loss before tax -500 600 1,304 3,661 5,064
Income tax -800 -1,400 -1,301 -2,008 -5,509
Profit/loss for the period -1,300 -800 3 1,652 -445


Transcom har inga klara och tydliga mål. I årsredovisningen för 2011 står det att "Improving financial performance, restoring the company to a position of strength and enhancing shareholder value are our primary goals". Det är generella mål som i stort sett alla företag har och inga mål som går att mäta eller följa upp. Jag tycker att företagsledningen borde sätta sig ner och ta fram lite klarare mål för företaget. Jag skulle kunna tänka mig finansiella mål som 20% bruttomarginal, 10% årlig försäljningstillväxt, kundfordringar på 60 - 70% av den senaste kvartalets försäljning och ett soliditets mål. Att det heller inte finns några verksamhets mål i rapporten är lite oroande. Man gör förhoppningsvis inte affärer för affärers skull, då kommer det att gå åt pipan. Det borde finnas hos ledningen och dessa borde publiceras då de tillsammans med de finansiella målen säger ganska mycket om företaget. 

Det kan även nämnas att mycket av deras "Property, plant and equipment) är att bli fullt avskrivet. Detta kan vara positivt då kostnaderna kan komma att minska när de är fullt avskrivna, men kan också (speciellt när det gäller telefonväxlarna) betyda att man måste göra större nyinvesteringar snart. 

Då till rådet och det blir köp för Transcom. Det verkar för mig att man kommer att lyckas att vända skutan och får man operera "i fred" under 2013 kommer man enligt mina försiktiga beräkningar att göra en vinst kring 11 öre per aktie. Det innebär att det finns ganska mycket skeptisism inräknat i dagens aktiekurs om 57 öre per aktie. Jag tycker att det finns fördubblings potential för Transcom. Då räknar jag på en försäljningsökning på 10% på årsbasis (vilket de nya resurserna bör klara av), bruttomarginal på 20% och att övriga kostnader sjunker till 16% av försäljningen. Det bör påpekas att detta inkluderar risker med skattetvisterna dels, med att 18 miljoner Euro är åsidosatta i balansräkningen (provisions for legal claims) vilket inte kommer att påverka resultaträkningen och dels att jag räknar med ökade utgifter om 1 miljon Euro per kvartal. Detta är nog lite både hängslen och livrem men med något jag valt att göra då de faktiskt betalar skatt trotts ett negativt resultatdels för att man i årsredovisningen nämner att man befarar ytterligare 15 miljoner Euro i ökad skatt från pågående skattetvister.

EuroQ1 Q2 Q3 Q4 2013
Revenue 156,223 159,347 162,534 165,785 643,889

North America & Asia Pacific 29,001 29,581 30,172 30,776 119,530

West & Central (Euro rest) 28,653 29,226 29,810 30,406 118,095

Iberia (Latin) 29,478 30,068 30,669 31,282 121,497

North (Nordic) 41,281 42,107 42,949 43,808 170,144

South (Euro) 27,810 28,367 28,934 29,513 114,624
Cost of sales -124,978 -127,478 -130,027 -132,628 -515,111
Gross profit 31,245 31,869 32,507 33,157 128,778
Selling and Admin expenses -24,996 -24,699 -25,193 -25,697 -100,584
Other expenses -500 -500 -500 -500 -2,000
Profit/Loss from operation 5,749 6,671 6,814 6,960 26,194
Finance income 0 0 0 0 0
Finance costs -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -4,000
Profit/Loss before tax 4,749 5,671 5,814 5,960 22,194
Income tax -2,335 -2,611 -2,654 -2,698 -10,298
Profit/loss for the period 2,414 3,059 3,160 3,262 11,896


Slutligen skulle jag ge Transcom's ledning rådet att ta tillfället i akt att göra om utformningen av kvartalsrapporten till nästa kvartal. Då man kommer att gör om redovisningen på grund av ändrad struktur i företaget med bland annat redovisning av Credit Management Services separat och ändring av de geografiska strukturerna. Det kommer som det är redan att vara svårt att följa redovisningen så man kan lika väl göra det som rapporteras mer lättförståeligt och dessutom vara lite mer generös i vad man rapporterar. 

2 kommentarer:

  1. Kloka ord. Tycker du skall skriva till bolagets IR-avdelning och påpeka det du tar upp om målen för företaget och redovisningsprinciperna.

    SvaraRadera
  2. Tack Oskar. jag har nu skrivit till deras IR-avdelning, få se om det får gehör i nästa kvartals rapport. Jag har vart bortrest utan tillgång till dator i en vecka så det tog ett tag innan jag kunde svara. Att åka bort utan tillgång till dator och internet är något jag varmt rekommenderar.

    SvaraRadera