fredag 30 november 2012

NordnetNordnet började som en internetmäklare men strävar mer att bli en "riktig" bank. Man vänder sig till de Nordiska marknaderna och erbjuder tjänster som gör det enkelt att spara, placera och låna och försöker positionera sig som ett modernt alternativ till vad man kallar gammelbankerana. Deras vision är att bli en ledande bank inom sparande. Jag tittade lite på Nordnet när kursen låg en bit över 20 kronor och tänkte att jag skulle titta närmare om den gick ner under 20 för att se om den var köpvärd då. 

Det är ganska lätt att vara en bank, låna upp billigt och låna ut dyrt. Kan man därtill låta kunderna handla billigt på börsen så kan man göra extra pengar (I Nordnet's fall är det snarare tvärt om, internethandeln kom först och fokus på ränteintäkterna senare). Nordnet lånade under 2011 upp 10,7 miljarder av allmänheten med en ränta på 0,41%, bidragit med 1,7 miljarder i eget kapital. Av dessa lånade man tillbaka 4,6 miljarder till allmänheten till en ränta på 9,59%, 1,8 miljarder till kredit institut till en ränta på 2,63% och, placerar 5,1 miljarder i räntebärande räntepapper till 2,1%. Detta gav en nettointäkt på 604.6 miljoner. 

Till detta lät man sina kunder handla aktier via sin näthandel vilket gav ytterligare 677.6 miljoner i clearing och courtage intäkter. Clearing intäkterna måste man dock betala till börsen för en summa av 217.4 miljoner vilket ger en nettointäkt på 274.7 miljoner. Med lite andra intäkter så gjorde man ett rörelseresultat på 1,084.2 miljoner.

Jag vet inte om det är ett samband med Nordnets köp av Finska eQ under 2009 men samtidigt ökade de administrativa kostnaderna med 40% (samtidigt som kundstocken ökade med drygt 20% från köpet av qQ). Från att ha legat på drygt 35% av intäkterna innan köpet var de uppe kring 60% men ligger de nu mer på ca. 45%. De har varit relativt stabila kring 140 miljoner per kvartal de senaste åren även de senaste kvartalen är intäkterna har börjat minska. Den nya VD'n kommer nog att se över dessa i mer detalj än vad som är publicerade i redovisningarna, med minskade intäkter måste kostnaderna minska för att behålla en vinst nivå. Frågan är bara var, att skära i antalet anställda när kundantalet ökar och när nöjda kunder och nöjda anställda är viktiga mål är ingen bra ide. Löner står dock för nästan 50% av kostnaderna. Informationskostnader och system och kommunikationskostnader står för 25% men det är nog också svårt att skära här då man är en internetbank med stort behov av fungerande IT. Kanske skära lite överallt. Det bästa kanske vore att inte skära alls utan övervintra med lägre vinster under något/några år och använda det som PR för att locka mer kunder när det vänder. Men säg den nytillträda VD som vågar göra det när han har resultatkrav? I senaste kvartals rapporten så skriver den nya VD'n, Håkan Nyberg på en fråga om kostnadsnivån "I nuvarande marknadsläge känns de 60 miljonerna rimliga" Frågan bli då, vad menas med nuvarande marknadsläge?

Under 2010 började man med privatlån, något som ger högre ränteintäkter då man kan ta en högre ränta. Men den högre räntan kan man ta då man också tar en högre risk.  Kreditförlusterna har därför också ökat efter det att man började med privatlån (även om de fortfarande är låga). Det kan visa sig vara ett dålig taijming då räntan sjunker och börsen kan fortsätta att gå dåligt. Med så låga räntor för upplåningen från allmänheten går de inte ner lika mycket som intäkterna från upplåningen och räntemarginalerna sjunker. Den dåliga börsen håller placerare lugna med låg handel och låga intäkter från aktiehandeln som följd. Den högre risken i privatlånen kan också materialiseras med högre kreditförluster som följd. Under utgången av 2011 hade man låg andel lån utan säkerhet (1,632 miljoner, övrig del av utlåning till allmänheten är vi belåning av aktier och andra finansiella tillgångar) så det ska mycket till för att de ska hota bankens existens men det kommer att bidra till lägre vinster.


MSEK 2012Q1 (act) Q2 (act) Q3 (act) Q4 Year


Rörelseintäkter 310.5 275.0 262.5 257.0 1,105.0
- Ränteintäkter 154.3 147.6 142.6 135.0 579.5
- Provisionsintäkter 156.2 127.4 119.9 122.0 525.5
Rörelsekostnader -66.1 -62.1 -57.9 -67.0 -253.1
- Räntekostnader -17.0 -15.3 -17.1 -19.0 -68.4
- Provisionskostnader -49.1 -46.8 -40.8 -48.0 -184.7
Nettoresultat av finansiella transaktioner 11.0 10.4 -0.8 4.0 24.6
Övriga intäkter 9.4 10.2 8.7 15.0 43.3
Summa rörelseintäkter 264.8 233.5 212.5 209.0 919.8


Allmänna administrationskostnader -135.7 -141.2 -144.6 -151.6 -573.1
Av- och nedskrivningar -15.5 -15.8 -15.7 -17.5 -64.5
Övriga rörelsekostnader -10.1 -11.6 -9.4 -15.0 -46.1
Rörelseresultat 103.5 64.9 42.8 24.9 236.1


Kreditförluster -11.0 -11.8 -9.7 -13.0 -45.5
Resultat efter finansiella poster 92.5 53.1 33.1 11.9 190.6


Skatt -20.0 -11.6 -11.0 -3.0 -45.6


Årets resultat 72.5 41.5 22.1 8.9 145.0
Administrationskostnader 43.70% 51.35% 55.09% 59.00% 51.87%


Skulle amorteringskrav införas på bostäder skulle det nog försämra läget ännu mer för Nordnet. Vad jag förstår så har inte Nordnet några bostadslån, dessa ligger mer hos gammelbankerna och bolåneinstitut. När bostäderna behöver amorteras kommer pengar tas från sparande och det skulle minska upplåningen från allmänheten och minska börshandeln bland småsparare än mer. Detta får mer konsekvenser för en bank som Nordnet än en gammelbank.

Tittar man på mål, så finns det inga klara mål, Håkan Nyber skriver i Q3 2012 rapporten "Nordnets tidigare målsättning om att till i år dubbla omsättningen från 2007 års nivåer är inte längre aktuell. Det har hänt mycket under de senaste åren och både aktiemarknaden och våra intäktskällor ser helt annorlunda ut idag. I mitt uppdrag att skapa tillväxt ser jag också att vi ska förbättra lönsamheten. Vår nordiska plattform är både skalbar och kostnadseffektiv, och kommer generera högre lönsamhet när intäkterna växer. Det är för tidigt för mig att efter två månader som vd sätta upp externa finansiella mål, men jag kan få anledning att komma tillbaka till detta". Jag är inte helt 100 på vad som menas med omsättning för en bank men klart är att målet inte var realistiskt. Andra finansiella mål jag har hittat är en kostnadsnivå om 60 miljoner kronor per månad. Ett mål som sannolik kom till efter den ovan nämnda ökningen i allmänna administrativa kostnader under 2009. Det är ett mål man har hållit sedan dess men är inte längre relevant. Målet om 100 procents kostnadstäckning från andra intäkter än courtage är mer relevant och som nog visar sig ha varit en förnuftigt mål då courtage intäkterna nu är mycket lägre än kostnaderna. Kanske dags för ett omvänt mål? 100% kostnadstäckning från courtage? 

Aktieutdelningen ska långsiktigt inte understiga 40 procent av vinsten. För 2011 var utdelningen 0,65 kronor per aktie, motsvarande 42 (43) procent av nettovinsten. Vinsten för 2012 och utsikterna för 2013 innebär med största sannolikhet att utdelningen kommer att sänkas rejält för 2012 om det nu blir någon aktieutdelning överhuvudtaget.

Nordnet är och kommer nog att förbli en nischbank. Kan man inte erbjuda ett komplett paket till sparare så kommer man bara att ha en del av sitt sparande och affärer med dem. Man försöker att gå mer mot en traditionell bank men det kommer då att bli svårare att profilera sig och utan kostsamma kontor så kommer det bli svårt att locka kunderna helt och hållet till Nordnet. Man kommer snarare att komplettera sin gammelbank med ett Nordnet konto. Vilket kommer att göra kunde mer rörliga mellan Nordnet och sin traditionella bank. Det enda man kan konkurrera är blir då räntenivån, något som sparare borde vinna på.

Jag har själv försökt öppna ett konto hos Nordnet för derivathandel över nätet (men behålla min gammelbank till övriga bankärenden). Då jag har en ovanlig situation så behövde de kolla upp visa saker innan jag kunde få ett konto. De fick både personuppgifter och telefonnummer och skulle återkomma, jag har inte hört av dem sedan dess. I konkurrens neutral anda ska jag också säga att jag försökte öppna ett konto hos Avanza, där fick jag ett nej men på felaktiga grunder (vilket jag har bekräftat med skatteverket). Jag är en lönsam kund så det är inte det det hänger på.

Det kan nog visa sig att gammal är äldst, min rekommendation för Nordnet blir sälj. Håkan har lite att bita i, det första är nog att klara vinsten men även mer långsiktigt att utarbeta ett klart mål och en strategi att nå dit. Efter att ha tittat på Nordnet i ett par veckor så är jag inte helt säker på vart man vill gå, bank eller fräck uppstickare? Det räntegap man har känns inte som något kundfokus, det känns mer som om man bara är ute för att tjäna pengar

Som en liten kul avslutning, Jag tittade igenom Nordnets ansvarsrapport för 2011 och såg att Nordnet prioriterar energiförbrukningen högre än anti-korruption. Kan höra chefen säga till sin medarbetare när han går från jobbet sent på kvällen "Sitt inte uppe för länge och ge billiga lån till dina vänner, och se till att du släcker lyset när du går"

Hoppas på många kommentarer då jag förstår att den allmänna uppfattningen är att internetbankerna kommer att fortsätta ta kunder från gammelbankerna.

10 kommentarer:

 1. Skulle jag välja mellan Avanza och Nordnet skulle jag föredra Avanza. De har placera.nu med relativt seriöst debattfoum, de har avanza zero och jag tror de snart börjar med bolån i någon form. Men just nu verkar de ha det lite kämpigt

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag funderar på att titta på Avanza näst för att jämföra dem. Jag förstår att många föredrar Avanza framför Nordnet.

   Radera
  2. En stor skillnad mellan Nordnet och Avanza tycker jag är att den senare är mycket bättre på marknadsföring. Nu menar jag inte vanlig "reklam" i from av banners utan snarare helt andra kanaler. Placera.nu, Avanza Zero och Avanza-dagen är exempel på vad jag menar. Sedan är Avanzas kundtjänst väldigt aktiv på olika forum och skriver i kommentarsfälten i bloggar e.t.c.

   Även Nordnet gör en del sånt men jag har en känsla av att Avanza är mer aktiva.

   Bör tillägga att jag själv har Avanza så det kan vara en av anledningarna till att jag märker av dem mer.

   Radera
  3. Avanza vs Nordnet verkar vara samma fråga om Mac vs PC. Jag har som sagt varken Avanza eller Nordnet så det ska bli spännande om jag som "neutral" kommer fram till samma slutsats. Det blir nog en julklapp från mig då jag inte kommer att ha så mycket tid till bloggen de närmaste veckorna.

   Radera
  4. Jag håller förvisso med om att det tenderar att bli lite Mac vs PC över det hela, men jag vill förtydliga att min kommentar inte var något ställningstagande för Avanza och emot Nordnet.

   Faktiskt är enda anledningen till att jag har Avanza att jag har vant mig med dem och att jag gillar deras webbsida. Placera.nu och Avanza Zero använder jag inte och Avanza-dagen kan man se på webben ändå. :-)

   Radera
 2. ja, man kan undra vad Nordnets strategi och mål är. De har även lite sakförsäkring. De har aktieanalyser genom något de kaller aktieexperter, men de svenska experterna lyckas inte skapa vettig avkastning. De har aktiediskussionsforum med hög volum men låg kvalitet på aktietips.com och mycket låg aktivitet på derivatinfo.coms forum. Vill man spara på räntekonto finns det andra möjligheter med högre ränta än Nordnet. Standardcourtage på 99 kr är inte attraktivt även om man kan ändra det till något billigare. Nordnet och Avanza har redan produkten för de mest aktiva placerare.

  Varken VD eller Sverigechefen verkar ha en bakgrund inom aktiesparande. VD Håkan har tidigare jobbat inom kreditkortsbranschen. Det känns inte som Nordnet har en tydlig strategi för annat än de mest aktiva traders. Man kan undra vem som ska vara Nordnets kärnkund och målgrupp. Att vilja bli en ledande bank inom sparande känns som ett luddigt mål. Möjligheterna för en nischbank inom aktiesparande finns och jag skulle gärna investera i Nordnetaktien om ledningen visar att de kan ta vara på dessa möjligheter. VD Håkan är ju ny på jobbet, så det ska bli intressant att se om han kan presentera tydliga mål i samband med nästa rapport.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilket påminner mig om att jag ska skicka inlägget till Nordnet. Brukar skicka dem till bolagen jag analyserar så de i alla fall har en möjlighet att bemöta mina inlägg, fast jag tror nog inte att de läser dem.

   Jag håller med, det ska bli intressant att se vad den nya vd'n kommer att hitta på. Det är nog en svår balansgång mellan en nischbank som vill expandera och en gammalbank.

   Radera
 3. Hej,

  Kul att du tar dig tid att titta närmare på Nordnet som företag. Jag ber om ursäkt för att du inte fått svar angående att öppna ett konto hos oss, men maila gärna dina kontaktuppgifter till info@nordnet.se så ska vi se till att du får ett svar omgående.

  Eftersom du bloggar om aktier och sparande vill jag även passa på att bjuda in dig att blogga på vår Nordnetbloggen, mer info hittar du på http://www.nordnetbloggen.se/borja-blogga/

  Hälsningar,
  Håkan Nyberg, vd Nordnet

  SvaraRadera
 4. Tack Håkan. Jag har skickat ett mail till adressen. Det kommer nog inte att bli någon mer blogg, det räcker med den här.

  SvaraRadera
 5. Känns ganska typiskt att Nordnet inte lämnat svar angående att öppna konto. Har depå hos dem och det har varit mycket trassel med enkla grejer som att dom missar att skicka ut brev med posten, upprepade gånger. En bank som inte har ordning på interna postgången känns inte övertygande.

  SvaraRadera