torsdag 28 augusti 2014

Augusti Rapport

Ännu en månad går mot sitt slut och det är dags för en ny månadsrapport. Denna gången blir det en dag för tidigt, men nu ska det semestras så jag kommer inte att ha tid med bloggandet på ett tag.Som jag skrev i ett tidigare inlägg så ökade jag i Industrivärden under månaden. Det var nära att jag ökade i Castellum också men kursen sjönk inte till min köpnivå. Jag tog också ett beslut att slutföra flytten av Doro till min investeringsportfölj. Det är bara en bokföringsteknisk fråga och det var lika bra att få den ur världen även om investeringsportföljens likviditet blir negativ.

Tillväxtportföljen har gått något back under månaden och har nu haft en tillväxt (utan lön) på 7,5% (8.2)%. Likviditeten har sjunkit till 7,4% (8.7%) efter inköp av Industrivärden och flytt av Doro. Jag kommer att lägga till ett nytt portföljvärde (levnadsindex) som indikerar den nivå jag kan leva på. Den tar utdelningarna till nuvärde same räknar om de andra medlen till ett räntevärde. Räntevärdet baseras på tillgångarnas värde omräknat till ett nollvärde på min 100 årsdag efter ett månadsuttag med en avkastning på 3,5%, en ränta på 3% och en inflation på 2%. På så vis behöver jag inte följa kurserna på mina aktier utan konsentrera mig på avkastningen. Levnadsindexet ligger för slutet av månaden på 65.52. Tillväxtportfölen består nu av fölajnde bolag

* Telia
* Fortum
* Protector Forsikring
* Svenska Handelsbanken
* Industrivärden
* Castellum

Investeringsportföljen har sjunkit lite under månaden då både Eolus Vind och Protector Forsikring har gått tillbaka. Doro kom med en hyfsad rapport och har återhämtat sig något från mycket låga nivåer. Jag hoppas att de nu kommer in i en positiv trend och fortsätter uppåt. Portföljen ligger nu på 5,3% (7,0%) plus för året (utan lön) och likviditeten är minus (-) 0,8% (1,2%). Investeringsportföljen består av

* Transcom
* Doro
* Eolus Vind
* Protector Forsikring

Spekulationsportföljen är den enda som har gått plus under månaden och är nu upp 46,5% (44,9%) sedan årsskiftet. Inga förändringar har gjorts, utan jag ligger kvar på mitt Doro innehav. Likviditeten har sjunkit lite då aktierna har gått upp och är nu 66,0% (66,6%).

Den totala aktieportföljen är nu upp 8,0% (11,2%) medans likviditeten har sjunkit tillbaka till 9,9% (12,9%).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar