söndag 10 juni 2012

Etrion Corp

Etrion är ett bolag som producerar energi. Man äger i dag solenergi anläggningar i Italien som producerar 60MW. Man har ett avtal med den Italienska staten att de köper 100% av deras produktion till ett överenskommet pris, FiT (Feed-in-Tariff)

Etrion är inte ett bolag som kan öka sin produktion med befintliga produktionsanläggningar. Solen lyser bara ett visst antal timmar varje dag. För att öka sin produktion måste man således skaffa nya produktionsanläggningar som kostar stora pengar. Etrion tar upp 85% av den summan i lån. Dessa lån ska betalas ränta och ska amorteras av, dessutom ska anläggningen skrivas av. 

Jag tycker inte att Etrion är värd det pris som man får betala idag. När man kan köpa billigare solceller och/eller få ett högre FiT så får jag omvärdera mitt ställningstagande.  De skaffar sig kunskap i att driva solkraftverk, vilket man kommer att ha nytta av när priset på solceller minskar och blir mer effektivare. Jag tycker inte att den kunskapen är värd det priset man får betala för aktien idag. Den är för lätt för någon annan att kopiera, någon som kan komma in med friska pengar när det händer. 

Min max värdering av Etrion som det ser ut idag är 9,88 kr/aktie. Men då har jag räknat på en hög FiT om 0,6 $/kwh (vid en FiT på 0.53 $/kwh är värdet 4.90 kr/aktie). 

"The average price per kWh produced dropped from $0.60 in the first quarter of 2011 to $0.53 in the first quarter of 2012, as a result of: (a) exchange rate variations; and (b) new projects being added in the third quarter of 2011 with a lower Feed-in-Tariff (“FiT”)." 

Hur har jag räknat? 

Solkraftverken beräknas producera 102,400 Mwh/år, vilket ger en intäkt på 62,000,000 US$ (FiT 0.60$/kwh). Jag har inte räknat med något slitage på solkraftverken under sin livslängd utan att de kommer att producera som idag även år 30. De solceller man har köpt har en beräknad (garanterad?) livslängd på 20 år men man räknar att kunna använda dem i 30 år. 

Operating cost had jag beräknat till 14,000,000 US$ per år (observers att jag här har räknat med en livslängd på 30 år (12,333,000 US$ per år i avskrivningar), då man tror att de ska vara produktiva så länge (avskrivningen i räkenskaperna är på 20 år). 

General and Admin exp had jag räknat på 10,000,000 US$ per år beräknat på senaste årsredovisningen utan att ta lägga till löneökningar eller inflation. 

Finansiella kostnader har jag beräknat till 14,000,000 US$ per år. Jag har använt en ränta på 3,5% och ett lån på 400,000,000 som amorteras med 13,333 per år över 30 år.

Vad gäller skatt har jag använt 10% på vinsten (jag har inte sett någon anledning att kolla upp vad den verkligen är) 

Det ger följande resultaträkning (över en 30 års cykel) ($'000) 

Revenue: 62,000 (1,860,000)
Operating cost - 14,000 ( -420,000)
General and Admin expenditures - 10,000 (-300,000) 
Financial costa - 14,000 (-217,000, den minskar varje år efter varje amortering)
Amortering -13,000 (-400,000)
Profit before Tax 11,000 (523,000)
Tax -1,000 (-30,000)
Profit 10,000 (492,000)

Detta ger alltså en total vinst på 492,000,000 US$ på 30 år, vilket har ett nuvärde på cirka 290,000,000 US$.

Med 205,746,419 aktier och en dollar kurs på 7kr så ger det 9.88 kr/aktie. Men ack vad mycket som måste gå rätt för att nå dit, och det är på 30 år. Till exempel skulle en halv procents slitage på solcellerna per år minska värdet till 7,57) Ett räntepapper med 2% avkastning (realränta) skulle på 30 år öka 181%, dvs, istället för att investera dagens kurs (2.74) i Etrion skulle man få 4.96 från en investering med 2% realränta. Jag skulle välja det riskfria alternativet.

Jag rekommenderar sälj.

Aktiepris vid analys: 2,38kr/aktie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar