torsdag 14 juni 2012

Husqvarna


Husqvarna är ett företag som producerar och säljer produkter främst inom trädgårds och skogs produkter (gräsklippare, trädgårdstraktorer, bevattningssystem och motorsågar) samt kapverktyg för byggindustrin. Man har delat in sig i tre affärsområden, Construction, Amerika och Europa & Asien/Stillahavsområdet. Det första omfattar kapverktyg för byggindustrin (globalt) och de geografiska omfattar alla andra produkter.
Det är ett företag som månar om sitt varumärke då man satsar på kvalitetsprodukter där man kan få högre marginaler för sina produkter. Mest kända är man nog för sina motorsågar men även gräsklippare är ett stort område. Dessutom ingår Gardena i koncernen som är ledande inom trädgårdsbevattning. Jag känner inte mycket till Diamant Boart som är varumärket inom Construction, men de riktar sig mer till professionella användare så det är nog inte så konstigt. Enligt den senaste årsredovisningen har man 15% av världsmarknaden inom Construction. För de två andra affärområdena har man 30% av marknaden inom Europa Asien/Stillahavsområdet och 20% av marknaden i Amerika. Det vill säga, man är en stor aktör inom de områden man verkar. Det är en marknad som ökar med 2 - 3% per år och som målsättning har man att öka med 5% per år, dvs, man försöker ta marknadsandelar. I och med att man redan är relativt stora inom de olika marknadssegmenten man verkar i idag så kommer det vara svårt att öka sina marknadsandelar via uppköp av företag, så man får nog inrikta sig mer på organisk tillväxt. 
Enligt den senast kvartalsrapporten så är Goodwill/Eget Kapital 46%, så jag tror att man bör vänta innan man gör några större uppköp (över 10% av sin egen storlek). Jag tycker att man i så fall bör titta på att bredda portföljen vid eventuellt framtida köp till något närliggande område där man kan dra nytta av sin nuvarande produkt portfölj och den kunskap man har där. Det minskar riskerna och skulle kunna minska säsongsvariationerna om man går in inom ett område med stark försäljning under det tredje och fjärde kvartalet (snöröjning?). Idag står de två första kvartalen för 2/3 av försäljningen och det mesta av vinsten (de två sista kvartalen går man ungefär jämt upp).  Jag har inte funderat så mycket men områden skulle kunna vara snöröjning, byggindustri, verktyg, städutrustning. Men som sagt var, det är en framtida expansion. Eventuellt att man gör ett litet inköp tidigt för att skaffa sig kunskap och utveckla en expansionsstrategi.
De senaste 5 åren har man haft en relativt stabil försäljning kring 32 - 34 Miljarder kronor. Under 2011 sjönk försäljningen till 30 miljarder, men det berodde på valuta förändringar och på problem med produktionen i och med flytt av produktionen i Amerika till en ny anläggning. Problemen med flytten verkar vara över och man ökade försäljningen under Q1 2012 till över 9.8 miljarder vilket var över 1 miljard mer än Q1 2010. Då konkurrenter har visat bra försäljning i Amerika under 2012 tror jag att man även kommer att öka försäljningen under Q2, speciellt i Amerika (Europa räknar jag med konstant försäljning). Jag är lite mer pessimistisk för de två sista kvartalen och tror att man kommer att ligga kvar på förra årets nivå vad gäller försäljning. Förhoppningsvis kommer besparingsprogrammet som genomförts att ha en viss effekt på ökad lönsamhet, något jag i och för sig inte har tagit hänsyn till i min prognos.
Jag ser inget i balansräkningen som oroar men hoppas att man använder årets vinst till att stärka sin finansiella position som att man inom ett par år kan komplettera verksamheten med ytterligare förvärv.
Då Husqvarna är ett företag som agerar på en mogen marknad utan större tillväxt är ett tycker jag att det är viktigt att titta på deras finansiella mål. De mål man har är att man vill ha en omsättnings tillväxt på 5% per år över en konjunkturcykel. Jag tror det är ett dåligt (luddigt) mål då det är svårt att mäta dels då jag tror att konjunkturcykel begreppet håller på att lösas upp och det är svårt att säga vad en konjunkturcykel är och dels att det är beroende på när man investerar i nya verksamheter (vilket jag anser ligger inom naturen av ett företag som Husqvarna). Tittar man på måluppfyllelsen under de senaste fem åren så ligger man klart under, vilket i och för sig är logiskt då det är under en lågkonjunktur. Man har även som mål att ha en rörelsemarginal som överstiger 10% över en konjunkturcykel. Man har legat mellan 4 - 11% under de senaste 5 åren. Nästa mål är att man ska ha en kapitalstruktur som att den säsongsjusterade nettoskulden inte långsiktigt ska överstiga 2,5. Även här uppfyller man inte målet då det har legat över 2.5 under de senaste 5 åren förrutom 2010. Detta understryker min tro på att man bör vänta med förvärv. Det sista finansiella målet är det underligaste av dem alla, att utdelningen ska normalt överstiga 40% av årets resultat. Det innebär att om man som 2011 gör en låg vinst med bibehållen utdelning så klarar man väl av målet. Jag tycker det vore bättre om man ändrade det till en utdelningspolicy som säger att man ska ha en utdelning om 40% av årets resultat dock ska utdelningen vara oförändrad om resultatet minskar så länge utdelningen inte är är högre än årets resultat. Det get investerare en god insikt i vilken direktavkastning man kan räkna med vid en given kurs utan att vara ett mål som företaget strävar mot.

M SEK 2012


Q1 Act Q2 Q3 Q4 Full year
Net sales 9,812 11,146 6,538 5,094 32,590

Trade Receivables 7,982 8,200 5,000 3,800 3,800
- Europe & Asia/Pacific 4,653 5,806 3,398 2,644 16,501
- Americas 4,420 4,600 2,400 1,750 13,170
- Construction 739 740 740 700 2,919


Cost of goods sold -7,193 -7,914 -4,740 -3,668 -23,514

Inventories 8,526 8,000 7,200 8,200 8,200

Other Current Assets 603 600 600 600 600

Other provisions 734 750 750 750 750

Other provisions (current) 354 350 350 350 350

Trade payables 4,076 4,000 2,500 2,900 2,900

Other liabilities 2,068 2,200 2,000 1,800 1,800

Goodwill 5,872 5,872 5,872 5,872 5,872

Trademarks 2,940 2,900 2,850 2,800 2,800

Product Development 550 550 550 550 550

Other intangibles 450 450 450 450 450

Land and improvements 200 200 200 200 200

Buildings 1,262 1,250 1,225 1,200 1,200

Machinery and technical installations 1,800 1,700 1,600 1,500 1,500

Other Equipment 200 200 200 200 200

Construction in progress and advances 250 250 250 250 250


Gross operating income 2,619 3,232 1,798 1,426 9,076


Selling expense -1,326 -1,532 -1,200 -1,200 -5,258
Administrative expense -377 -375 -375 -375 -1,502
Other operating income/expense 0 0 0 0 0


Operating income 916 1,325 223 -149 2,316


Net Financial Items -121 -100 -90 -120 -431
- Financial income 7 7 7 7 28

Investment in associated companies 5 5 5 5 5

Derivatives 1 0 0 0 0

Derivatives (Current) 229 300 400 300 300

Other Financial Assets 277 200 200 200 200

Short-term investments 328 350 350 250 250

Cash add equivalent 876 1,400 1,800 1,400 1,400
- Financial expenses -128 -107 -97 -127 -459

Long-term borrowings 6,883 6,327 6,000 6,000 6,000

Derivatives 77 100 100 100 100

Short-term borrowings 3,708 3,400 1,702 1,077 1,077

Derivatives (Current) 166 300 300 300 300

Provision for pension and other benefits 933 1,000 1,000 1,000 1,000Income after financial items 795 1,225 133 -269 1,885Taxes
-162 -230 -26 52 -366

Deferred tax assets 1,067 900 800 700 700

Tax receivables 193 200 300 200 200

Deferred tax liabilities 1,626 1,700 1,700 1,700 1,700

Tax liabilities 379 300 350 200 200Income for the period 633 995 107 -217 1,519
Equity 12,607 13,100 13,100 12,500
Total Assets 33,611 33,527 29,852 28,677

Equity and Liabilities 33,611 33,527 29,852 28,677


Min värdering är att ett P/E tal för Husqvarna bör ligga runt 10, vilket ger en direkt avkastning på 4% med de finansiella mål (policy?) man har. Jag tycker därför att företaget är bra värderat kring 30 kronor/aktie. Det finns en uppsida då det är en försiktig värdering (börsen har nyligen värderat Husqvarna till över 40kronor/aktie) men också en begränsad nedsida då man visat att man kan göra en hyfsad vinst även under svåra år (man kan bibehålla dagens direktavkastning). Jag anser att uppsidan överstiger nedsidan men inte så pass mycket att jag vill rekommendera köp. Så jag rekommenderar behåll. 
I och med att det handlas optioner med Husqvarna till ganska bra premium skulle jag råda att kompletera innehavet med "covered calls" för att förbättra avkastningen. I går kunde man köpa en Husqvarna aktie för 30.15 samtidigt som man fick 2 kronor för en option med lösenpris 29 kronor per aktie med lösen i Juli. En relativt säker placering, då man ligger plus så länge kursen ligger över 28.15. Man är dessutom "skyddad" med en direktavkastning på 5% och man kan ställa ut optioner med bibehållen lösenkurs men med längre löptid skulle kursen sjunka ytterligare. Stiger aktien så har man tjänat 0.85 kronor per aktie vilket är en månatlig avkastning på 2.85% (vilket motsvarar en årlig avkastning på 33%). Den lite mer optimistiske kunde ställa ut optioner till 30 kronor med lösen i Juli för 1.40 vilket skulle ge en avkastning på 4.3% .

Till slut så är den genomsnittliga rekommendationen från Analytiker (DI.se) 37 kronor per aktie. Den senaste rekommendationen är från Cheuvreux som har dragit ned sin rekommendation för Husqvarna till underperform, från tidigare outperform.

Aktiepris vid analys: 29,78kr/aktie (B aktien)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar