lördag 18 maj 2013

Mabi Rent

Min blogg inriktar sig ju på små och medelstora svenska företag, så idag ska jag titta på ett riktigt litet företag, Mabi Rent. Företaget är ett hyrbilsföretag som erbjuder korttidsuthyrning av personbilar, lätta lastbilar, minibussar och ett antal "specialbilar" i Sverige och Tyskland. Man har även bilförsäljning av Kia, Peugeot och Opel (samägt med Opel Sverige) inom bolaget. I och med att det är ett litet företag (totalt börsvärde om 28.5 miljoner kronor) är det svårt att få tag i information och även deras rapporter är knapphändiga. 

Mabi Rent börsnoterades i Juni 2010 på Aktietorget till teckningskursen 6,00kr per aktie. Man sysslade då endast med hyrbilar på den Svenska marknaden. I december 2011 så köpte man in 85% av Expoautos EA AB som säljer och ger service till Opel. Under 2012 köpt man Autoexpo i Nacka AB som säljer och ger service till Kia och Peugeot. Under 2012 etablerade man också (genom förvärv) ett kontor för biluthyrning i Berlin, Tyskland. Dessa expansioner har satt sina spår i resultaträkningen där man har minskat vinsten från 4,094 under 2010 till 1,978 miljoner under 2012, samtidigt har omsättningen ökat från 120,168 miljoner 2010 till 235,263 miljoner 2012. Vinstmarginalen räknat på resultatet efter skatt per omsättning har alltså minskat från 3.39% till 0.84%. Under 2012 var dock strategin att öka marknadsandelen framför lönsamhet.

Inköpen av Expoautos och Autoexpo (vilka jag förstår var ägda av samma personer som är huvudägare till Mabi) köptes in för att lägga till lönsamma företag till gruppen. Enligt Mabi har man funnit att det synergieffekter främst inom inköp men även inom service och försäljning. Själv tycker jag att man får en bättre marknad för försäljning av sina hyrbilar när de är dags att utrangera från hyrbils delen och hitta en stark synergieffekt där. 

Med 93 uthyrningsställen i Sverige börjar man känna att man nått den etablering som man vill ha i Sverige och har därför också börjat titta på andra marknader. Valet som första land att etablera sig utanför Sverige har fallit på Tyskland och då speciellt på Berlin. Det kan vara en vettig lansering då Tyskland fortfarande är Sveriges viktigaste handelspartner med tanke på företagskunder. Det är också en stor marknad i sig självt. Enligt den senast intervjun med André Schleemann på Introduce går etableringen bättre än förväntat. Det kommer sannolikt att ta mer av Mabi Rent's resurser att utöka sin verksamhet i Tyskland då man vill ha flera kontor för att få synergier mellan uthyrningskontoren.

Mabi är en risk fylld placering på många plan. Dels är man mer riskbenägna än många företag vilket kan ses från följande kommentar från André angående etableringen i Tysklad "Berlin är huvudstaden och växer mest av alla tyska städer just nu och motsvarar en tredjedel av hela Sveriges kundunderlag.  Några synergier ser vi inte just nu utan det får växa fram vartefter". Samma tendens kommer fram vid expanderingen till bilförsäljning "Även om det finns vissa synergier mellan Mabi hyrbilar och Autoexpo i Nacka så genomför vi detta förvärv främst för att det är en bra investering i en sund verksamhet till ett bra pris inom en närliggande verksamhetsgren till hyrbilsverksamheten", säger Svante Carlsson, styrelseordförande i Mabi Rent". Man expanderar kraftigt till nya områden och marknader utan en klar strategi. Dels så är avsaknaden av en strategi en risk men mer så själva den snabba expansionen, det finns en risk att man förlorar fokus på kärnverksamheten och lägger ner för mycket energi på att expandera. Förhoppningsvis så kommer man inte att expandera under 2013 (annat än för hyrbilsmarknaden i Sverige och Tyskland) utan att arbeta med att konsolidera verksamheten. Frågan är dock om man har den styrkan att låta bli, enligt ovan så verkar deras VD vara riskbenägen och därför svårt att hålla tillbaka. Det finns även en risk att man tar sig vatten över huvudet vad gäller Tyskland och att man går vilse i en för stor marknad för den lilla utländska aktör man ändå är. Man ger ingen riktning för 2013 i 2012 årsredovisning. Vidare så har Mabi Rent som ett litet bolag på Aktietorget en mycket låg omsättningslikviditet, dvs. det kan vara mycket svårt att sälja aktien till ett bra pris, speciellt om man handlar med något större poster.

Tittar man på de "reward" sida så tycker jag att priset är mycket pressat just nu. 2011, innan man expanderade till bilhandel och Tyskland så gjorde man en vinst på 75 öre per aktie. Det ger ett P/E tal på 6 med dagens aktiekurs på 4,50 kronor per aktie. Etableringen i Tyskland går bättre än plan så där bör man också kunna visa upp vinst inom en snar framtid. Därför borde en vinst kunna nå en bra bit över 75 öre per aktie. Man har synnergier mellan de olika delarna som man antagligen ännu inte har hunnit arbeta in i företaget vilket också har potential att öka vinsten.

Jag ger ingen scenario för 2013 då det finns för lite information till det och expansionerna inte särredovisas i den offentliga redovisningen. Q1 brukar vara det sämsta kvartalet så jag räknar inte med mycket bättre än ett 0 resultat för perioden. Rapporten kommer på tisdag (21 Maj).  Jag tycker att marknaden värderar in  mycket risk/reward i dagsen pris. Man har expanderat in på nya marknader som bör kunna bidraga till en ökad vinst för företaget. Vågar man använda 2013 till konsolidering av verksamheten och arbeta in synergieffekterna så finns det möjlighet till ökad vinst och en klart högre aktikurs. Jag skulle dock villja se en mer fokuserad strategi och uttänkt expansion framöver där man tar fram (och publiceerar) mål för verksamheten. 

Mitt råd är dock att sälja aktien visst kan man göra en vinst som är bättre än tidigare men det är inte resultatet av en genomtänkt strategi och plannering. Risken är därför för stor.

Vad har jag missat? Kommentera gärna.

Edit: Rådet är reviderat från ett initalt råd att köpa aktien, se mitt följande inlägg.

4 kommentarer:

 1. Tack det här sparar tid eftersom jag kan prioritera ned dem.

  Gällande Doro kan jag förtydliga att jag inte är det minsta orolig för värderingsrisken. Det är verksamhetsrisken (förmågan att sälja) som jag oroar mig för.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror du har rätt... måste nog fundera lite till. Det är lite väl mycket risker för att få en köp rekommendation.

   Vad gäller Doro så är jag inte så orolig för försäljningen heller. Man ligger långt före konkurrenterna så man kan lägga mer på produkt utveckling än vad de gör. Dessutom så behöver man inte sätta trender då det görs av de stora mobiltillverkarna. Så risken att man blir omsprungen av en konkurrent är liten (som Nokia blev omsprungen av Apple). Med telecare skaffar man sig dessutom en "moat" mot att de stora mobiltillverkarna kommer in på samma marknad. Marknadssegmentet är relativt välmående och villig att spendera på produkter som telecare.

   Nu kom detta nog lite under fel tråd (får se det som en bonus till dem som följer alla mina inlägg ;)

   Radera
 2. Jag vet inte vilken typ av investerare du är men för många (långsiktiga) investerare är kassaflödet något som de flesta är intresserade av. Jag ser inte att du nämnt det ovan, så jag antar att du inte fann anledning att kommentera det, dvs att det verkade vara OK?

  I ÅR 2012 & 2010 är "Kassaflöde från den löpande verksamheten" i storleksordningen 40-50 Mkr per år 2009-2012, dvs ganska stillastående. Och Förvärv och Försäljning av inventarier och bilar verkar ligga normala år (utan stora förvärv) mellan 30-40 Mkr. Ett "normalt" kassaflöde netto om ca 10 Mkr per år verkar det som.

  Samtidigt har omsättningen gått från ca 100 Mkr 2009 till 235 Mkr 2012. Och långsiktiga lån gått från 47 Mkr 2009 till 115 Mkr 2012. Att man expanderar verksamheten genom lån och inte genom egen intjäning kanske inte kommer som en överraskning men bolagets eget kapital utgörs bara av 17Mkr i förhållandet till 469 Mkr i total balansomslutning. Till detta kan läggas att immateriella tillgångar är 11 Mkr.

  I RR ser vi att 14 Mkr i rörelseresultat men vi har nästan 13 Mkr i räntekostnader 2012, ungefär lika stora räntekostnader som 2011 dvs innan det nya lånet på 80 Mkr togs upp. Räntekänsligheten är stor - korta och långa räntebärande skulder summerar 2012 till dyrga 380 Mkr - en förändring i räntenivå skulle slå hårt både mot resultat och kassaflöde.

  Tittar vi på branschkollegor tex Avis och Hertz ser det inget vidare ut. Trender i kassaflödet ser illa ut, avkastning på eget kapital inget vidare, resultat efter skatt ingen rolig läsning. Bolag som omsätter 45-60 000 Mkr (7000-9000 MUSD) och funnits med sedan många många år. Amerikanska bolag som är kända för att inte sky några medel för att få avkastning på sina investeringar och de presterar så här dåligt?

  Det verkar inte som Mabi har någon större möjlighet att gräva efter guld på den här marknaden.
  Även det faktum som du nämner ovan att inköpen av Kalfatra, Autoexpo och från NCP gjordes från enskilda personer med insyn och positioner i bolaget till företaget kan ses som en varningsflagga. Ett sätt för de inblandade att minska sin egen personliga risk genom att bli av med bolagen och samtidigt göra en vinst?

  Det finns så många bra bolag som vi kan investera i - varför ska vi lägga våra beskattade, hårt ihoptjänade lönekronor på bolag som är tveksamma investeringsobjekt?

  Som du skriver ovan "Det är främst det låga priset som motiverar mitt inköp" för tittar vi på bolagets egen ekonomi så verkar det inte var något självklart val att lägga sina pengar på

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Ludde, ditt svar är mycket upskattat. Jag har tagit mitt förnuft till fånga och nedvärderat aktien.

   Vad gäller kassaflödet så tycker jag att det är OK om man ser det till verksamheten då man genererar ett positivt kapital trotts att man expanderar. Dock ska jag medge att jag inte är en expert på kassaflöde men din kommentar har fått mig att läsa en del om det som jag förhoppningsvis kommer att ha nytta av i framtida analyser.

   Vad gäller lånen så tror jag det är svårt att expandera så fort utan att ta upp lån och man har nog haft som målsättning att ha en viss nivå för att få synergieffekter med många hyrbilsstationer. Som du påpekar är det dock mycket höga räntekostnader i förhållande till vinsten, vilket är en hög risk.

   Radera