lördag 25 januari 2014

Portfölj inte bara aktier

Här kommer en liten reflektion på ett inlägg finanskvinnan hade förra året om exponering mot börsen. Tittar man på resultatet har 44% (om man inkluderar hälften av de som har röstat 71- 80%) av ekonomibloggarna (vilka inte är representativt för befolkningen som helhet) en exponering mot börsen som är högre än 75%. Själv har jag strax över 40% (exluderat aktiefonder kring 5%) på min totala portfölj. Det är nog många yngre som skriver och är aktiva bloggare och som har röstat, vilka kan ha en högre andel placerade i aktier då de kan ta högre risker och vara mer långsiktiga men jag tycker ändå att det är lite skrämmande att så många tar en så hög risk. Det kan vara en symptom i sammhället i övrigt där allt ska gå fort, en bli rik kvikt mentalitet.

Jag håller med Graham och många andra att en portfölj bör ligga på mellan 25 - 75% aktier. Faktum är ju att man inte vet hur aktierna kommer att gå i framtiden och man vet inte om det kommer oförutsedda händelser, vem vill tvingas sälja aktier när de ligger på botten för att klara av köpa en lägenhet efter en skillsmässa, en aktie kan gå dåligt trotts proper analys (men även utan proper analys) och man tvingas sälja med förlust vilket kan få konsekvenser för ens pension. I sin enkelhet handla portfölj teori om risk/reward maximering att få en högre avkastning för en mindre risk.

Det finns flera saker som påverkar hur stor aktiernas andel av portföljen bör vara enligt mig.

Portföljstorlek: Ju mindre portfölj du har dessto mindre andel aktier bör du ha. Jag tycker att man minst ska ha tre månadslöner men helst en årslön som sparkapital. Det ger trygghet och flexibilitet samt är en buffert mot oförutsedda händelser som att förlora sitt jobb. Har man möjlighet så bör dessa tillgångar finnas tillgängliga i bankkonton eller räntebärande placeringar då man vet inte om börsen är övervärderad eller undervärderad när den behövs. Har man en portfölj där man inte har dessa tillgångar bör man ligga mycket nära 25% aktier i portföljen. När du har din årslön i kontanter eller räntebärande kan du öka andelen aktier mot 75% och lägga resten i räntebärande papper.

Ålder: När du är ung kan du ta högre risk och vara mer långsiktig i dina placeringar. Att den aktie som du har analyserat går dåligt i 5 år är inget su behöver bekymmra dig om då du kan vänta på att den får den värdering du tycker att den bör ha. Är du däremot pensionär så bör du har mer tillgång till dina besparingar oberoende av hur börsen har gått för att inte behöva panik sälja sin innehav för att klara sina utgifter. Enligt life cycle investment (A Random Walk Down Wall Street) ska man ha 70% aktier när man är under 30 år, 60% när man är kring 40 år, 50% när man är 50 och 30% när man är 60 och äldre.

Riskvilja: Det är nog ganska självklart att ju mer riskvillig man är dessto mer aktier ska man ha i sin portfölj. Kommer man över 75% bör man dock sätta sig ner och fundera på om verkligen förstår vilken risk man tar. Har man täckning för oföutsedda utgifter, hur ser portfölen ut (finns det åtminstone en god spridning med mycket lågrisk bolag). Har man disciplin att vänta ut en dålig marknad? Vilke medel ska man handla för om börsen går ner och man ser mer köptillfällen. Har man en portfölj med räntebärande sjunker andelen aktier som del av portföljen om aktierna går ner och man kan reallokera sin portfölj med mer aktier.

Tid: Hur mycket tid har man att lägga ner på aktier. Har man lite tid så bör man ha mindre andel aktier och mer andel räntebärande. Visserligen kan man köpa mer aktiefonder där man inte behöver lägga ner lika mycket tid på att leta köpvärda aktier men även till att köpa aktiefonder behöver man lägga ner tid och förstå marknaden som helhet.

Investerings mål: Vad är det man investerar/sparar till. Om man investerar för att kunna leva på avkastningen så är en mer försiktig portfölj att föredra. Om bara sparar för att få mer pengar kan det vara försvarbart med en högre andel aktier.

Kunskap: Ju mindre man kan om investering dessto mindre andel aktier bör man ha och sattsa mer på ränteplaceringar.

Då man inte vet vad som komer att ske i framtiden eller hur aktimarknaden kommer att utveckla sig att titta på historiska data och tro att det kommer att gå likadant i framtiden är farligt och då hade jorden fortfarande varit platt. Även med 50 års historiska data så kan man inte sia om framtide, ibland händer det saker som man inte har tänkt på eller räknat med, vem hade för 50 år sedan ens tänkt tanken att den amerikanska regeringen inte skulle kunna möta sina lönebetalningar. Så behåll en tillräcklig stor del av er portfölj i mer riskfria placerinar än aktier.

Finns det fler saker man bör tänka på när man viktar sin portfölj mot aktier?

2 kommentarer:

 1. Bra inlägg! Jag håller med om det mesta även om jag själv bara ser "portföljen" som min rena aktieportfölj.

  Själv delar jag upp min ekonomi i olika delar. Det ska dels finnas en buffert och sparande till sådant som ska köpas inom ca fem år och detta håller jag helt utanför börsen. Detta ska ha en rimlig storlek och ett rimligt inflöde varje månad. Sedan har jag, utöver pension och sparande till barnen, en aktieportfölj. Aktieportföljen är vad det låter som. Det ska vara 100 % aktier, eller mindre om det finns kontanter i väntan på köp. Om aktieportföljens värde skulle bli noll över en natt skulle jag bli förbannat besviken, men jag skulle klara mig utan den.

  Så andemeningen med Grahams 25-75 % tycker jag är hyggligt bra även om jag inte skulle sikta på att nå dit aktivt om jag skulle hamna i ett läge där mer än 75 % "råkar" bli aktier. :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror nog att det är viktigt att se till hela sin portfölj. Även om jag också har tre olika portföljer enligt mitt inlägg Portfölj II (http://aktieanalysen.blogspot.com/2013_10_01_archive.html) så försöker jag också se helheten i mitt sparande. Om du med din buffert klarar dig ett år utan lön och är relativt ung är du väl positionerad. Jag skulle dock råda dig att titta på helheten och inkludera räntebärande produkter i din portfölj. Börsen har gåt mycket bra den senaste tiden vilket den inte alltid gör, då är det bra att ha lite i räntebärande produkter vilket minska volatiliteten, det get också kapital att använda om det kommer en nedgång (om du har is i magen att handla då).

   Radera