söndag 19 oktober 2014

TRMIB 3 - Make thy Gold Multiply

Som vi såg i kapitel 1 så är grunden till att skapa en förmögenhet att spara en del av sin inkomst till sig själv, men att bara spara pengarna är att skjuta upp sina inköp till ett senare tillfälle. Vad bättre än att följa råd numer tre och låta pengarna arbeta åt dig och föröka sig?
"a man's wealth is not in the coins he carries in his purse; it is the income he buildeth, the gold stream that constantly floweth into his purse and keepeth it always bulging".
2,000 kronor sparade per månad ger snart stora summor. När du använder dina besparingar så kommer det sig naturligt att de minskar. Kan man däremot få avkastning på det kapital man sparar så hjälper det till att skaffa sig en förmögenhet samt att det ger möjlighet att spendera mer pengar utan att minska sitt sparkapital.


Jag vet inte om fattigbonddräng läser min blogg men det är nog inget bra råd att gödsla plantor med pengar för att få dem att växa. Det finns ett ordspråk som säget att "man ska ska prata med bönder på bönders vis och med de lärde på latin". Nu är det nog inte så många lärda som kan latin i dagens samhälle, men The Richest Man In Babylon ger rådet att prata om pengar med de som kan pengar. Din bankman är ett bra exempel, kom dock ihåg att de har egna motiv om vad du ska placera i så det kan vara bra att tala med några stycken och se vad de har för gemensamma råd.

Det finns många sätt att få sitt kapital att växa, starta eget företag, investera i lägenheter som man hyr ut, sätta in pengarna på banken. Det viktigaste inte är vad du väljer utan att förstå så mycket som möjligt av det du väljer. Vem startar ett bostadsbolag utan att förstå skattelagstiftningen för bostadsbolag. Jag kommer här att gå igenon ränta på ränta och återinvestering av aktieutdelningar för att ge bättre förståelse om dem.

Ränta på ränta

Ränta på ränta brukar i investerar sammanhang kallas världens åttonde underverk. Antag att vi sparar våra 2,000 kronor i månaden och att vi efter varje månad sätter in pengarna på ett konto som ger 3.5% ränta per år. Vi skulle då få följande utväxling på våra besparingar.


Tid Belopp Belopp 2 Kumulativ Ränta Ränta som % av belopp 2
1 år 24,000 24,321 321 1.3%
2 år 48,000 49,244 1,244 2.5%
3 år 72,000 74,785 2,785 3.7%
5 år 120,000 127,781 7,781 6.1%
10 år 240,000 272,198 32,198 11.8%
20 år 480,000 619,876 139,876 22.6%

Belopp är det belopp som du sparar och Belopp 2 är det belopp du har vid årets slut om du sätter in dina besparingar samt den ränta du får på dem på ditt räntekonto. Den kumulativa räntan är det belopp som du har som är över det belopp som du har sparat.  

Jag vill speciellt peka ut den sista kolumnen i tabellen som visa hur stor del av kapitalet som utgör ränta och hur mycket den andelen växer per år. Från att utgöra 1.3% efter år 1 så utgör räntan 22.6% av beloppet efter 20 år, dvs, efter 20 år har vi 619,876 kronor och av dessa har vi endast sparat 480,000 kronor, de resterande har vi "fått" av banken för att skjuta upp våra inköp.

De 619,876 kronor vi har efter 20 år ger oss en årlig ränta på 21,696 kronor eller 1,808 kronor i månaden. Nästan lika mycket som vi avsätter själva varje månad. 

Vän av ordning kanske ifrågasätter varför vi "bara" får 321 kronor i ränta år 1, 3,5% av 24,000 kronor är faktiskt 840 kronor. Det är dock på helårsbasis, om du sätter in 24,000 kronor 1 Januari får du 840 kronor i ränta 31 December. Nu avsätter vi 2,000 kronor i månaden, dvs bara 2,000 ger 12 månaders ränta, nästa insättning som vi gör i Februari ger 11 månaders ränta och så vidare.
 
Återinvesterade aktieutdelningar

Det går faktiskt att göra även bättre än världens åttonde underverk. Antag att vi istället för att sätta in pengarna på ett konto investerar dem i en aktie som ger 3.5% i utdelning varje år och att utdelningen växer med 5% per år. För att göra det lite lättare så gör vi bara ett inköp per år när vi har sparat ihop ett års kapital och att vi under tiden får 3.5% ränta eller 321 kronor per år. Vi gör även antagande om att företager vi investerar i delar ut 50% av sitt resultat. Kursen är 100 då vi gör vårt första inköp efter år 1. Vår tabell skulle då se ut som följer


Tid Belopp Belopp 2 Kumulativ ränta Belopp 3 Kumulativ avkastning Avkastning som % av belopp 3
1 år 24,000 24,321 321 24,321 321 1.3%
2 år 48,000 49,244 1,244 50,709 2,709 5.3%
3 år 72,000 74,785 2,785 79,341 7,341 9.2%
5 år 120,000 127,781 7,781 144,111 24,111 16.7%
10 år 240,000 272,198 32,198 360,804 120,804 33.5%
20 år 480,000 619,876 139,876 1,176,577 696,577 59.2%

Belopp 3 är det belopp som våra tillgångar är värda efter periodens slut, mestadels aktier. Den kumulativa avkastningen är hur mycket våra aktier är värde utöver vad vi själv har sparat ihop.

De 2,000 vi har sparat har nu växt till över 1 miljon och avkastar nästan 36,000 per år eller 3,000 kronor i månaden. Så genom av ge upp 2,000 per månad i utgifter kan vi 20 år senare spendera 3,000 kronor per månad och behålla vårat kapital. 

Skillnaden mellan utdelningar och ränta är att utdelningarna växer i regel från år till år mednas räntan är den samma. Med andra ord, de 24,000 vi sparade första året kommer att som ränta fortsätta att ge 3.5% eller 840 kronor efter 20 år medans de 24,000 kronor vi köpte aktier för ger 2,122 i avkastning år 20 då vi kommer att får 5% mer varje år, dvs avkastningen är inte längre 3.5% utan 8.8% (YoC, Yield on Cost) för den summan vi satte undan år 1. Avkastningen är fortfarande 3.5% för de pengar vi sätter undan år 20 då de aktier vi köper då har en direktavkastning på 3.5% Till detta kommer att även kaptalet har ökat i värde. De 243 aktier vi köper efter år 1 kommer år 20 att ha vuxit till 58,531 kronor.  

Finns det företag som klarar av mina kriterier? Tittar jag på Introduce nyckeltalskompass så hittar jag 20 bolag som har mer än 3,5% avkasning och en tillväxt på över 5% (det säger inte att de har det år efter år utan bara 2014 förväntad tillväxt). Tittar jag på NASDAQ OMX på Google finance så hittar jag 18 bolag som har 3,5% i avkastning och en vinst per aktie som växer med mer än 5% över en 10 årsperiod, i USA finns det 189 stycken. Så det är inga extreema värden. 

Det företag vi investerar i under ett år kanske har haft en stigande aktiekurs så att vi inte längre kan få 3,5% i avkastning, det finns då en rad andra företag vi kan välja mellan. Att diversifiera sin aktieportfölj genom att köpa aktier i olika bolag är dessutom ett bra sätt att minska risken. Går ett bolag dåligt så går förhoppningsvis ett annat bra. Det är även ett bra råd att ha flera olika inkomstkällor.

Det ska dock påpekas att historiska resultat är ingen garanti för framtida resultat. Även det mest genomanalyserade bolag kan gå i konkurs, Enron är ett bra exempel.

Jag vill också påpeka att jag har inte räknat med inflation eller nuvärden i exemplen ovan (1 kronona om 20 år är inte lika mycket värd som en krona idag) men jag har heller inte räknat med att öka avsättningen då vår lön också borde öka (dels med inflation och dels med att vi skaffar oss mer expertis, mer om detta senare). 

Nedan är en tabell som visar hur jag har räknat fram avkastningen mer återinvesterad utdelning. År 1 sparar man 24,000 kronor men köper inga aktier förrän året är slut. Under tiden har man fått 321 kronor i ränta så det kapital man har för aktieköp är 24,312 kronor. Kursen är 100 och man kan således köpa 243 aktier. År 2 sparar man ånyo 24,000 kronor, får 321 kronor i ränta under året samt en aktieutdelning på 851 kronor. Man har således 25,172 att handla aktier för. Då aktiekursen har stigit till 105 kronor (för att ha samma direktavkastning när utdelningen har stigit till 3,68 kronor per aktie) kan man köpa 240 aktier och den totala akteportföljen har 483 aktier. Det totala kapitalet blir då 105 * 483 = 50,709 kronor efter år två.
  
År Sparat Ränta Utdelning Kapital för aktieköp Kurs Köpt antal andelar Totalt antal andelar Utdeln Totalt kapital
1 24,000 321 0 24,321 100 243 243 0.00 24,321
2 24,000 321 851 25,172 105 240 483 3.50 50,709
3 24,000 321 1,775 26,096 110 237 720 3.68 79,341
4 24,000 321 2,777 27,098 116 234 954 3.86 110,406
5 24,000 321 3,864 28,185 122 232 1,186 4.05 144,111
6 24,000 321 5,044 29,365 128 230 1,416 4.25 180,681
7 24,000 321 6,324 30,645 134 229 1,644 4.47 220,360
8 24,000 321 7,713 32,034 141 228 1,872 4.69 263,412
9 24,000 321 9,219 33,540 148 227 2,099 4.92 310,123
10 24,000 321 10,854 35,175 155 227 2,326 5.17 360,804
11 24,000 321 12,628 36,949 163 227 2,553 5.43 415,794
12 24,000 321 14,553 38,874 171 227 2,780 5.70 475,457
13 24,000 321 16,641 40,962 180 228 3,008 5.99 540,192
14 24,000 321 18,907 43,228 189 229 3,237 6.29 610,430
15 24,000 321 21,365 45,686 198 231 3,468 6.60 686,637
16 24,000 321 24,032 48,353 208 233 3,701 6.93 769,322
17 24,000 321 26,926 51,247 218 235 3,935 7.28 859,036
18 24,000 321 30,066 54,387 229 237 4,173 7.64 956,375
19 24,000 321 33,473 57,794 241 240 4,413 8.02 1,061,987
20 24,000 321 37,170 61,491 253 243 4,656 8.42 1,176,577

Det här med ränta på ränta och återinvesterad avkastning på aktier ger upphov till en del frågor. Varför ska jag bara låta pengarna växa? Har jag pengar för pengars skull och vad får jag för utility (nytta) av det. Jag kommer tillbaka till det i ett extra kapitel när jag har gått igenom bokens innehåll. Jag vill inte gå ifrån inläggets syfte i en redan långt inlägg och det är frågor som bör behandlas separat.

TRMIB 2 - Control thy Expenditures

TRMIB 4 - Guard thy Treasures From Loss

 

4 kommentarer:

 1. Jodå Fattigbonddräng läser på din blogg. Får tacka för omnämnandet, om någon uppfattat det som att jag rekommenderar till att gödsla biologiska växter med riktiga pengar så har jag misslyckats fullständigt i mitt skrivande. Det får jag be om ursäkt för i sådana fall. Så gör inte det, och absolut inte på min inrådan. Däremot så plöjer jag gärna ner en del av mina surt förvärvande penningar på börsen, och sparkontot. Andra råder jag inte till någonting alls, då jag tycker att alla ska göra som dom vill, men stå för sina val och inte skylla på andra efteråt.

  Det var ett intressant inlägg i övrigt! Jag satt bara i helgen och räknade på en liknande tabell. Jag tittade på möjligheten att ta ut en del eller hela tjänstepensionen från 55 års ålder och placera den i utdelningsaktier under 5 till 10 år. Det är ett tag kvar tills det blir aktuellt, men med ganska måttliga utdelningar verkar det inte vara allt för svårt att prestera över pensionsbolagen. Jag är inte så imponerad över deras resultat, men de ska ju tjäna pengar själva också. Det blev ganska många olika scenarier med flera tidsperioder och procentuella uttag per år och hur många försäkringar som skall ingå.

  Kom på att lite mineraltillskott och tillförsel av spårämnen kanske kunde gynna en del biologiska växter om man gödslar med riktiga pengar. Men det är på lång sikt då nedbrytningen tar mycket lång tid, så det är med all sannolikhet bättre att köpa konstgödsel från Yara, och då gynnar man Fattigbonddräng också!

  Tackar för intressant läsning, så fortsätt att skriva och ha det riktigt bra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej jag tror inte att du har misslyckats med ditt skrivande, Det är mer en referens till din koppling till jordbruk i allmänhet. Jag tycker du har en bra balans mellan humor och allvar i din blogg så dina inlägg blir alltid lästa.

   Radera
 2. Inspirerande inlägg! Keep up the good work.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, det är alltid roligt att få lite kommentarer.

   Radera