söndag 26 oktober 2014

TRMIB 4 - Guard thy Treasures From Loss

Detta kan nog vara den svåraste rådet att följa för många, frästelserna och lockelserna kan bli för stora. Vem har inte sett den aktie som stiger med 100% bara på ett par veckor? Vem vill inte köpa en sådan aktie? Varför ligga och harva med en aktie som bara öka med 5% per år? Vem har inte läst om de som har vunnit över 1 miljon på lotter eller tips?
"Guard thy treasure from loss by investing only where thy principal is safe, where it may be reclaimed if desirable, and where thou will not fail to collect a fair rental. Consult with wise men. Secure the advice of those experienced in the profitable handling of gold. Let their wisdom protect thy treasure from unsafe investments."
 
Jag kan också citera Buffet då det av någon anledning ger mer tyngd i dessa kretsar.
Rule No.1: Never lose money. Rule No.2: Never forget rule No.1.
Vem har inte sett liknande aktier som de ovan (eller samma aktie) falla och förlora det mesta av sitt värde? Hur många personer känner du som ligger plus på sitt spelande? Det finns även många rådgivare som kontaktar dig och vill ge dig möjlighet att göra en bra placering. Ett råd är att inte lyssna på folk som kontaktar dig utan endast på de du väljer att kontakta själv. Vad som är för bra för att vara sant är ofta just det.

Som jag skrev under kapitel 1 så köpte jag en aktie som hette Artimplant för några år sedan. Som aktieplacering var det mycket dumt (de gick i konkurs) men det var mycket intressant att läsa om aktien på olika forum där olika aktörer hoppades att bolaget skulle gå med vinst vid nästa rapport och hur snabbt aktien skulle stiga, först till 1 krona per aktie (från 7 öre) och sedan till himmeln. Nyckelordet är "hoppades". När företaget gick i konkurs förlorade de som ägde aktien största delen av det kapital de hade "investerat" i aktien. Att den kostade 7 öre gjorde ingen skillnad, de förlorade detmesta av sitt sattsade kapital. Det var en gruppmentalitet på forumet där de som inte visste något hetsade andra som inte visste något. Så låt det var din egen kunskap som du litar på. Går det inte bra så lär du dig av mistagen.

Du kan ha tur (som kan minimeras genom att studera vad du köper) och pricka rätt bolag och få vara med om uppgången om 100%. Risken är dock stor att du försöker igen och igen och igen utan lika stor tur.

Se till att inte förlora det kapital du investerar innan du oroar dig för hur mycket du "tjänar". Om du förlorar 20% av det du har sattsat måste du tjäna 25% på det du har kvar innan du går jämt upp.  Gör du den förlusten första året är det mycket pengar som skulle bli återinvesterade som går förlorade och du förlorar en liten del för varje år i minskad utdelning eller avkastning. Antag istället att du gör den investeringen efter 20 år. Det är 20 år av hårt arbete och extra arbete att hitta bra företag att investera i. Att förlora de 20% är att förlora över två års sparande och arbete att hitta rätt investeringar.

Jag måste dock starkt poängtera att det är inte samma sak som att köpa en aktier som sjunker i värde. Du har inte förlorat eller tjänat något innan du säljer ditt innehav.  Aktier kan sjunka i värde av olika anledningar och det är ett eller anatgligen flera kapitel i sig självt. Mycket av det som de som kallar sig värdeinvesterare sysslar med är att leta företag som inte är korrekt prissatta. Ett företag kan vara tråkigt, under IT-eran så värderade IT bolag upp och traditionella företag ner) antagligen då man sålde tråkiga aktier för att köpa den nya ekonomins företag. Företaget kan ha gjort ett mistag och sattsat fel, men är det tillräckligt stort och marknadsledande kommer de troligtvis tillbaka. Det kan således vara ett bra läge att investera i aktein när den sjunker på börsen.


TRMIB 3 - Make thy Gold Multiply
TRIMB 5 - Make of thy dwelling a profitable investment

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar