lördag 31 oktober 2015

Oktober Rapport 2015

Ännu en månad till ända. Kina har stabiliserats och börjar sakta stiga igen. Grekland har det varit tyst om ett tag och den stora nyheten är flyktingströmen från mellanöstern. Rent ekonomiskt sätt så kan man se det som en långsiktig investering då det kommer att hjälpa svensk ekonomi. Jag har även sett förslag om att göra det en kortsiktig boost genom att låne finansiera hjälpen till flyktingarna och jag kan även se det logiska i det. Vi behöver ju få fart på ekonomin och varför inte göra det genom att hjälpa ny svenskar i sverige? Visst en del av pengarna kommer att försvinna utomlands i och med att de sänder pengar tillbaka till sina familjer. På längre sikt kommer de dock att se till att svensk ekonomi växer och blir mer konurrenskraftig. Sedan får man ha vilka politiska åsikter man vill men rent ekonomiskt är det nog lönsamt.


Tillväxtportföljen

Tillbaka till en lugn månad utan förrändringar i min stabilatillväxt portfölj. Ska erkänna att jag tvivlar på min förmåga att analysera och köpa större bolag. Av 8 bolag i portföljen ligger bara 3 på plus medans de andra 5 ligger back för året. Detta när börsen ligger 7.2% plus för året. Dock har det största innehavet gått mycket bra medans de två minsta har gått sämst.Så tittar man på värdet av skälva portföljen så ligger jag plus 4.4%, vilket dock är sämre än index. Så jag kanske borde hålla mig till investeringsbolag eller fonder för denna portfölj.

Som helhet så har prtföljen gått upp till 3.6% (2.4%) för året medans likviditeten ligger stilla 3.5% (3.6%). Dollarn stiger igen så mitt levnadsindex har sjunkit tillbaka till 57.2 (58.3). De individuella aktiernas reultat är som följer.

TeliaSonera -13.3% (-14.7%)
Bonehur -24.1% (-15%)
Fortum -24.2% (-27.2%)
Protector Forsikring 54.1% (50.1%)
Handelsbanken -4.9% (-2.0%)
Castellum 4.8% (-4.5%)
SKF -3.0% (-0.1)
Industrivärden 14.3% (7.6%) 


Investeringsportföljen

Om jag tvivlar på inköpen till tillväxtportföljen så är jag mer nöjd med min investeringsportfölj. Här har alla bolag gått plus sedan årsskiftet. Eolus visar dock minus i tabellen nedan men då ska man komma ihåg att de har gjort en stor extrautdelning under året. Med den inräknad så har innehavet gått plus 16.2%. Mitt inköp av Christian Berner har varit mycket lyckat och på bara två månader har aktien stigit med 39%. 

Jag tror anledningen till att investeringsportföljen går så mycket bättre (förutom en del tur) är att jag har analyserat dessa aktier mycket mer och djupare än de jag har köpt till min tillväxtportfölj. De är mindre och jag förstår dem bättre.

Det har varit en rejäl uppgång i portfölen under månaden där 3 av 5 bolag har gått upp med mer än 10%. Portföljen är nu upp  32.6% (20.7%) sedan årsskiftet och likviditeten är 31.7 (31.2). Det finns således rum för en hel del inköp.

Transcom 30.8% (26.7%)
Eolus -18.2% (-28.5%)
Doro 28.6% (17.3%)
Christian Berner 39% (15.5%)  
Electra Gruppen 1.3% (-2.3%)

Spekulationsportföljen

Mitt stora sorgebarn för tillfället. Både Etrion och SSAB hade rejäla rallyn under månaden och jag låg nästan plus med båda innehaven. Båda aktiernahar sedan fallit tillbaka och är nästan i nivå med förra månadens kurser. Likviditeten är -4.5 (-4.8).

Etrion -26.7 (-33,8%)
SSAB -25.7 (-27.9%)


Den totala portföljen slår dock index då den är upp 11.2 (7.2) för året. Likviditeten är 11.3 (11.9).

onsdag 7 oktober 2015

September Rapport 2015

Jag tog inte tillvara på dippen som var i slutet på September då jag var ute i världen och reste. Dock köpte jag på mig lite SKF tidigare under månaden. Hade SSAB gått ner till 25 kronor per aktie hade det nog blivit fler aktier där. Nu hoppas jag dock att vi inte får se sådan kurser igen. Jag har även tittat lite på H&M och det kan komma ett köp där lite senare om det fortsätter ner (vilket jag tror). Min resa gör dessutom att min redovisning är per 2 Oktober och inte som brukligt är per den sista i månaden.


Tillväxtportföljen

Det blev som sagt ett inköp även under September och SKF införskffades till tillväxtportföljen. Aktien har gått ned den senaste tiden och jag tyckter det är en stabil aktie som passar in i min tillväxtportfölj och som desutom sprider riskerna till en ny industri. 

Porföljen fortsätter att gå kräftgång men är fortfarande på plus 2.4% (4.8%). Likviditeten har gått ned efter inköpet och är nu 3.6% (6.0%). Mitt levnadsindex som är baserat på tillväxtportföljen har i och med att kronan stärkts stigit till 58,3 (57,3) och är nu endast ned 11,5% sedan jag började med mitt index. De individuell aktierna har gått som följer.

TeliaSonera -14.7% (-5,4%)
Bonehur -15% (-17%)
Fortum -27.2% (-18.9%)
Protector Forsikring 50.1% (60,1%)
Handelsbanken -2.0% (3,5%)
Castellum -4.5% (-1,8)

SKF -0.1 (N/A)
Industrivärden 7.6% (13,3%)Investeringsportföljen

Inte heller min investeringsportfölj klarade September särskilt bra. Dock klarade sig mina nyinköp ganska bra. Det är främst Eolus som har gått ned. Det är låga elpriser och det kommer nog att fortsätta vara svårt för Eolus ett tag. Jag är lite orolig för sattsningen i USA då jg ser det som att man inte vet vart man vill vara utan börjar vara lite överallt. USA är dessutom en mycket svår marknad för utlädska företag. Min portfölj har backat och var den 2:a Oktober bara upp 20.7% sedan årsskiftet (28.4%). Likviditeten fortsätter att vara god 31.2% (31.0%) och det finns utrymme för mer inköp. Aktierna i portföljen har gått som följer

Transcom 26.7% (31,2%)
Eolus -28.5% (-15.8%)
Doro 17.3% (21.1%)

Christian Berner 15.5% (11,0)  
Electra Gruppen -2.3% (-2,3%)


Spekulationsportföljen

Här är det mycket dystert. Etrion och SSAB har inte varit lyckade spekulationer, även om SSAB har återhämtat sig en hel del från vad som redovisas här. Portföljen är ner 23,8% sedan årsskiftet (-9,4%). Så sent som i Juli var portföljen upp 8.0%. Med det kraftiga raset har också den negtiva likviditeten försämrats -4,8% (-4.0%). Aktierna har gått som följer (dock saknas data för Augusti)

Etrion -33,8%
SSAB -27,9%

Det krävs nog inget matematiskt geni för att komma fram till att även den totala aktieprotföljen har gått ned. Den är dock fortfarande på plus 7,2% (14,8%). Likviditeten är 11,9% (14,9%).

Hoppas att det gick bättre för er.

måndag 31 augusti 2015

Augusti Rapport 2015

Efter att ha gjort utflykt och skrivit en massa andra inlägg så är det nu åter dags för en månads rapport. Det har hänt en del men inte så som jag förytspådde förra månaden. Det har blivit tre inköp, ett känner ni till Electra Gruppen men de andra två får ni läsa er till i rapporten.

Tillväxtportföljen

Kina har gjort stora intryck i min och jag antar många andras portföljer. Oron är inte över ännu och jag tror det kommer att fortsätta ner en tid framöver. Dock inte så kraftiga svängingar som det har varit I augusti. Att en börs sjunker med 8% en dagen och går plus 4% nästa dag är ett tecken på att det inte står bra till. Med fortsatta artifisiella ingrepp från den Kinesiska staten kommer det att fortsätta vara oklart om vad som kommer att hända i Kina. USA's ränteökning kommer också att ligga som ett orosmoln över världens börser fram till mitten på månaden när ett belut tas. Jag tror att man kommer att ligga kvar på dagens nivå ett tag till men hoppas dock på en ökning för att signalera en kursändrig men att påföljande ränteökning dröjer ett år till. Lika så hoppas jag verkligen att Sverige inte sänker sin styrränta ytterligare man jag är lång ifrån säker på att så kommer att ske. Är inte säker på att Ingves har den råg i ryggen som behövs.

Tittar man på utvecklingen på mina aktier så ser man att jag inte är så bra på stabila tillväxtaktier. Hade inte Protector funnits i portföljen är jag inte säker på att jag hade vågat redovisa den. Själva portföljen är dock fortarande upp 4,8% (8,4%) sedan årsskiftet. Likviditeten har förändrats något till 6,0% (6,1%) då inga förrändringar har gjorts.

Trotts nedgången på börsen har försvagningen av dollarn gjort att mitt levnadsindex till största del har legat stilla 57,3 (57,2).

TeliaSonera -5,4% (4,0%)
Bonehur -17% (-13,0%)
Fortum -18.9% (-11.6%)
Protector Forsikring 60,1% (63,0%)
Handelsbanken 3,5% (7,4%)
Castellum -1,8 (1,2%)
Industrivärden 13,3% (21,7%)


Investerings portföljen

Här finns det lite mer att rapportera då det har gjorts två inköp här. Electra Gruppen finns att läsa om på ett separat inlägg så det skriver jag inte mer om. Det andra är ett lite bolag som jag inte tror att många har tittat på, Christian Berner Tech Trade. Det är ett lite teknikhandelsbolag som handlas på First North. Man har fått många intressanta ordrar från stora aktörer som jag tycker borde vara bra för framtida tillväxt. Jag lyckades köpa uppp några aktier innan Q2 rapporten kom som införlivade många av de förväntninagarna jag hade på dem. Man har funnits på börsen i snart ett år även om man har anor från 1800 talet. I och med att man fick en stor kassa efter börsintroduktionen har man dessut en stark balansräkning. Så det var enligt mig värt ett inköp. 

Det bör också nämnas att Doro kom med en stark rapport under månaden. 
 
Porfölen som helhet har klarat av augusti bra och är faktiskt upp lite sedan förra månaden 28,4% (28,3%). Så jag är bättre på att hitta intressanta investeringsobjekt än trygga investeringar. Likviditeten har i och med inköpen sjunkit till 31,0% (42,5%) så det är inga stora summor jag har handlat för. De enskilda aktierna har gått som följer,
 
Transcom 31,2% (37,3%)
Eolus -15.8% (-12,4%)
Doro 21.1% (6,9%)

Christian Berner 11,0 (N/A)
Electra Gruppen -2,3% (N/A)

Spekulations portföljen

Jag tyckte att börsen sjönk så pass mycket att det var värt att gå i med hela kassan. Jag köpte på mig mer SSAB som jag tycker har sjunkit för mycket. Det har dock fortsatt ner efter inköpet så resultatmässigt ser det inte bra ut. Etrion spekulationen gick inte så bra den heller och man kom med en katastrofal rapport. Portföljen är nu -9,4% (8,0%) på året. Jag har köpt lite mer än vad jag borde och har en negativ likviditet -4,0% (25,9%). 

Med två portföljer som backar så går även den totala portföljen back. På året så ligget jag fortfarande klart bättre än index 14,8% (18,2%). Likviditeten har sjunkit något efter mina inköp 14,9% (21,5%) men det finns fortfarande en bit att köpa för.  

Jag har även roat mig med att räkna ut direktavkastningen på min portföljer.  
 • Tillväxt portföljen: 1,19% men då ska man komma ihåg att endast 34% av portföljen utgör förnärvarande av aktier.
 • Investerings portföljen: 1,23% men här ska man komma ihåg att det finns en likviditet om 31% och mitt största innehav Doro delade inte ut några pengar i år
 • Spekulations portföljen: 0%
 • Totala portföljen: 2,19%

Hoppas att ni hade en bättre utveckling under månaden.

söndag 16 augusti 2015

Risk och avkastning

Jag läste 4020's senaste inlägg och började fundera en del över risk och avkastning. Tänkte först svara med en kommentar men då det kommer långt ner i kommentarsfältet (och blev ett långt inlägg) så är det stor risk att det hade försvunnit där. Så jag chockar istället mina läsare med två inlägg under samma helg.

Det här med risk och avkastning är ett svårt koncept (även för mig) många tolkar låg avkastning som ingen risk (bankkonton, statspapper) och hög avkastning som tillväxtpotential. Man ska dock kommaihåg att det alltid finns risk, även företag som H&M och Apple har risk och det är det som man får ersättning för när man investerar i bolaget.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida vinster. Dock kan man försöka att analysera om risken för ett bolag är rätt värderad. Man kan även konstatera att marknaden oftast överreagerar. Efter kraftiga upp och nedgångar kommer det oftast rekyler (även om de kan vara korta). Men marknaden reagerar för att den underliggande risken har förändrats. Att se att kursen faller när man presenterar ett sämre resultat så reagerar man olika på det.

Spekulanter säljer och värdeinvesterare köper när vinsten sjunker (och kursen går ner) men det gäller att kommaihåg att båda reagerar logiskt från sitt sätt att se marknaden och risken. Spekulanten ser till en kortare tidshorizont och lämnar skeppet för att kortsiktigt så har risken ökat; man säljer för att hitta andra alternativ. Spekulanten ser även en viss "nytta" i själva risken. Värdeinvesteraren å sin sida skyr risken och litar på bolagsledningen och att de kommer att agera för att återställa lönsamheten. Man köper på sätt och vis bolagsledningens kompetens då man ser att långsiktigt så har risken minskat då det finns en långsiktig marknad (och om man har en kompetent ledning - dock tror jag det inte finns någon större korrelation mellan ledningens kompetens och företagets storlek eller ledningens kompensation).

Vart jag vill komma är att det trotts att en väreinvesterare försöker köpa 1 krona för 50 öre med "margin of safety" så finns det fortfarande en risk. Man kan analysera fel, bolagsledningen kan agera fel, det kan hända omvärldsfaktorer som man inte kunnat förutse eller kan kontrollera. Så den kronan man köper för 50 öre kan fortfarande bli en dålig investering och vara värd 0 öre i slutändan.  Om man ska vara riktigt långsiktig så det enda slutet för börsen är att den slutar fungera och vi all förlorar vårt kapital (då kan det vara så långsiktig som att solen slocknar och det är nog inget vi behöver oroa oss för idag).

Bankkonton har också en risk, till och med de som ger negativ ränta. Banken kan stänga under en kortare eller längre tid (så som i grekland), någon banktjänsteman eller (annan? ;) ljusskygg person kan stjäla dina pengar och banken vägrar ersätta och du är tvungen att gå in in en lång rättegång för att få tillbaka ditt kapital.

Det gäller därför att diverifiera, köpa olika aktier i olika marknader och branscher, ha olika sparformer, ha en lön och avkastning (där fick jag och alla som funderar på att leva på avkastningen), ha goda vänner och familj som kan hjälpa till (samt att vare en god vän och familjemedlem). Att helt stå utanför aktiemarknaden är enligt det resonemanget också fel då aktier är en del av diversifieringen (någon hade gett en kommentar att de sålt av alla aktier och väntade på nedgången innan de köpte in sig, vilket kan vara att vänta på Godot).

Graham rekommenderar att ha 40 - 60% av sina tillgångar i aktier. Det innebär att man alltid ska ha aktier, då du inte vet om aktiemarkanden kommer att gå ner eller inte. Det innebär också att din portfölj under olika delar av ditt liv kommer att gå ner i värde och att ha is i magen. Den rekommendationen kommer ifrån att historiskt sedan aktier skapades har de gått bättre än andra sparformer. Det är dock en sak att se saker i ett historiskt perspektiv och ett annat att förutse framtiden. Som jag skrev tidigare, du får en avkastning på ditt kapital då det finns en risk (och den risken värderas olika).

Jag vet själv hur svårt det är att stå utanför en högt värderad börs och se aktierna fortsätta upp (Jag köpte Electra här om dagen trotts att jag i en av de sista meningarna skrev "Om jag hade varit en sann värdeinvesterare så hade jag dock bara satt upp den på bevakningslistan då man köper bolaget för vad det är värt". Jag köpte även Etrion förra månaden - även om det var en uttalad spekulation).

Räntan är låg och det finns inte många andra alternativ som ger någon bra avkastning. Det finns inget som säger att vi kommer att gå tillbaka till en hög ränta igen (historisk finns det dock en sannolikhet) och kanske kommer vi om några år se tillbaka på alla möjligheter vi hade  att köpa aktier till ett bra pris idag. (jag tror dock att med den höga skuldsättning som finns idag så är en högre inflation (vilket ger högre ränta) en av de få utvägar till en stabilare ekonomi - vilket skulle innebära att aktier kan vara ett bättre alternativ än pengar på banken då aktierna troligtvis skulle stiga i pris (inte värde) medan det inte är säkert att räntan skulle hänga med (Jag har levt I Zimbabwe).

Så glöm inte att det alltid finns en risk, men övervärdera heller inte risken. Att det finns en risk att du kan falla ned i ett slukhål om du går utan för dörren innebär inte att du aldrig ska lämna hemmet. Du kommer att gå miste om mycket här livet i så fall. Så den bästa investering vi kan göra är nog i våra vänner, de ger båda avkastning och ett skyddsnät om det skulle hända något.

Electra Gruppen


Så var det dags för ett företagsanalys igen (fast det är väl ingen som tar den allvarligt efter mitt Etrion fiasko), det var över ett år sedan sist. Den senaste tiden har varit lite lugnare och jag har fått lite tid över till mitt aktieintresse. Jag kommer att försöka arbeta vidare på det analyskoncept som jag introducerade tidigare (reproducing the asset) och som jag har försökt ta vidare i ett inlägg som jag fortfarande arbetar med. 

Den grundläggande tanken är att ett företag har ett värde som motsvarar vad det skulle kosta att skapa företaget igen med samma beståndsdelar. Dessutom har företaget ett värde i de immatriella anläggningstillgångar man har, såväl synliga som dolda.

Electra Gruppen AB

Mitt intresse på bloggen riktar sig främst mot små och medelstora bolag på. Electra Gruppen återfinns på Nasdaq's småbolagslista (small cap). Man verkar inom två huvudområden retail och IT & Logistik. Jag har inte hittat mycket skrivet om Electra Gruppen inom bloggsvären. Det mest utförliga har jag hittat hos aktieinkomster från 2013. Vi har lite olika syn på bolaget och han var inte så positiv. Dock hade det nog varit en bättre investering än Vardia. Om ni av någon anlegning har missat aktieingenjörens och aktiefokus arbete för småsparare i Vardia så tycker jag att ni ska läsa om det. Som småsparare har ni också nytta av deras arbete.

Retail

Inom området retail så äger man ett antal företagskoncept som man förvaltar och utvecklar. Själva butikerna ägs inte av Electra utan det är den lokala butiksägaren som äger och driver butiken. Electra ansvarar för inköp, distribution, lagerhållning, marknadsföring, IT och utbildning för medlemmarna. De företagskoncept som ingår i Electra Gruppen är Audio Video, Digitalbutikerna, Ring Up, och det nya konceptet the Image. Man stödjer även ett antal externa kunder men varuförsäljning och logistik. En kort presentation av företagskoncepten (jag ska erkänna att jag inte är väldigt bekanta med dem);

Audio Video: En butikskedja med 110 butiker som tillhandahåller produkter inom hemelektronik.
Digitalbutikerna: Även digitalbutikerna är en kedja med ca 80 medemmat som arbetar inom helmelektronik branchen men inte som säljare utan mer som rådgivare och speciallister, speciellt inom digital TV.
Ring Up: En telekomkedja som tillhandahåller telekomlösningar för företag. Ring Up har omkring 50 medlemmar.
the Image: The Image är en fotokedja med 34 anslutna butiker och är ett nytt koncept inom fotografi och man riktar sig mot hela fotograferings processen, att ta bilden, bearbeta den, presentation och lagring av bilden.

IT och Logistik

Som namnet antyder erbjuder man lösningar inom IT och logistik. Området har två produkter, Electra Smart som är ett butiksdatasystem och Electra 3P som erbjuder kundanspassade logistik och IT lösingar till externa företag.

Vision Mission Goal

Electra gruppens affäridé är att utveckla och driva koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och vara en flexibel logistikpartner i Norden som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Det är intressant att se att man har med Norden i affärsidén då för närvarande det mesta av verskameheten finns i Sverige. 

Man har även utvecklat strategier för att genomföra sin affärsidé. 
 • Utveckla erbjudandet för befintliga och nya kunder inom tredjepartslogistik
 • Utveckla e-handel tillsammans med partners
 • Aktivt värva medlemmar till kedjorna
 • Utveckla och skapa värde i kedjekoncepten
 • Utveckla butiksdatasystemet Smart som en del av kedjekoncepten
 • Utbilda och utveckla handlarna för ökad lönsamhet och konkurrenskraft
Det enda som står ut är att det inte är en strategi att utveckla nya butikskoncept. Man verkar snarare vilja fokusera på att utveckla det man har. 

Till sist har man även tagit fram finansiella mål vilka är,
 • Uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt överstigande 10 procent den kommande femårsperioden
 • Uppnå en rörelsemarginal om lägst 3 procent
 • Ha en soliditet överstigande 25 procent
Jag tror tillväxtmålet är svårt att nå då retail delen inte växer så kraftigt med undantag för 2012 när man tog över en stor del av Experts butiker. Sedan Q1 2013 har retail vuxit med mindre än 1% (Q on Q). Till skillnand så växer logistik och IT kraftigt och har sedan Q1 2013 vuxit 34% (Q on Q). Dock krävs en kraftig tillväxt inom logisitik och IT för att nå tillväxt om 10% då området står för lite mindre än 1/3 av den totala omsättningen. Så med lite fokus på tillväxt inom retail så ska man nog inte räkna med att man kommer att nå tillväxtmålet inom den närmaste tiden.

Rörelsemarginalen har legat mellan 1,4 - 2,7% de senaste fem åren och under 2014 uppgick den till 2,6% så det är en bit kvar. Under Q1 2015 sjönk rörelsemarginalen till 1,8% med en förklaring av en mixförskjutning mot telekom- och IT-produkter, medförande en lägre snittmarginal. Det pekar inte på någon förbättrad rörelsemarginal för 2015. 

Till skillnad från de övriga målen så har man klarat soliditetsmålet varje år sedan 2010. Dock är trenden en sjunkande marhinal och soliditeten har sjunkit från 56,2% 2010 till 37,2% 2014. Att man har delat ut närmare 90% av vinsten över den sammanlagda vinsten över de senaste 5 åren har inte hjälpt att förbättra marginalen. Dock har man inte så stort behov av extra kapital då man i stort sätt inte har några räntebärande skulder eller expanderar genom upköp.

Prognos 2015 


2015
(MKR) Q1 Act Q2 Q3 Q4 2015


Nettoomsättning 371.3 390.5 421.2 566.7 1,749.7
- Retail 255.6 268.0 278.1 381.5 1,183.1
- Logistik och IT 115.7 122.5 143.1 185.2 566.6


Handelsvaror -319.2 -335.8 -362.2 -498.7 -1,515.9


Bruttoresultat 52.1 54.7 59.0 68.0 233.7


Övriga externa kostnader -23.7 -28.6 -28.5 -28.9 -109.7
Personalkostnader -21.3 -22.5 -22.5 -22.5 -88.8
Avskrivningar -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -2.4


Rörelseresultat 6.5 2.9 7.3 16.1 32.9


Resultat från finansiella investeringar 0.7 0.2 0.2 0.2 1.3


Resultat före skatt 7.2 3.1 7.5 16.3 34.2


Skatt -1.6 -0.9 -2.3 -4.9 -9.7


Periodens resultat 5.6 2.2 5.3 11.4 24.5

Tittar vi på min prognos för 2015 så kommer man nå en vinst omkring 4,70 kronor per aktie och jag skulle tro att man sänker utdelningen till 4 kronor per aktie. Med en kurs kring 80 kronor så ger det en direktavkastning på 5%. Jag har räknat med att retail ökar sin omsättning med 1% medans Logistik IT ökar sin osättning med 5% per kvartal och att rörelsemarginalen hamnar strax över 2%. Förra året had man en klart starkare tillväxt inom IT och Logistik men då man har tappat en större kund (mobiloperatören 3) under Q1 så kommer det att ha en negativ påverkan på omsättningen. Kontraktet upphörde 1 Mars och påverkade Q1 under en månad, trotts det hade man en tillväxt på ca. 10% från Q1 2014.

Tittar man på målet om 3% rörelsemarginal och förra åretsomsättning så skulle det motsvara en vinst kring 7,50 kronor per aktie. Vilket skulle ge ett P/E strax över 10. Så om det är svårt med tillväxt kan man fokusera mer på marginalerna och på så vis öka vinsten. Remium är mer positiva till utvecklinen under året och räknar med ett nettoresultat för året på 37 miljoner, vilket är nästen 50% bättre än vad jag räknar med. Den största skillnaden är att de räknar med en rörelsemarginal på 2.8% medans jag är mer försiktig med 2,0%. Electra aviserade i Q1 rapporten att rörelsmarginlerna had minskat på grund av förskjutning mot telekom och IT som har lägre marginaler. Under Q1 var rörelsemarginalen 1,8% men det är främst de två sista kvartale man brukar ha starkare marginaler. Jag tar de låga marginalerna för Q1 som en trend medans det verkar som om Remium tar det som en engångsföreteelse.

Jag hittar inge siffror på det men vad jag förstår sker den mesta av försäljningen i Sverige. Man har en ambition att etablera sig i hela norden vilket jag tycker är en helt korrekt strategi och nödvändig då jag tror på deras resonemang att internationellt så ses norden som en homogen marknad. Man har börjat ett sammarbet med El-Salg i Danmark och medlemskap i Euronics International vilket borde innebära bättre kontakter så borde det finnas tillväxt potential i de nya marknaderna. 

Återskapsvärde  

Tillgångar


Anläggningstillgångar
Återskapsvärde Per aktie
- Immatriella anläggningstillg.


* Goodwill 1,935 0 0.00

Varumärke/kundregister 85,218 16.38

Leverantörskontakter 0 0.00

Utbildning 3,675 0.71

Teknologi 27,000 5.19
* Balanserade utvecklingsutg. IT 1,785 1785 0.34
- Materiella naläggningstillgångar


* Inventarier 6,432 24,739 4.76
Finansiella anläggningstillgångar


* Långfristiga värdepappersin. 146 0 0.00
* Långfristiga fordringar 2,484 2,082 0.40
Summa anläggningstillgångar 12,782 144,499 27.78
Omsättningstillgångar


- Varulager


* Handelsvaror 181,453 163,308 31.40
Kortfristiga fordringar


* Kundfordringar 264,193 266,971 51.33
* Övriga Fordringar 19,914 19,914 3.83
* Förutbetalda kost. och uppl int. 10,196 10,196 1.96
Likvida medel 26,268 26,268 5.05
Simma omsättningstillgångar 502,024 486,657
Summa tillgångar 514,806 631,156 93.57
Skulder och Eget kapital


Eget Kapital


Aktiekapital 13,003
0.00
Övrigt tillskjutet kapital 10,105
0.00
Balanserade resultat 168,311
0.00
Minoritetsintressen


Summa Eget Kapital 191,419 0 0.00
Långfristiga skulder


Övriga långfristiga skulder 4,690 0 0.00
Uppskjutna skatteskulder 6,844 -7,095 -1.36
Summa långfristiga skulder 11,534 -7,095 -1.36
Kortfristiga skulder


Leverantörsskulder 196,655 -176,990 -34.03
Checkräkningskredit 27,522 0 0.00
Skuld till kredit institut 30,000 0 0.00
Skatteskulder 3,762 -3,762 -0.72
Övriga skulder 18,612 -18,612 -3.58
Upplupna kost. och förutbet int. 35,302 -35,032 -6.74
Summa kortfristiga skulder 311,853 -234,396 -45.07
Summa skulder och eget kap. 514,806 -241,491 -46.43
Återksapsärde/Aktier
534,165 74.92
Antal aktier

5,201,000.00

Tittar vi på återskapsvärdet på Electra Gruppen så har jag räknat med de följande antagandena vad gäller olika poster

Varumärke/Kundregister: Då man inte redovisar marknadsföringsutgifter är det svårt att upskatta värdet på varumärke/kundregister. Jag har inte ens kunat få fram ett värde mellan tumme och pekfinger utan snarare mellan stortå och pekfinger. Jag har hittat information om att liknande företag spenderar 2% av omsättningen i marknadsföring och jag har upskattat att utgifterna har ett värde i 5 år. Det är värdet på Retail .

Teknologi: Här finns det ett värde då man har utveclkat systemet själv. Det blev färdig utvecklat readn 2005 och är avskrivet sedan 2010 så det finns inget kvar i dagens balansräkning. Det kostade 19,286 att utveckla och skulle antagligen vara dyrare att utveckla idag. Man har säkerligen förbättrat det under åren och tagit kostnaderna för fdet över resultaträkningen. Jag har därför lagt på 40% på utvecklingskostnaden.

Inventarier: de har ett inköps pris på 24,739 vilket jag har tagit up till sin helhet.

Återskapsvärdet kommer till ungefär 75 kronor per aktie med mina parametrar så det finns inga direkta dolda värden (även om det är mycket osäkra siffror).


Värdering

Vad gäller värderingen så tyckar jag att aktien är ganska korrekt värderad vid 80 kroner per aktie med ett P/E tal kring 15 och en direktavkastning på 5%. Det finns risker då man har få externa kunder inom Logistik och IT. Det finns också möjligheter till expansion on marginalförbättringar. Vad jag tycker är intressant är kombinationen av e-handel och den profil man har på butikerna som mer erbjuder tjänster än produkter. När man har köpt sin TV via internet så vill behöver nog många hjälp med installation av TV'n. Man är även etablerad på många små orter där konkurrensen är mer begränsad. Så även om det är billigare att skapa ett nytt Electra än att köpa det så tror jag det skulle vara svårt att vinna marknadsandelar från dem. 

Man har visat att man kan göra vinst när andra hemelektronik företag går i konkurs (On OFF och Expert). Man har även börjat ett sammarbete med det danska bolaget El-Salg AS vilket är i riktningen om sin Nordiska vision. Jag tycker även konceptet är bra för en Nordisk expansion då man inte äger butikerna utan bidrar med inköp och övrig support. Man behöver därför inte ha samma förståelse och engagemang för marknaden som om man ägde butikerna själva, utan kan koncentrera sig på vad man är bäst på.

Jag har funderat länge kring hur jag ska göra men beslutade mig till sist för att göra ett mindre inköp. Jag kommer att avvakte Q2 rapporten och den närmaste börsutvecklngen för att se om och i så fall när jag utökar mitt innehav. Med sin affärsmodel och sin starka balansräkning (som nästan helt saknar räntebärande skulder) så är man inte kapital beroende av att expandera och kan dela ut en hög andel av vinsten. Man borde även ha en stabil plattform att stå på om det skulle bli kärvare tider. Att med de förutsättningarn kunna få 5% direktavkastning samt potential till tillväxt tycker jag är bra. Om jag hade varit en sann värdeinvesterare så hade jag dock bara satt upp den på bevakningslistan då man köper bolaget för vad det är värt. Hade jag varit spekulant eller trader hade jag hållit mig borta då det inte är en aktie som kommer att göra mig rik på kort sikt.

Det ska påpekas att den hadlas under liten omsättning så det finns en klar omsättningsrisk, speciellt om man tar en större post. Det är sällan det handlas mer än 5,000 aktier per dag. Det är nog inte många av oss som handlar så stora poster men det är dock en risk som bör omnämnas. Om någon känner till en sida som visar genomsnittlig omsättning över olika perioder så vore jag tacksam om ni delar den i  en komentar. Dela också gärna era tankar om Electra Gruppen och min analys.

söndag 2 augusti 2015

Juli Rapport 2015

Tiden går och det har nu blivit Augusti. Det är med andra ord dags att publicera månadens rapport. Fast med tanke på hur det har sett ut de senaste månaderna så är det fortfarande tidigt :). Till skillnad fån de senaste månaderna så har det dock skett ett inköp. Det har skett till min spekulationsportfölj. Mer om der och mitt resonemang om inköpet nedan.

Stabilatilläxtportföljen

Grekland har nu lugnat ner sig och Kina trätt fram som det land som styr börsen. Jag tycker rapporteringen om Kina är väldigt kostig och kortsiktig. Ja, det hat gått ner kraftigt de senaste månadrena och ja det är många som köpte de senaste månaderna innan raset som har förlorat pengar vilket kan leda till instabilitet i landet. Det påpekas dock väldigt sällan att det är nedgång efter en extrem uppgång och att man på årsbasis fortfarande ligger mycket plus, en nedång på ytterligar minst 20% är inte en katastrof (inte heller ytterligare nedång) det är mer en natulig korrigerigng enligt mig.  Det är en begrånsad mängd mäniskor som har köpt aktier och många gånger helt utn kunskatp. De är nog många gånger de som redan har ett bra jobb och kan spara som har köpt. De som har köpt på topp har förlorat en del av sina besparingar men jag tror inte att det är fara för orolighete ännu. Vad som där emot är oroande och det borde skrivas mer om är den kinesiska statens reaktion. Att till varje pris undvika en korrigering av aktiekurserna med att lätta regleringarna är enligt mig farligt.

Över till rapportering av portföljen. Der stuttsade tillbaka en del efter förra månadens fall och den totala uppgången sedan årskiftet är efter Juli's slut 8,4% (7,7%).  Protector fortsätter sin kräftgång och är nu nere under de nivåer där jag sålde, men det är fortfarande en rejäl uppgång sedan årsskiftet och mycket den aktie som "bär" portfölens uppgång. De flesta aktier har dock gått tillbaka till en positiv utveckling sedan årsskiftet och det är bara Bonheur och Fortum som har gått back. Då inga inköp har gjorts så är likviditeten i nivå med förra rapportens likviditet 6,1% (6,1%). Jag har tittat lite på SKF efter den nedgång som har varit men jag skulle vilja se en kurs under 160 innan jag köper.

Mitt levnadsindex är nere på 57,2 (60,0). Aktie utvecklingen sedan årsskiftet är

TeliaSonera 4,0% (-3,2%)
Bonehur -13,0% (-11,0%)
Fortum -11.6% (-12,8%)
Protector Forsikring 63,0% (78,9%)
Handelsbanken 7,4% (-1,0%)
Castellum 1,2% (-4,6%)
Industrivärden 21,7% (+14,4%)


Investeringsportföljen

Inte så mycket att rapportera här heller. Inget har hänt utom att Eolus backar. Det är en oro över det låga elpriset och att få nya vindkraftverk har tagits i drift. Priset på elsertifikat är dock under översyn och jag skulle bli förvånd om det inte höjs, det är i alla fall det som är förslaget. Avveklingen av kärnkraftverk är också aktuell vilket skulle få til följd ett ökat el pris. Det har dock kompenserats av en uppgång i Doro så portföljen har stigit i värde 28,3% (27,3%). Likviditeten är upp något efter min insättning av mitt månadssparande och är nu 42,5% (41,1%). Det finns inga planer på inköp den närmaste månaden. De individuella akterina har gått så här,
 
Transcom +37,3% (+38,0%)
Eolus -12,4% (-3,4)
Doro 6,9% (-2,8%)


Spekulationsportföljen

Så har vi då kommit fram till månadens förändring. Alternativ energi är intressant och ett bolag jag har tidigare dissat har tagit plats i min spekulationsportfölj, Etrion. Det har hänt en del i bolaget och man expanderar kraftigt och har planner för ytterligare expansioner. Jag gjorde även en del felaktiga beräkningar och antagaden när jag gjorde min förra analys av Etrion. Jag är fortfarande inte säker på bolaget och vilka effekter expanionerna får. De beräkningar som jag har gjort indikerar på att man kan göra en vinst på 65 öre per aktie 2017, när alla plannerade utbygnader är avklarade (vilket skulle motivera en kurs runt 10kr/ aktie). Det är dock mycket osäkerhet i de beräkningarna då jag inte har hitta bra material för kostnaderna. Det är även svårt att beräkna intäkterna men jag har hittat en del data på nätet som jag kan använda.  Spekulationen bygger dock inte på vinsten 2017 (då hade det blivit en investering istället) utan på den vinst jag tror man kommer att visa i Q2 rapporten. Italien har många soltimmar under Q2 och det är första gången man kommer att inkludera Chile i en Q2 rapport vilket borde ha en positiv påverkan. Dessutom har växelkursen fortsatt att utveklas fördelaktigt för Etrion vilket också har en positiv påverkan. Jag tror det finns möjlighet till en vinst över 5,0 MUS$ vilket är mycket högre än man tidigare har redovisat för ett kvartal vilket jag tror kommer att ge en positiv rekyl. Vad som också blir intressant är att se vilka kostnader man har vilket kan ge en vägledning om mina antagenaden är korrekta. Det är en aktie som reagerar kaftigt på nyheter och sjunker när det inte häder något så förhoppningsvis är det en bra spekulation. Svar kommer 12 augusti.

SSAB är forsatta nedåt under månaden medans mitt nya innehav är lite uppp upp då jag gick in på en förhoppningsvis bra nivå. Uppgången är därför 8% (9,5%) sedan årsskiftet. Likviditeten har sjunkit efter inköpet och är nu nere på 25,9% (66,7%).


SSAB -9,4 (-5,0%)
Etrion +0,3% (N/A)

Vilka effekter har dett då haft på min totala aktieportfölj? Jo, den är upp sedan förra månadsskiftet 18,2% (17,0%) och likviditeten är ned 21,5% (23,1%). Spekulatonsportföljen är endast en liten del av min totala portfölj och jag gör en avsättning till aktier varje månad vilket minskar påverkan från inköpet av Etrion.