fredag 31 januari 2014

Månadsrapport januari 2014Januari har varit lite av en bergochdalbana för mig. Efter en mycket stark inledning gick det sedan tillbaka i mitten av månaden för att sedan öka igen innan det kom ännu en liten dipp i slutet på månaden. Jag är mycket beroende av en aktie, Doro, och funderar på att sälja av lite. Det är fortfarande en bra aktie och jag kommer ha kvar den största delen. Mitt nya inköp i Protector Forsikring har också varit ett bra köp (tack ägamintid). Sämst har Telia gått efter vad marknaden tyckte var en svag rapport. Dock ökar utdelningen från 2.85 till 3.00 kronor per aktie vilket jag hade räknat med. Även utdelningen för Eolus Vind ökade från 1.25 till 1.50.

Titta vi på portföljerna så har den trygga tillväxtportföljen ökat med 0.6% (exklusive lön) vilket jag är nöjd med, då målet är 5% med lön så ligger jag lite över målet trotts att börsen (OMX30) har backat med strax över 2% under månaden.

Investeringsportföljen har också gått mycket bra med en ökning på 6.3%. Portföljen är fortfarande mycket tunn med endast 3 bolag. 96% är investerade i aktier medan resterande 4% är kontanter.

Bäst har min spekulativa portfölj gått med en ökning på 20.7%. Där ligger jag nu mest i kontanter med endast 21% investerade och 79% i kontanter. Jag kommer att avvakta med nya inköp då jag tror på en lite nedgång de närmaste månaderna.

Aktieportföljen som helhet gick bara upp 0.1% med det beror på att jag har sålt av en del av den spekulativa portföljen. Räknar jag bort den sålda delen ökade aktieportföljen med 4.2%. Hur de individuella aktierna har gått kan ni se i tabellen nedan. (Jag har problem att klistra in en tabell från open office så jag kan inte få med all information men staplarna indikerar inköp (blå), November (röd) vilket jag satt som index 100, December (gul) och Januari (grön).


lördag 25 januari 2014

Portfölj inte bara aktier

Här kommer en liten reflektion på ett inlägg finanskvinnan hade förra året om exponering mot börsen. Tittar man på resultatet har 44% (om man inkluderar hälften av de som har röstat 71- 80%) av ekonomibloggarna (vilka inte är representativt för befolkningen som helhet) en exponering mot börsen som är högre än 75%. Själv har jag strax över 40% (exluderat aktiefonder kring 5%) på min totala portfölj. Det är nog många yngre som skriver och är aktiva bloggare och som har röstat, vilka kan ha en högre andel placerade i aktier då de kan ta högre risker och vara mer långsiktiga men jag tycker ändå att det är lite skrämmande att så många tar en så hög risk. Det kan vara en symptom i sammhället i övrigt där allt ska gå fort, en bli rik kvikt mentalitet.

Jag håller med Graham och många andra att en portfölj bör ligga på mellan 25 - 75% aktier. Faktum är ju att man inte vet hur aktierna kommer att gå i framtiden och man vet inte om det kommer oförutsedda händelser, vem vill tvingas sälja aktier när de ligger på botten för att klara av köpa en lägenhet efter en skillsmässa, en aktie kan gå dåligt trotts proper analys (men även utan proper analys) och man tvingas sälja med förlust vilket kan få konsekvenser för ens pension. I sin enkelhet handla portfölj teori om risk/reward maximering att få en högre avkastning för en mindre risk.

Det finns flera saker som påverkar hur stor aktiernas andel av portföljen bör vara enligt mig.

Portföljstorlek: Ju mindre portfölj du har dessto mindre andel aktier bör du ha. Jag tycker att man minst ska ha tre månadslöner men helst en årslön som sparkapital. Det ger trygghet och flexibilitet samt är en buffert mot oförutsedda händelser som att förlora sitt jobb. Har man möjlighet så bör dessa tillgångar finnas tillgängliga i bankkonton eller räntebärande placeringar då man vet inte om börsen är övervärderad eller undervärderad när den behövs. Har man en portfölj där man inte har dessa tillgångar bör man ligga mycket nära 25% aktier i portföljen. När du har din årslön i kontanter eller räntebärande kan du öka andelen aktier mot 75% och lägga resten i räntebärande papper.

Ålder: När du är ung kan du ta högre risk och vara mer långsiktig i dina placeringar. Att den aktie som du har analyserat går dåligt i 5 år är inget su behöver bekymmra dig om då du kan vänta på att den får den värdering du tycker att den bör ha. Är du däremot pensionär så bör du har mer tillgång till dina besparingar oberoende av hur börsen har gått för att inte behöva panik sälja sin innehav för att klara sina utgifter. Enligt life cycle investment (A Random Walk Down Wall Street) ska man ha 70% aktier när man är under 30 år, 60% när man är kring 40 år, 50% när man är 50 och 30% när man är 60 och äldre.

Riskvilja: Det är nog ganska självklart att ju mer riskvillig man är dessto mer aktier ska man ha i sin portfölj. Kommer man över 75% bör man dock sätta sig ner och fundera på om verkligen förstår vilken risk man tar. Har man täckning för oföutsedda utgifter, hur ser portfölen ut (finns det åtminstone en god spridning med mycket lågrisk bolag). Har man disciplin att vänta ut en dålig marknad? Vilke medel ska man handla för om börsen går ner och man ser mer köptillfällen. Har man en portfölj med räntebärande sjunker andelen aktier som del av portföljen om aktierna går ner och man kan reallokera sin portfölj med mer aktier.

Tid: Hur mycket tid har man att lägga ner på aktier. Har man lite tid så bör man ha mindre andel aktier och mer andel räntebärande. Visserligen kan man köpa mer aktiefonder där man inte behöver lägga ner lika mycket tid på att leta köpvärda aktier men även till att köpa aktiefonder behöver man lägga ner tid och förstå marknaden som helhet.

Investerings mål: Vad är det man investerar/sparar till. Om man investerar för att kunna leva på avkastningen så är en mer försiktig portfölj att föredra. Om bara sparar för att få mer pengar kan det vara försvarbart med en högre andel aktier.

Kunskap: Ju mindre man kan om investering dessto mindre andel aktier bör man ha och sattsa mer på ränteplaceringar.

Då man inte vet vad som komer att ske i framtiden eller hur aktimarknaden kommer att utveckla sig att titta på historiska data och tro att det kommer att gå likadant i framtiden är farligt och då hade jorden fortfarande varit platt. Även med 50 års historiska data så kan man inte sia om framtide, ibland händer det saker som man inte har tänkt på eller räknat med, vem hade för 50 år sedan ens tänkt tanken att den amerikanska regeringen inte skulle kunna möta sina lönebetalningar. Så behåll en tillräcklig stor del av er portfölj i mer riskfria placerinar än aktier.

Finns det fler saker man bör tänka på när man viktar sin portfölj mot aktier?

torsdag 23 januari 2014

Att förstå ett företag

Ett av mina bolag, Eolus Vind, kom ut med sin Q1 rapport idag. I Dagens Industri läser man på nätet att "Vinsten faller för Eolus Vind".

När man analyserar ett företag så använder man sig av bolagets rapporter till att förstå vad man köper. Reultat och balansräkningen, kassaflödesrapporten och alla nyckel tal används för att bygga på förståelsen för företaget. Det är inte siffrorna i sig som är viktiga utan vad de säger om företaget och vad de håller på med. Visst är det korrekt att vinsten faller för Eolus, Q1 2013 var den 2,75 kronor per aktie och Q1 2014 0,63 kronor per aktie, en klar nedgång och lägre vinst. Dock går det inte att analysera ett företag som Eolus Vind över ett kvartal, det är ingen cyklisk verksamhet. Vad man producerade under Q1 2013 går inte att jämföra vad man producerar Q1 2014 på samma sätt som vinsten för H&M Q1 2013 respektive 2014. Det är mer intressant att se vad som finns i pipeline när det gäller Eolus Vind.

Nu ska man inte vara allt för kritisk till Dagens Industris nätupplaga, man får det man betalar för och det är gratis att läsa den, Eolus Vind är heller inte det mest intressanta bolag som ger klick eller säljer lösnummer av DI. Dock borde man ha lite grundläggande förståels innan man publicerar en artikel. Det är många som inte är insatta i bolaget och därför missleds av rubriken och det man läser. Hade förhållandet varit tvärtom, att vinsten hade ökat (då man sålt av en del av de kraftverk man har som varulager) kanske folk hade köpt aktien baserat på det (vad jag förstår är det många som handlar aktier utan att ha läst på sig om ett företag) och gjort en förlust om det hade varit en kortsiktig ökning relaterat till det kvartalet. Jag tycker det är avsaknad av ansvar av DI att sätta en sådan rubrik. Jag tycker det hade varit bättre med en mer neutral rubrik i detta fal då man inte kan företaget (Eolus Vind publicerar sin rapport för Q1). Hade det gällt Ericsson så har man säkert ett mycket bättre kunnande och kunnat stå för en mer direkt rubrik.

Det finns säkert många fler och värre exempel på liknande ansvar.

lördag 18 januari 2014

Europa - Investmentbolag

Jag hoppas på lite råd från mina läsare. När jag var hemma över Jul och Ny År tittade jag över mina besparingar med min bankman. Vad jag saknar i min portfölj är investeringar mot europa. Som sig bör fick jag information om deras kapitalskyddade aktieindexobligation mot europa. De har två varianter en som kostar 100% och har en deltagandegrad om 65% och en som kostar 110% och har en deltagandegrad om 140% (sedan tillkommer courtage om 2%), båda har en löptid om 5 år. De handlas på en marknad så man kan köpa och sälja dem som man vill. Dock betalar man allt direkt, så när man köper andelar för 110% betalar man överkursen och på så sätt låser man till viss del sina pengar i obligationen över en längre tid. Om man av någon anledning vill sälja veckan efter så ligger marknadspriset på 100% men man har betalat 110%, dvs till viss del betalar man för att låsa pengarna i obligationen. Jag tycker heller inte det är lockande att investera 100% och bara får 65% av vinsten även om man har ett kapitalskydd där man alltid minst får tillbaka det investerade kapitalet.

Jag håller med min bankman att jag borde ha lite mer av mina investeringar mot europa. Då de aktier jag analyserar och köper mest är svenska små och medelstora bolag är jag mycket dålig på den europeiska aktiemarknaden, där av tanken på att köpa en aktieindexobligation. Jag har inte tillräckigt med kunskap eller kapital för att köpa min egna europeiska portfölj. Dock skulle jag hellre köpa aktier genom ett investmentbolag med inriktning på den europeika marknaden då man fär årlig utdelning samt man kan sälja och köpa dem som man vill till ett mer korrekt pris med 100% deltagande. Känner ni till några investmentbolag som inriktar sig på den europeiska marknaden som är köpvärda? Eller någon annat förslag om hur jag kan investera mer i den europeiska marknaden.

söndag 12 januari 2014

Protector Forsikring

Jag köpte in Protector Forsikring i slutet på förra året och här kommer mina komentarer till bolaget. Jag tog mig en närmare titt på Protector Forsikring efter att ha läst om dem på Aktiefokus, ägamintid och, värdeinvesteraren. Om ni är intresserade bör ni först och främst läsa Akteifokus inlägg om Gjensidge och Sampo då de ger en bra bakgrund för analys av försäkringsbolag. De är ganska omfattande och jag tänker inte göra om den utan mer komplettera den, jag vet inte om den säger så mycket mer dock. Jag har dock lovat att skriva om alla aktier som jag köper (Jag är inte riktigt nöjd med det jag har skrivit).

Ett försäkringsbolag tar in en avgift mot att man får tillbaka ett större belopp om något som man försäkrat sig för inträffar. Avgiften är beroende på de kostnader man får om det man försäkrar sig emot inträffar och hur vanligt att det inträffar. Vinsten gör man då flera personer försäkrar sig mot samma sak men bara ett fåtal råkar ut för det man försäkrar sig emot. Då det ofta är tar en tid innan man betalar ut försäkringen så förvaltar man tillgångarna på ett mestadels riskfritt sätt och tjänar pengar på det också. Så att säga att ett försäkringsbolag är som ett investeringsbolag som får betalt för att förvalta pengarna är inte helt fel.

Ett av de grundläggande begreppen är Combined Ratio som visar om (hur) själva försäkringsverksamheten är lönsam. Den mäts som utbetalningar i form av förvaltningskostnader och utbetalda ersättningar till försäkringstagare delat med de försäkringspremier man får in. Man kan till stor del likna det vid bruttomarginalen för försäkringsverksamheten. Vad jag har förstått av andra bloggar så är det inte ovanligt att man betalar ut mer än man får in. Vill man kan man dela in Combined ratio i Loss Ratio och Expense ratio där Loss ration är hur mycket av det man får in i premier blir kvar efter att man har betalat ut alla försäkringar och Expense ratio är hur mycket av det man får in går åt att administrera försäkringarna.

På försäkringsverksamheten tjänar försäkringsbolagen pengar på att ta ut högre avgifter (premie) än vad de betalar ut till de som är försäkrade samt administrativa kostnader (Technical result). Tittar man på Protector Forsikring (tabellen nedan, jag har inte lyckats kopiera den från open office i sin helhet) så har man haft en ganska låg lönsamhet på själva försäkringsverksamheten fram till 2010 (blå linje). Jag tolkar det så att man initialt har haft höga administrativa kostnader vilka har sjunkit efter 2010 samtidigt som volymen har ökat vilket ger en högre utspädningseffekt av de administrativa kostnaderna jämfört med försäljningen. För åren 2006 - 2013 (prognos) har man i snitt haft en combined ratio om nästan 95%, dvs lite förenklat betalar man ut 95% av det man får in i premier till försäkringstagarna. I år räknar jag med att den kommer att ligga på 88% jämfört med 97% 2012 så det kan svänga från år till år.Tittar vi på förvaltningsverksamheten (röd linje) och det är ofta här som försäkringsbolagen tjänar det mesta av sina intäkter (Non technical result). För Protectors senaste 8 år (2006 - 2013 [prognos]) så har ungefär 2/3 av vinsten kommit från förvaltningsdelen. Ett intressant värde vad gäller förvaltningen är Financial Assets per börsvärde då det visar vilken hävstång man får på det förvaltade kapitalet om man köper en del av bolaget. I Q3 rapporten förvaltar Protector Forsikring en portfölj på 3,943 miljoner NOK medan börsvärdet är för nuvarande är kring 1,620 miljoner NOK (18.80/aktie) dvs den portfölj man förvaltar är 2.4 gånger börsvärdet (detta värde har varierat mellan 2.0 - 2.8 mellan 2009 - 2012), dvs genom att köpa Protector får man en hävstång på 2.4 på den förvaltade portfölen. Dock måste man komma ihåg att ett försäkringsbolag ofta förvaltar mer i säkra placeringar då man förväntas betala ut det mesta av portfölen till försäkringstagare. Protector Forsikring har ca. 10% av det förvaltade kapitalet i aktier och 90% i obligationer. Under de 9 första månaderna så har man förvaltat sina tillgångar till gångar till en avkastning på 5.8% på årsbasis, med hävstången ger detta en avkastning på 14% (innan skatt). Viss del av intäkterna tillhör försäkringsdelen så tittar man på non technical result blir avkastningen 4.45% på årsbasis. Enligt Aktiefokus har många andra försäkringsbolag en 1:1 relation mellan förvaltat kapital och börsvärde så jag finner denna hävstång mycket intressant och aktiemarknaden måste väga in hög risk i Protector Forsikring.

Den förvaltade portfölen borde växa i takt med tillväxten på intäkterna och tittar vi historiskt sett på Protector Forsikring så har det skett, den förvaltade portföljen har t.o.m ökad mer (23%) än vad intäkterna har gjort (20%) 2007 - 2013 (prognos). Detta tycker jag är intressant när det gäller ett växande försäkringsbolag som har en förvaltad portfölj som är 2.4 gånger börsvärdet. Från en investerares synvinkel kan man på sätt och vis jämföra dem med ett investeringsbolag som förutom förvaltning tjänar pengar på försäkringsverksamheten. Detta kommer dock till ett pris att man måste förvalta sina tillgångar med mindre risk då man måste betala ut det mesta av det man förvaltar i form av utbetalda ersättningar till de som drabbas av det man försäkrar sig mot. Ett försäkringsbolag som växer får in mer premier och på så sätt mer kapital att förvalta. Det gör att aktiekursen borde stiga då man annars får en större hävstång mot det förvaltade kapitalet. Tittar vi lite på vas som skulle hända med Protector om vi får en 15 procentig tillväxt 2014 (2006 - 2013 har den varit 20% per år), ett technical result som är 3.5% (5% avkastning på financial assets innan övriga finansiella intäkter och kostnader )av den förvaltade portföljen (genomsnittet 2007 - 2013 (prognos) ligger på 3.57%) och med ett Combined ratio om 95% (deras målsättning är 91%) så får vi ett resultat på ca. 2.03 NOK per aktie. Detta är lägre än min prognostiserade vinst 2013 (2.41) och den faktiska vinsten 2012 (2.64). Dock ger det ett PE tal på 9 vilket är för lågt för ett växande företag.

De risker som finns är balnd annat läget på den norska bostadsmarknaden och "change of ownership" försäkringen. Är det en bubbla som brister så kommer antalet bostäder som byter ägare att sjunka vilket get lägre premie intäkter. Expansionen mot Danmark och Sverige minskar dock denna risk då den norska bostadsmarknaden blir en mindre del av de totala intäkterna. En ny finansiel kris är en annan risk som jag också tycker minskar då Europa förhoppningsvis börjat återhämta sig. Ett fortsatt lågt ränteläge då Protector har en stor del av sin portfölj i obligationer är också negativt.

Utdelningen för 2013 var 1.20 NOK vilket är en direkt avkastning på 6.3% något som borde kunna behållas i längden. Så enligt mig finns både värdetillväxt och hög direktavkastning vilket gör företaget intressant för min stabila portfölj.