torsdag 28 augusti 2014

Augusti Rapport

Ännu en månad går mot sitt slut och det är dags för en ny månadsrapport. Denna gången blir det en dag för tidigt, men nu ska det semestras så jag kommer inte att ha tid med bloggandet på ett tag.Som jag skrev i ett tidigare inlägg så ökade jag i Industrivärden under månaden. Det var nära att jag ökade i Castellum också men kursen sjönk inte till min köpnivå. Jag tog också ett beslut att slutföra flytten av Doro till min investeringsportfölj. Det är bara en bokföringsteknisk fråga och det var lika bra att få den ur världen även om investeringsportföljens likviditet blir negativ.

Tillväxtportföljen har gått något back under månaden och har nu haft en tillväxt (utan lön) på 7,5% (8.2)%. Likviditeten har sjunkit till 7,4% (8.7%) efter inköp av Industrivärden och flytt av Doro. Jag kommer att lägga till ett nytt portföljvärde (levnadsindex) som indikerar den nivå jag kan leva på. Den tar utdelningarna till nuvärde same räknar om de andra medlen till ett räntevärde. Räntevärdet baseras på tillgångarnas värde omräknat till ett nollvärde på min 100 årsdag efter ett månadsuttag med en avkastning på 3,5%, en ränta på 3% och en inflation på 2%. På så vis behöver jag inte följa kurserna på mina aktier utan konsentrera mig på avkastningen. Levnadsindexet ligger för slutet av månaden på 65.52. Tillväxtportfölen består nu av fölajnde bolag

* Telia
* Fortum
* Protector Forsikring
* Svenska Handelsbanken
* Industrivärden
* Castellum

Investeringsportföljen har sjunkit lite under månaden då både Eolus Vind och Protector Forsikring har gått tillbaka. Doro kom med en hyfsad rapport och har återhämtat sig något från mycket låga nivåer. Jag hoppas att de nu kommer in i en positiv trend och fortsätter uppåt. Portföljen ligger nu på 5,3% (7,0%) plus för året (utan lön) och likviditeten är minus (-) 0,8% (1,2%). Investeringsportföljen består av

* Transcom
* Doro
* Eolus Vind
* Protector Forsikring

Spekulationsportföljen är den enda som har gått plus under månaden och är nu upp 46,5% (44,9%) sedan årsskiftet. Inga förändringar har gjorts, utan jag ligger kvar på mitt Doro innehav. Likviditeten har sjunkit lite då aktierna har gått upp och är nu 66,0% (66,6%).

Den totala aktieportföljen är nu upp 8,0% (11,2%) medans likviditeten har sjunkit tillbaka till 9,9% (12,9%).

torsdag 21 augusti 2014

Doro Q2 2014

Doro kom idag med sin rapport för andra kvartalet 2014. Det var inte så bra som jag hade hoppats men aktiemarknadens reaktion visar att kursen var ganska nedpressad och förväntade en fortsatt nedgång i försäljnigen. Jag hade räknat med en försäljning över 300mkr och en vinst i nivå med Q2 2013. I stället blev försäljningen 277mkr och en vinst på 9.4mkr. Då bruttomarginalen låg i nivå med min prognos så är den lägre vinsten ett reslutat av den lägre försäljingen.

Det som jag är mest besviken på är dock att Care inte näms i rapporten. Jag ser det som ett tillväxt område för Doro där man kan kombinera telefonen med hälsorelaterad utrustning och på så vis både få en bredare kundgrupp och ett nytt försäljningsområde. Att det inte nämts tyder på att de har andra problem att fokusera på.

Det ser dock bra ut om vi ser framåt och titta på telefonin. Orderbok och orderingång är klar bättre än vad de var vid samma period förra året, vilket borde vittna om en högre försäljning under Q3 jämfört med förra året. Att man kommer ut med mer smarta telefoner borde också göra att man kan förbättra marginalerna ytterligare.

Doro hade också en extrabolagstämma idag där man presenterade ett nytt optionsprogram för ledande befattningshavare. Jag förstår inte varför man har behöver ha en extra bolagstämma för det utan borde kunna behandla det under den ordinarie stämman nästa år, ledningen skulle kunna vara utan optioner i några månader. Det sätter också lite tvivel i den demokratiska processen då troligtvis färre ägare var vid den extraordinäriestämman (som i stort sett bara hade en punkt) än vid den ordinarie.  Lösen kursen sätts dock till 135% av aktiens kurs som ett genomsnitt av nästa veckas kurs. Det borde innebära att ledningen ser en ljus framtid för företaget.

I kort finns det positiva tecken för framtiden även om det finns en del tvivel från min sida (every silver lining has a cloud). Jag kommer dock att behålla mina aktier då det är bra avkastning och finns bra tillväxtmöjligheter. Vi får se om de moraliska tvivlen kommer att ta överhanden då det finns risk att ledningen utnyttjar en svag ägarstruktur.

fredag 8 augusti 2014

Inköp av Industrivärden

Efter den senast tidens nedgång på börsen tog jag idag tillfället att köpa in lite mer Industrivärden C till kursen 121.1kr/aktie. Det är i linje med min strategi att öka kvaliten på min tillväxtportfölj. Flytten av mina small- och mid cap bolag till investeringsportföljen har skapat en hel del likviditet.

Tittar man på deras bolags Q2 rapporter (ICA Gruppen har ännu inte redovisat) så har boagen tillsammans gått bättre än vad de gjorde förra året vilket borde göra att de kombinerat höjer utdelningen för nästa år. Det ska dock påpekas att mycke kan ännu hända innan året är slut 


 
Bolag Kurs Resultat Q2 2014 Resultat Q2 2013 Utd i % av reultat 2013 Beräknad utd 2014
Handelsbanken A 320.5 7,943 7,161 53.00% 12.75 824,436,407
Sandvik 85.4 3,030 3,332 66.76% 3.5 515,459,900
Volvo A 86.15 3,675 1,838 160.03% 3 426,103,713
Volvo B 84.8


3 9,000,000
SCA A 164.3 3,441 2,434 57.28% 6.7 271,350,000
SCA B 164.7


6.7 203,010,000
Ericsson A 79.4 4,354 2,720 81.45% 3.25 279,670,999
Ericsson B 83.45
ICA Gruppen 213 299 8,109 16.46% 4 84,500,000
Skanska A* 137.3 645 1,063 115.62% 3 38,002,500
Skanska B 137.3


3 58,031,985
SSAB A 63.5 86 -281 0.00% 1 58,105,972
SSAB B 56.05


1 754,985
Kone 287.4 3,216 2,953 119.33% 10.17 34,689,148

Totalt skulle, om min prognos slår in, den totala utdelningen Industrivärden erhåller vara strax över 2,8 miljarder eller 6.05kr/aktie. Det skulle i så fall vara troligt att Industrivärden delar ut omkring 5,75 kronor per aktie eller en ökning med 4,5%.  Dagens inköpskurs skulle i så fall ge en direktavkastning om nästan 4.9%.

Jag har inte tittat närmare på de olika bolagen i portföljen för att ta reda på varför man har gjort det resultat som man har. Jag har bara tittat på resultatet.

måndag 4 augusti 2014

Mina kapitalföden.


Jag har sett att vissa andra bloggare (finnanskvinnan) har ritat flödesschman över sina inkomster. Jag tänkte redovisa mina flöden lite annorlunda då jag inte har en direkt budget som jag använder samt att jag har ett annat sätt att se på mina flöden.

Av lönen sätter jag av ungefär 62,5% till mitt sparande och resten går till konsumtion. Nu är det inte en procentsatts utan ett fast belopp och resten går till konsumtion. Jag har ett lite mer konumtions vänlig sätt att se på mina tillgångar än andra bloggare så tanken är att summan jag avsätter till sparande ska vara konstant för att på så sätt öka konumtionen över tiden. Skulle jag få drastiskt ökad lön så kommer jag kanske att se över det hela. Konsumtionen gå in i en "konsumtionsportfölj" som är 100% likvid, om jag inte spenderar hela summan en viss månad så flyttas den över till nästa månad.

Av det jag sparar går förnärvarande 26,7% till min tillväxt portfölj och resten till min investeringsportfölj. Jag funderar på att låta tillväxtportföljen växa av sig självt från nästa år och låta hela summan gå till tillväxtportföljen (då jag har de andra pilarna enligt nedan).

Den första säger att när investeringsportföljen överstiger 33% av min tillväxtportfölj (25% av den kombinerade portöljen, tillväxt och investering) så ska den överstigande summan gå till tillväxtportföljen. Den ligger idag en bra bit under och jag har ännu inte bestämt mig hur ofta jag ska göra avstämmning.

De som har läst min blogg tidigare vet också om att jag har en speulationsportfölj. Den portföljen har inget inflöde, går det åt skogen så ska den vara där (i skogen). Det håller mig lite mer försiktig samt att om jag inte kan spekulera så ska jag heller inte göra det. Den andra pilen säger att när spekulationsportföljen översiger 5% av min totala portfölj (investering + tillväxt + spekulation [ + även min options portfölj som just nu är 0]) ska den överstigand summan gå till min tillväxtportfölj. Dvs, de går hela tiden mot mer trygga placeringar.

Tanken är att om jag drar mig tillbaka för att leva på mina tillgångar är att (1) ha något att göra då jag kan pyssla med min investeringsportföljoch min spekulationsportfölj för att förbättra min livskvalitet (2) ha en buffert om trotts allt mina mer säkra investeringar skulle gå åt skogen (3) går mina spekulationer och investeringar bra vill jag inte fortsätta att riskera hela summan utan sätta av en del till tillväxtportföljen och förbättrad livskvalitet/tryggad ålderdom. Det finns även en (4) men den håller jag hemlig ett tag till.