torsdag 31 juli 2014

Juli Rapport

Juli är till ända och dags för en ny månadsrapport. Det har varit mycket att sätta sig in i det nya jobbet och hitta bostad så aktiviteten på bloggen fortsätter att vara låg. Har tittat på Castellum och hoppas komma med ett inlägg så småningom. Det blev dock inköp även om det verkar ha varit lite för tidigt då aktien har fortsatt ner.


Det blev som sagt inköp av Castellum. Jag köpte för lite högre kurs än vad jag satt som riktmål men jag fortsätter att ta den kostnaden för att få mer stabilitet i portföljen. Flytten av mina mid och small cap bolag har fortsatt och kommer med största sannolikhet att vara klar som plannerat i September. Fram tills dess blir det bara inköp av large cap bolag. Det hat kommit en dip den senaste tiden och forsätter den ett tag till så kommer jag att köpa mer i Industrivärden och/eller Castellum men det blir till mina riktkurser om 121,1 respektive 108,1 kronor per aktie.

Protector har fortsatt att gå bra och har fått sällskap av Telia (samt av vissa fonder). Tillväxtportföljen har därfår gått mycket bra och är nu uppe på en tillväxt om 8,2% (6,0%). Likviditeten har sjunkit till 8,7% (11,1%) efter inköpet av Castellum.

Investeringsportföljen har också fått bra draghjälp av Protector Forsikring och är nu upp 7,0% (4,3%) sedan början av året. Då det inte har varit lönt att flytta över ett tillräckligt stort antal Doro från tillväxtportföljen har likviditeten ökat någpt till 1,2% (-0,2%).

Spekulationerna går inte så bra just nu men jag fortsätter tro på en rapport effekt i Doro från dessa låga nivåer. Portföljen har ökat 44,9% från årsskiftet. Då jag inte skriv ner vad tillväxten låg på i Juni rapporten får jag jämföra med Maj då tillväten låg på 42,5%. Inga köp eller försäljningar har gjorts så lokviditeten fortsätter att vara hög 66,6% (67,0%).

Den totala aktieportföljen är nu upp 11,2% (7,7%) medans likviditeten har sjunkit tillbaka till 12,9% (16,5%).

torsdag 3 juli 2014

Juni Rapport

Det har hunnit med en del sedan senaste månadsrapporten. Lite aktieaffärer och sedan har jag bytt jobb och flyttat. Den låga aktiviteten kommer därför att fortsätta ett tag. Men det är inte det bloggen handlar om. Nu är det dags att uppdatera om portföljutvecklingen.Juni har varit lite stiltje för min portfölj. Det blev inköp av en ny aktie, Industrivärden. Det blev till ett något högre pris än vad jag ville köpa men för att göra det en mer stabil tog jag den kostnaden. Jag sålde även av en del av mitt Protector Forsikring innehav vilket har gjort att jag kunat köpa över mycket av mina Doro till investeringsportföljen. Jag hoppas vara klar med den grundläggande omstruktureringen av portföljen i September. Så lite valoro på börsen skulle vara bra.

Tillväxtportföljen låg 6% (5,6) plus vid slutet av månaden. Likviditeten har ökat till 11,1%. Det finns som många andra bloggare reda skrivit inte mycket att köpa så likviditeten kommer nog att öka ett tag till. Problemet är att jag inte har så mycket tid att titta på stora bolag, de tar längre tid än småbolag.

Investeringsportföljen gick ner lite 4,3% (4,6%) i Juni Doro fortsatte att sjunka under månaden. Det har dock kommit en liten rekyl under veckan vilket har varit välkommet. Likviditeten fortsätter att vara låg -0.2% och kommer att vara så tills omstruktureringen är färdig. 

Det skedde även lite affärer i den spekulativa portföljen under månaden. Jag sålde mitt lilla innehav och köpte på mig några Doro då jag tycker att kursen kring 29,5 var allt för låg. Hoppas att den rekyl vi sett de senaste dagarna fortsätter. Jag fortsätter dock att hålla en hög likviditet på 67%.

Den totala portföljen har också gått lite kräftgång och var vid månadsskiftet upp 7,7% (8,4%). Likviditeten är hög kring 16,5%.