fredag 14 december 2012

Nytt jobb

Jag kommer att byta jobb i Januari då jag kommer att bli chef för ett kontor. Det kommer att innebära att jag de första månaderna nästa år inte kommer att ha så mycket tid till mitt bloggande då det är mycket nytt att sätta sig in i. Jag kommer troligtvis inte att komma med några nya analyser under första kvartalet men jag ska föröka hinna med att bevaka bokslutskommunikéerna för de aktier jag redan har analyserat. Jag kommer även att försöka hinna med att göra min analys av Avanza som jag redan har aviserat för December.