onsdag 1 april 2015

Mars Rapport 2015

Tiden går fort och det är dags att summera månaden. Det kan vara lite missvisande då jag tror att det har dragits några utdelningar som ännu inte kommit in på kontot så det har nog gått lite bättre än redovisat :). Som jag funderade i min förra rapport så kom det lite försäljningar under månaden men mer om det nedan.
Stabilatillväxtportföljen:

Tillväxttakten har inte överraskande avtagit men det går fortfarande upp. Portföljen är nu upp 8,5% sedan årsskiftet (7,1%). Protector är fortfarande dragloket med fina 22,8% upp under månaden. Det vägs upp en del av Bonehur's nedgång som nu är på minus 16,4% sedan årsskiftet. Priset på olja går upp och ned men jag tror vi kommer att få se en uppgång innan Bonehurs nuvarand kontrakt på oljeriggar går ut. Om jag får tid (inte troligt) kommer jag att ta en ny titt för att se om jag inte ska öka lite i aktien. De övriga aktierna går bra.

Mitt levnadsindex har sjunkit kraftig till 56,7 (58,5), så trotts mina framsteg så kan jag inte leva bättre. Jag var lite förvånad över det kraftiga raset men kom fram till att det beror på Bonehurs sänkning av aktieutdelningen (aktieutdelningar är en stor faktor vid beräknandet av mitt index). Förhoppningsvis kommer vi tillbaka där nästa år så jag kan få lite mer än vatten och bröd på min ålders höst.

TeliaSonera +8,7 (+3,8%)
Bonehur -16.4 (-8,7%)
Fortum +0.4 (+10,9%)
Protector Forsikring + 77,9 (+55,1%)
Handelsbanken +6,2 (+13,6%)
Castellum + 6,7( +13,8%)
Industrivärden +18,9 (+12,8%) 


 Investeringsportföljen:

Som jag skrev i min förra rapport så funderade jag på att sälja av lite av mina Protector Forsikring, det blev så att jag sålde av alla mina Protector aktier i investeringsportföljen. Jag fick ett genomsnittlig pris om 62,50 NOK per aktie (och aktien har fortsatt att gå upp). Nu frågar sig kanske någon varför jag inte säljer mina Protector aktier som jag har i den stabilatillväxtportföljen om jag nu säljer mina aktier. Jag resonerar som så att det fortfarande är en bra och intressant aktie men att den nu ligger nära vad den bör ligga (jag tycker till och med att den är något övervärderad). Jag tror därför att det finns en större nedsida än uppsida till dagens pris. Den plattsar därför inte i min investeringsportfölj. Dock kommer den längsiktigt att fortsätta gå bra då man har en egen nish man expanderar inom. Det kommer därför fortsätta med en fin utdelningstillväxt. Jag tror även på en viss allmän nedgång från dagens nivåer då jag kan använda min likviditet till ny intressanta inköp. Den enda risken är tids faktorn och min tid att leta inköpskandidater. 

Jag har även fullt ut segregerat min investeringsportfölj och min stabilatillväxtportfölj. Det är dock inte osannolikt att jag kommer att ha samma aktier i båda portöjerna i framtiden (det är till och med mycket troligt). Jag funderar även på att använda min likviditet till att öka i Eolus Vind. Tittar vi på de övriga aktierna är det främst Transcom som har gått bra (så det var ju bra att jag inte sålde dem). Med uppgången i Protector innan jag sålde dem och Transcoms ökning så ligger jag nu på plus 30,1% (26,2%). Likviditeten är uppe i 29,7% (0,7%).

Transcom 34,2% (+13,3%)
Eolus 11,0% (+11,0%)
Doro 19,0% (+18,8%) 


Spekulationsportföljen

Som aktieingengören skrev så är jag nog inte så bra på spekulation som jag tror (hoppas). SSAB som visade bra form kring förra månadsskiftet har gått tillbaka till låga 40 nivåer. Jag ligger fortfarande plus 2,8% men inte lika mycket plus som förra månadsskiftet (+4,0%). Likviditeten ligger kring samma nivå 25,6% (25,3%) då jag inte har gjort några affärer. 

Eolus +11,0% (+11,0%)  
SSAB -7,0% (-4,0%) 

Den totala aktieportföljen ligger nu på plus 21,1% (+18,7%) med en likviditet på 15,4% (3,6%).