lördag 31 oktober 2015

Oktober Rapport 2015

Ännu en månad till ända. Kina har stabiliserats och börjar sakta stiga igen. Grekland har det varit tyst om ett tag och den stora nyheten är flyktingströmen från mellanöstern. Rent ekonomiskt sätt så kan man se det som en långsiktig investering då det kommer att hjälpa svensk ekonomi. Jag har även sett förslag om att göra det en kortsiktig boost genom att låne finansiera hjälpen till flyktingarna och jag kan även se det logiska i det. Vi behöver ju få fart på ekonomin och varför inte göra det genom att hjälpa ny svenskar i sverige? Visst en del av pengarna kommer att försvinna utomlands i och med att de sänder pengar tillbaka till sina familjer. På längre sikt kommer de dock att se till att svensk ekonomi växer och blir mer konurrenskraftig. Sedan får man ha vilka politiska åsikter man vill men rent ekonomiskt är det nog lönsamt.


Tillväxtportföljen

Tillbaka till en lugn månad utan förrändringar i min stabilatillväxt portfölj. Ska erkänna att jag tvivlar på min förmåga att analysera och köpa större bolag. Av 8 bolag i portföljen ligger bara 3 på plus medans de andra 5 ligger back för året. Detta när börsen ligger 7.2% plus för året. Dock har det största innehavet gått mycket bra medans de två minsta har gått sämst.Så tittar man på värdet av skälva portföljen så ligger jag plus 4.4%, vilket dock är sämre än index. Så jag kanske borde hålla mig till investeringsbolag eller fonder för denna portfölj.

Som helhet så har prtföljen gått upp till 3.6% (2.4%) för året medans likviditeten ligger stilla 3.5% (3.6%). Dollarn stiger igen så mitt levnadsindex har sjunkit tillbaka till 57.2 (58.3). De individuella aktiernas reultat är som följer.

TeliaSonera -13.3% (-14.7%)
Bonehur -24.1% (-15%)
Fortum -24.2% (-27.2%)
Protector Forsikring 54.1% (50.1%)
Handelsbanken -4.9% (-2.0%)
Castellum 4.8% (-4.5%)
SKF -3.0% (-0.1)
Industrivärden 14.3% (7.6%) 


Investeringsportföljen

Om jag tvivlar på inköpen till tillväxtportföljen så är jag mer nöjd med min investeringsportfölj. Här har alla bolag gått plus sedan årsskiftet. Eolus visar dock minus i tabellen nedan men då ska man komma ihåg att de har gjort en stor extrautdelning under året. Med den inräknad så har innehavet gått plus 16.2%. Mitt inköp av Christian Berner har varit mycket lyckat och på bara två månader har aktien stigit med 39%. 

Jag tror anledningen till att investeringsportföljen går så mycket bättre (förutom en del tur) är att jag har analyserat dessa aktier mycket mer och djupare än de jag har köpt till min tillväxtportfölj. De är mindre och jag förstår dem bättre.

Det har varit en rejäl uppgång i portfölen under månaden där 3 av 5 bolag har gått upp med mer än 10%. Portföljen är nu upp  32.6% (20.7%) sedan årsskiftet och likviditeten är 31.7 (31.2). Det finns således rum för en hel del inköp.

Transcom 30.8% (26.7%)
Eolus -18.2% (-28.5%)
Doro 28.6% (17.3%)
Christian Berner 39% (15.5%)  
Electra Gruppen 1.3% (-2.3%)

Spekulationsportföljen

Mitt stora sorgebarn för tillfället. Både Etrion och SSAB hade rejäla rallyn under månaden och jag låg nästan plus med båda innehaven. Båda aktiernahar sedan fallit tillbaka och är nästan i nivå med förra månadens kurser. Likviditeten är -4.5 (-4.8).

Etrion -26.7 (-33,8%)
SSAB -25.7 (-27.9%)


Den totala portföljen slår dock index då den är upp 11.2 (7.2) för året. Likviditeten är 11.3 (11.9).

onsdag 7 oktober 2015

September Rapport 2015

Jag tog inte tillvara på dippen som var i slutet på September då jag var ute i världen och reste. Dock köpte jag på mig lite SKF tidigare under månaden. Hade SSAB gått ner till 25 kronor per aktie hade det nog blivit fler aktier där. Nu hoppas jag dock att vi inte får se sådan kurser igen. Jag har även tittat lite på H&M och det kan komma ett köp där lite senare om det fortsätter ner (vilket jag tror). Min resa gör dessutom att min redovisning är per 2 Oktober och inte som brukligt är per den sista i månaden.


Tillväxtportföljen

Det blev som sagt ett inköp även under September och SKF införskffades till tillväxtportföljen. Aktien har gått ned den senaste tiden och jag tyckter det är en stabil aktie som passar in i min tillväxtportfölj och som desutom sprider riskerna till en ny industri. 

Porföljen fortsätter att gå kräftgång men är fortfarande på plus 2.4% (4.8%). Likviditeten har gått ned efter inköpet och är nu 3.6% (6.0%). Mitt levnadsindex som är baserat på tillväxtportföljen har i och med att kronan stärkts stigit till 58,3 (57,3) och är nu endast ned 11,5% sedan jag började med mitt index. De individuell aktierna har gått som följer.

TeliaSonera -14.7% (-5,4%)
Bonehur -15% (-17%)
Fortum -27.2% (-18.9%)
Protector Forsikring 50.1% (60,1%)
Handelsbanken -2.0% (3,5%)
Castellum -4.5% (-1,8)

SKF -0.1 (N/A)
Industrivärden 7.6% (13,3%)Investeringsportföljen

Inte heller min investeringsportfölj klarade September särskilt bra. Dock klarade sig mina nyinköp ganska bra. Det är främst Eolus som har gått ned. Det är låga elpriser och det kommer nog att fortsätta vara svårt för Eolus ett tag. Jag är lite orolig för sattsningen i USA då jg ser det som att man inte vet vart man vill vara utan börjar vara lite överallt. USA är dessutom en mycket svår marknad för utlädska företag. Min portfölj har backat och var den 2:a Oktober bara upp 20.7% sedan årsskiftet (28.4%). Likviditeten fortsätter att vara god 31.2% (31.0%) och det finns utrymme för mer inköp. Aktierna i portföljen har gått som följer

Transcom 26.7% (31,2%)
Eolus -28.5% (-15.8%)
Doro 17.3% (21.1%)

Christian Berner 15.5% (11,0)  
Electra Gruppen -2.3% (-2,3%)


Spekulationsportföljen

Här är det mycket dystert. Etrion och SSAB har inte varit lyckade spekulationer, även om SSAB har återhämtat sig en hel del från vad som redovisas här. Portföljen är ner 23,8% sedan årsskiftet (-9,4%). Så sent som i Juli var portföljen upp 8.0%. Med det kraftiga raset har också den negtiva likviditeten försämrats -4,8% (-4.0%). Aktierna har gått som följer (dock saknas data för Augusti)

Etrion -33,8%
SSAB -27,9%

Det krävs nog inget matematiskt geni för att komma fram till att även den totala aktieprotföljen har gått ned. Den är dock fortfarande på plus 7,2% (14,8%). Likviditeten är 11,9% (14,9%).

Hoppas att det gick bättre för er.