fredag 28 februari 2014

Månadsrapport februari 2014

Då var det dags för min andra månadsrapport. Det är några timmar kvar innan börsen stänger men jag släpper min rapport lite tidigt då jag inte har tillgång till internet över helgen. Liksom den första rapporten så är det glada tongångar som råder. Medan index har gått upp 2.4% under årets två första månader så har mina investeringar gått snäppet bättre. Det har kommit en hel del rapporter som har påverkat aktiekurserna. Det har också skett en del förändringar då en del av mina Doro har sålts av tillsammans med mina Mabi rent aktier. Jag har ökat i Protector Forsikring vilket har gett ett positivt resultat efter en bra rapport.

Den trygga tillväxt portföljen har fortsatt att gå bra och är plus 2.9% (exklusive lön) sedan årsskiftet. Jag har aldeles för mycket kontanter (17.5%) då likviderna från försäljningen av Doro ännu inte har återinvesteras, det kommer förhoppnigsvis att ske under februari. Jag har även nått målet att kunna leva på den stabila tillväxtportföljen, även om det är med en begränsad budget. Förhoppninsvis ska vi kunna bygga på det under året. Aktierna i portföljen är nu TeliaSonera, Fortum, Eolus och Protector Forsikring.

Investeringsportföljen har också gått bra, upp 10.7% sedan årsskiftet. Då jag inkluderade Protector Forsikring i portföljen har jag nu utökat den till fyra aktier. Jag har inte haft så mycket tid att analysera bolag den senaste tiden men jag hoppas kunna skilja lite mer på portföljerna då de fortfarande är ganska lika. Investeringsportföljen består idag av Transcom, Protector Forsikring, Eolus och Doro. Jag är ganska likvid i den här portföljen också med 18% i kontanter och 82% i aktier.

Som jag nämnt innan inkluderade jag Protecor Forsikring i den spekulativa portföljen då jag trodde på en bra reaktion på rapporten. Så blev det också och den spekulativa portfölen är upp 34.7% sedan årsskiftet. Jag kommer att ligga kvar i protector ett tag till då jag tycker den ska upp över 30 NKR samt att jag inte har nagot alternativt att spekulera i. Jag har 75% av portföljen investerad i aktier och 25% likvida medel.

I och med att jag har sålt en hel del så ligger den totala aktieportföljen back 13.5%. Det kommer förhoppningsvis att ändra sig när jag har köpt på mig nya aktier.

tisdag 25 februari 2014

Mabi Rent och Protector Forsikring

Nu ska ni inte tro att det kommer en jämförelse mellan dessa två bolag de har egentligen inte samma investerings dimension.

Mabi Rent tog jag in av mistag och beslöt att ha dem i min spekulatinos portfölj när jag skapade den. Den har varit kvar där sedan dess. Nu har det kommit ett uppköpserbjudande på Mabi som jag kommer att acceptera om 6 kronor per aktie. Jag är mer övertygad att allt inte står rätt till när det kommer en dålig rapport på Fredagen och ett uppköpserbjudande på Måndagen. Jag kommer inte att investera allt för mycket energi i det utan kommer att rösta med fötterna och vara glad för den vinst jag gjorde.

Jag kommer inte alltid att skriva om mina spekulationsinköp men anledningen till att jag nämner Protector tillsammans med Mabi är att jag har tagit en spekulativ position i Protector inför morgondagens rapport. Det kom en del positiva nyheter från Protector tidigare i år och aktien har stigit kraftigt. Jag tycker dock att det är större chans till att marknaden kommer att agera positivt på rapporten än att det blir en negativ reaktion. Jag håller med ägamintid att 35 norska kronor är en möjlig kurs uppåt men att nedsidan är begränsad. Jag tror inte att den kommer att gå under 20 norska kronor igen. Jag beräknar att det är 67% chans till ett pris kring 35 och 33% risk till en kurs kring 20 så ett värde för mig är därför 30 nkr (0.67*35 + 0.33*20) och värt att spekulera i.

Jag har även tagit in Protector i min investerings portfölj. Skillnaden mellan de två positionerna är att spekulationsinnehave kommer att säljas inom en vecka oberoende av hur kursen går medans investerings innehavet kommer att behållas till kursen når 35 nkr eller att jag omvärderar företaget.

Nu är det bara att sätta sig ner och vänta. En uppdatering kommer efter fredag när jag kommer med min månadsrapport.

tisdag 18 februari 2014

Doro Q4 2013

Doro kom med sin bokslutskommuniké i slutet på förra veckan och jag har tittat över den. Efter att ha börjat 2013 mycket bra med två starka kvartalsrapporter har de de senaste två rapporterna inte levt upp till förväntningarna. Justerat för IVS var tillväxten endast 2% under Q4. Totalt kom dock försäljningen in som förväntat.

Tittar man på de enskilda marknaderna så visade den nordiska marknaden upp en negativ tillväxt. Man förklarar detta med generationsskiftet från traditionella till smarta telefoner. Det innebär dock att det har skett en minskning av antalet sålda enheter då smarta telefoner är dyrare än de traditionella. Jag tolkar detta att man nu har nått den delen av marknaden man kan och för att växa ytterligare måste man hitta nya områden (Care). Detta är därför lite oroande då det är detta område som står för den största delen av resultatet och att Care inte är ett prioriterat område.

Det är svårt att säga hur stor till växten i Tyskland verkligen har varit även om rapporten nämner nästan 500% för Q4. Den totala försäljningen för IVS sedan förvärvet har varit 187.9 miljoner medan den totala försäljningen för DACH under 2013 var 201,3 miljoner. IVS införlivades från Q2 2013 och den totala försäljningen för 2013 var 296,4, detta kan jämföras med de 280,5 miljoner IVS sålde för under 2012 (8,5 * 33 miljoner euro). Det verkar därför inte vara en allt för stor organisk tillväxt i DACH.

Storbritannien och USA/Kanada har gått bra under året där fårsäljningen har ökat kraftigt, speciellt i USA/Kanada där tillväxten har varit över 60% på helåret. Det mesta hänförs dock till Q2 där tillväxten var 246% enligt mina beräkningar. Från 20,3 miljoner ökade försäljningen till 70,4 miljoner eller med ungefär 50 miljoner. På helårsbasis ökade försäljningen i regionen från 127,8 till 204,4 eller med 76 miljoner, av vilka 50 då kommer från ett enskilt kvartal. Noteras bör också att rörelsemarginalerna har minskar både i Storbritannien (från 4,0 till 2,1 vilket gör att rörelsereultatet minskade från 5,2 till 3,8) och USA/Kanada (från 9,9 till 3,2 vilket gjorde att rörelseresultatet minskade från 12,4 till 6,5). Detta är inget som förklaras i rapporten och något jag undrar över då ökad omsätting/försäljning borde leda till ökade marginaler.

Det finns dock inget att klaga på vad gäller Europa, Mellanöstern och Afrika. Försäljningen har ökat och marginalerna har förbättras kraftigt.

Vad jag saknar i rapporten är satsningen på Care samt vinstökningen efter köpet av IVS. Doro har organiserat sig i tre områden Smart Devices, Feature phones och Care/Other products. Man skriver i rapporten att högsta prioritet ligger på smart Devices. Att man lägger Care tillsammans med Other Products läser jag att man inte längre lägger speciellt stor vikt på området. Jag tycker det är oroande att man inte lägger mer vikt vid området då jag dels ser det som deras "moat" och dels att det är ett stort tillväxtområde. Jag har aldrig riktigt förstått köpet av IVS och den låga vinsten gör inte att jag ökar min förståelse. Efter köpet skrev man "IVS är ett lönsamt företag och jag är övertygad om att vi kommer att se ett bra bidrag till Doro's resultat per aktie redan i år."Visst, det kostar alltid en del att införliva ett köp och att få alla synergieffekter att fungera. IVS ger också en ingång till andra tysktalande länder och Östeuropa. Dock är det en försäljningskanal vilket är ett område helt skilt från den övriga verksamheten och inget som skapar en "moat" för sina produkter.

Jag har minskat mitt innehav i Doro, dels har tagit bort dem helt i min stabila portfölj och dels har jag sålt av en del i min investeringsportfölj. Att jag har tagit bort dem ur den stabila portföljen beror mer på att de har gått för bra på aktiemarknaden och resultatet inte har hängt med (det finns m.a.o en stor risk nedåt) men också att jag inte riktigt har kunnat känt mig bekväm med att ha dem där. Det är ett intressant bolag men inte ett bolag som passar in i den portföljen, det är mer ett investerings case. Jag kommer att placera det kapital jag fick in från försäljningen i ett mera stabilt bolag.

Jag har även sålt av en del av de Doro som har har i min investeringsportfölj då jag tror att de kommer att fortsätta sjunka efter den senaste rapporten. Man kommer att få svårt att upprepa den försäljningsökning man hade under de två första kvartalen 2013 och man har aviserat att marginalerna kommer att minska då man ökar sin utveckling av nya produkter. Att öka utvecklingen av nya produkter är i och för sig positivt men jag tror att den kortsiktiga aktiemarknaden inte kommer att reagera positivt i kombination med den minskade tillväxten som jag tror vi kommer att se under Q1 och Q2 2014 (även om det är på grund av två mycket starka försäljningsökningar 2013). Det optionsprogram man har för de anställde kommer förmodligen att göra att antalet aktier ökar med 3.5% under året vilket också kommer att sätta sina spår i värdet per aktie. Att man får in kapital när optionerna omvandlas till aktier är inget som påverkar resultaträkningen. Dessa tre faktorer gör att jag inte tror att Doro kommer att imponera på marknaden de närmaste 2 kvartalen. Det är också värt att notera att utspädningen av akterna ökar de 10 största ägarna har nu endast 38% av aktierna jämfört med 40% året innan.

tisdag 4 februari 2014

Ny funktion

Man lär så länge man lever. Efter att ha fått ett tips av Anders (tack!) så kan jag nu länka ett diagram till sin sida. Då man med Google document kan få aktiekurser direkt i sitt excel ark har jag nu en funktion till höger i min blogg där mina innehav finns och deras utveckling updateras automatiskt. Nästan i alla fall, tyvärr finns tre av mina innehav inte på google finance och måste därför updateras manuellt. Jag gör det nästan dagligen så det visar en ganska updaterad position. Jag redovisar kursen vid inköp, årsskiftet och den senaste kursen (där kursen 1 December 2013 är satt som index 100).

Hur har jag gjort? Då jag själv frågade om råd kan det vara på plats att redovisa hur jag har fått upp diagramet på min sida. Först har jag gått in i google doc och skapat en sida där  mina innehav updateras via GoogleFinance funktionen. (=GoogleFinance(symbol,attribut)). Jag har sedan gjort ett diagam i googls doc som jag har gjort i rätt storlek. Om man markerar diagramet så kan man i övre högra hörnet välja funktionen Publish Chart och sedan välja format image. Då får man upp en HTML kod som man kan kopiera. I blogger har jag sedan lagt till en gadget i min layout som heter HTML/Javascript där jag klistrat in koden från mitt diagram. Man får därmed ett diagram i bloggen som updateras med google finance.

Genom att använda HTML i bloggen kan man även länka in HTML direkt i bloggen också. Förhoppningsvis ska jag inte ha samma problem med diagram i mon blogg i framtiden.

söndag 2 februari 2014

Diagram i OpenOffice - GoogleDoc

Som några av er kanske lade märke till kom det tre inlägg i rad från mig igår. Det var tillslut bara ett då jag lite sent uptäckte några mistag i mitt inlägg. Misstagen härrör till OpenOffice och de diagram som man gör där. Av någon anledning så kommer de inte ut bra i bloggen. Det går bland annat inte att kopiera och klistra in hela diagrammet (med diagram förklaringen). Diagamen skapar stor oreda och ändrar formateringen i det man skrivit.

Jag försökte även använda diagram funktionen i Google Documents. Inte ens deras diagram kan kopieras och änvändas i bloggen då de inte syns. Detta är egentligen konstigare än att OpenOffice inte fungerar då Blogger tillhör Google.

Någon som använder diagram från något av dessa program och vet hur man kan få det att fungera?