fredag 31 oktober 2014

Oktober Rapport

Efter att ha gjort vad är en av mina sämsta affärer någonsin när jag köpte SSAB dagen innan den började sin nedgång med nästan 23% så har Oktober utvecklat sig helt OK (när jag sålde SSAB dagen innan den steg 5% i Augusti förra året får nog också räknas som en av mina sämre affärer).


Min stabila tillväxtporfölj har gått upp lite och är nu upp 5,9% (5,6%) sedan årsskiftet. Då det inte har gjorts några inköp eller försäljningar har de lett till att likviditeten har sjunkit något till 6,0% (6,1%. Mitt levnadsindex som är beroende av dollarn har fortsatt att sjunka till -5,8% (-3,5%) i takt med att dollarn har stigit i värde.

Min investeringsportfölj har dock återhämtat sig och är nu på plus igen 3,4% (-0,0%) Inte heller här har det skett några försäljningar eller inköp så efter den del av min lön som går till sparande har kommit in på kontot har likviditeten ökat till 1,9% (0,6%)

Den spekulativa portföljen har inte gått så dåligt som man skulle befarat med den dåliga SSAB affären. SSAB har återhämtat sig och är nu endast minus 13,4%. Min Doro spekulation blev såld till 32,80 så det gav ett resultat på plus 10,8%. Det var över 4 månader men dock ett bra resultat. Tack vare det kan jag rapportera en lite uppgång till 44,2% (43,6%) i den spekulativa portföljen. Jag har inte tagit någon ny position så likviditeten har gått upp till 60,0% (20,7%).

Den totala akteiportföljen är efter månaden upp 8,8% (4,6%) sedan årsskiftet och likviditeten har stigit till 8,9% (4,2%).

Jag hoppas ni haft minst lika bra utveckling.

söndag 26 oktober 2014

TRMIB 4 - Guard thy Treasures From Loss

Detta kan nog vara den svåraste rådet att följa för många, frästelserna och lockelserna kan bli för stora. Vem har inte sett den aktie som stiger med 100% bara på ett par veckor? Vem vill inte köpa en sådan aktie? Varför ligga och harva med en aktie som bara öka med 5% per år? Vem har inte läst om de som har vunnit över 1 miljon på lotter eller tips?
"Guard thy treasure from loss by investing only where thy principal is safe, where it may be reclaimed if desirable, and where thou will not fail to collect a fair rental. Consult with wise men. Secure the advice of those experienced in the profitable handling of gold. Let their wisdom protect thy treasure from unsafe investments."
 
Jag kan också citera Buffet då det av någon anledning ger mer tyngd i dessa kretsar.
Rule No.1: Never lose money. Rule No.2: Never forget rule No.1.
Vem har inte sett liknande aktier som de ovan (eller samma aktie) falla och förlora det mesta av sitt värde? Hur många personer känner du som ligger plus på sitt spelande? Det finns även många rådgivare som kontaktar dig och vill ge dig möjlighet att göra en bra placering. Ett råd är att inte lyssna på folk som kontaktar dig utan endast på de du väljer att kontakta själv. Vad som är för bra för att vara sant är ofta just det.

Som jag skrev under kapitel 1 så köpte jag en aktie som hette Artimplant för några år sedan. Som aktieplacering var det mycket dumt (de gick i konkurs) men det var mycket intressant att läsa om aktien på olika forum där olika aktörer hoppades att bolaget skulle gå med vinst vid nästa rapport och hur snabbt aktien skulle stiga, först till 1 krona per aktie (från 7 öre) och sedan till himmeln. Nyckelordet är "hoppades". När företaget gick i konkurs förlorade de som ägde aktien största delen av det kapital de hade "investerat" i aktien. Att den kostade 7 öre gjorde ingen skillnad, de förlorade detmesta av sitt sattsade kapital. Det var en gruppmentalitet på forumet där de som inte visste något hetsade andra som inte visste något. Så låt det var din egen kunskap som du litar på. Går det inte bra så lär du dig av mistagen.

Du kan ha tur (som kan minimeras genom att studera vad du köper) och pricka rätt bolag och få vara med om uppgången om 100%. Risken är dock stor att du försöker igen och igen och igen utan lika stor tur.

Se till att inte förlora det kapital du investerar innan du oroar dig för hur mycket du "tjänar". Om du förlorar 20% av det du har sattsat måste du tjäna 25% på det du har kvar innan du går jämt upp.  Gör du den förlusten första året är det mycket pengar som skulle bli återinvesterade som går förlorade och du förlorar en liten del för varje år i minskad utdelning eller avkastning. Antag istället att du gör den investeringen efter 20 år. Det är 20 år av hårt arbete och extra arbete att hitta bra företag att investera i. Att förlora de 20% är att förlora över två års sparande och arbete att hitta rätt investeringar.

Jag måste dock starkt poängtera att det är inte samma sak som att köpa en aktier som sjunker i värde. Du har inte förlorat eller tjänat något innan du säljer ditt innehav.  Aktier kan sjunka i värde av olika anledningar och det är ett eller anatgligen flera kapitel i sig självt. Mycket av det som de som kallar sig värdeinvesterare sysslar med är att leta företag som inte är korrekt prissatta. Ett företag kan vara tråkigt, under IT-eran så värderade IT bolag upp och traditionella företag ner) antagligen då man sålde tråkiga aktier för att köpa den nya ekonomins företag. Företaget kan ha gjort ett mistag och sattsat fel, men är det tillräckligt stort och marknadsledande kommer de troligtvis tillbaka. Det kan således vara ett bra läge att investera i aktein när den sjunker på börsen.


TRMIB 3 - Make thy Gold Multiply
TRIMB 5 - Make of thy dwelling a profitable investment

 

söndag 19 oktober 2014

TRMIB 3 - Make thy Gold Multiply

Som vi såg i kapitel 1 så är grunden till att skapa en förmögenhet att spara en del av sin inkomst till sig själv, men att bara spara pengarna är att skjuta upp sina inköp till ett senare tillfälle. Vad bättre än att följa råd numer tre och låta pengarna arbeta åt dig och föröka sig?
"a man's wealth is not in the coins he carries in his purse; it is the income he buildeth, the gold stream that constantly floweth into his purse and keepeth it always bulging".
2,000 kronor sparade per månad ger snart stora summor. När du använder dina besparingar så kommer det sig naturligt att de minskar. Kan man däremot få avkastning på det kapital man sparar så hjälper det till att skaffa sig en förmögenhet samt att det ger möjlighet att spendera mer pengar utan att minska sitt sparkapital.


Jag vet inte om fattigbonddräng läser min blogg men det är nog inget bra råd att gödsla plantor med pengar för att få dem att växa. Det finns ett ordspråk som säget att "man ska ska prata med bönder på bönders vis och med de lärde på latin". Nu är det nog inte så många lärda som kan latin i dagens samhälle, men The Richest Man In Babylon ger rådet att prata om pengar med de som kan pengar. Din bankman är ett bra exempel, kom dock ihåg att de har egna motiv om vad du ska placera i så det kan vara bra att tala med några stycken och se vad de har för gemensamma råd.

Det finns många sätt att få sitt kapital att växa, starta eget företag, investera i lägenheter som man hyr ut, sätta in pengarna på banken. Det viktigaste inte är vad du väljer utan att förstå så mycket som möjligt av det du väljer. Vem startar ett bostadsbolag utan att förstå skattelagstiftningen för bostadsbolag. Jag kommer här att gå igenon ränta på ränta och återinvestering av aktieutdelningar för att ge bättre förståelse om dem.

Ränta på ränta

Ränta på ränta brukar i investerar sammanhang kallas världens åttonde underverk. Antag att vi sparar våra 2,000 kronor i månaden och att vi efter varje månad sätter in pengarna på ett konto som ger 3.5% ränta per år. Vi skulle då få följande utväxling på våra besparingar.


Tid Belopp Belopp 2 Kumulativ Ränta Ränta som % av belopp 2
1 år 24,000 24,321 321 1.3%
2 år 48,000 49,244 1,244 2.5%
3 år 72,000 74,785 2,785 3.7%
5 år 120,000 127,781 7,781 6.1%
10 år 240,000 272,198 32,198 11.8%
20 år 480,000 619,876 139,876 22.6%

Belopp är det belopp som du sparar och Belopp 2 är det belopp du har vid årets slut om du sätter in dina besparingar samt den ränta du får på dem på ditt räntekonto. Den kumulativa räntan är det belopp som du har som är över det belopp som du har sparat.  

Jag vill speciellt peka ut den sista kolumnen i tabellen som visa hur stor del av kapitalet som utgör ränta och hur mycket den andelen växer per år. Från att utgöra 1.3% efter år 1 så utgör räntan 22.6% av beloppet efter 20 år, dvs, efter 20 år har vi 619,876 kronor och av dessa har vi endast sparat 480,000 kronor, de resterande har vi "fått" av banken för att skjuta upp våra inköp.

De 619,876 kronor vi har efter 20 år ger oss en årlig ränta på 21,696 kronor eller 1,808 kronor i månaden. Nästan lika mycket som vi avsätter själva varje månad. 

Vän av ordning kanske ifrågasätter varför vi "bara" får 321 kronor i ränta år 1, 3,5% av 24,000 kronor är faktiskt 840 kronor. Det är dock på helårsbasis, om du sätter in 24,000 kronor 1 Januari får du 840 kronor i ränta 31 December. Nu avsätter vi 2,000 kronor i månaden, dvs bara 2,000 ger 12 månaders ränta, nästa insättning som vi gör i Februari ger 11 månaders ränta och så vidare.
 
Återinvesterade aktieutdelningar

Det går faktiskt att göra även bättre än världens åttonde underverk. Antag att vi istället för att sätta in pengarna på ett konto investerar dem i en aktie som ger 3.5% i utdelning varje år och att utdelningen växer med 5% per år. För att göra det lite lättare så gör vi bara ett inköp per år när vi har sparat ihop ett års kapital och att vi under tiden får 3.5% ränta eller 321 kronor per år. Vi gör även antagande om att företager vi investerar i delar ut 50% av sitt resultat. Kursen är 100 då vi gör vårt första inköp efter år 1. Vår tabell skulle då se ut som följer


Tid Belopp Belopp 2 Kumulativ ränta Belopp 3 Kumulativ avkastning Avkastning som % av belopp 3
1 år 24,000 24,321 321 24,321 321 1.3%
2 år 48,000 49,244 1,244 50,709 2,709 5.3%
3 år 72,000 74,785 2,785 79,341 7,341 9.2%
5 år 120,000 127,781 7,781 144,111 24,111 16.7%
10 år 240,000 272,198 32,198 360,804 120,804 33.5%
20 år 480,000 619,876 139,876 1,176,577 696,577 59.2%

Belopp 3 är det belopp som våra tillgångar är värda efter periodens slut, mestadels aktier. Den kumulativa avkastningen är hur mycket våra aktier är värde utöver vad vi själv har sparat ihop.

De 2,000 vi har sparat har nu växt till över 1 miljon och avkastar nästan 36,000 per år eller 3,000 kronor i månaden. Så genom av ge upp 2,000 per månad i utgifter kan vi 20 år senare spendera 3,000 kronor per månad och behålla vårat kapital. 

Skillnaden mellan utdelningar och ränta är att utdelningarna växer i regel från år till år mednas räntan är den samma. Med andra ord, de 24,000 vi sparade första året kommer att som ränta fortsätta att ge 3.5% eller 840 kronor efter 20 år medans de 24,000 kronor vi köpte aktier för ger 2,122 i avkastning år 20 då vi kommer att får 5% mer varje år, dvs avkastningen är inte längre 3.5% utan 8.8% (YoC, Yield on Cost) för den summan vi satte undan år 1. Avkastningen är fortfarande 3.5% för de pengar vi sätter undan år 20 då de aktier vi köper då har en direktavkastning på 3.5% Till detta kommer att även kaptalet har ökat i värde. De 243 aktier vi köper efter år 1 kommer år 20 att ha vuxit till 58,531 kronor.  

Finns det företag som klarar av mina kriterier? Tittar jag på Introduce nyckeltalskompass så hittar jag 20 bolag som har mer än 3,5% avkasning och en tillväxt på över 5% (det säger inte att de har det år efter år utan bara 2014 förväntad tillväxt). Tittar jag på NASDAQ OMX på Google finance så hittar jag 18 bolag som har 3,5% i avkastning och en vinst per aktie som växer med mer än 5% över en 10 årsperiod, i USA finns det 189 stycken. Så det är inga extreema värden. 

Det företag vi investerar i under ett år kanske har haft en stigande aktiekurs så att vi inte längre kan få 3,5% i avkastning, det finns då en rad andra företag vi kan välja mellan. Att diversifiera sin aktieportfölj genom att köpa aktier i olika bolag är dessutom ett bra sätt att minska risken. Går ett bolag dåligt så går förhoppningsvis ett annat bra. Det är även ett bra råd att ha flera olika inkomstkällor.

Det ska dock påpekas att historiska resultat är ingen garanti för framtida resultat. Även det mest genomanalyserade bolag kan gå i konkurs, Enron är ett bra exempel.

Jag vill också påpeka att jag har inte räknat med inflation eller nuvärden i exemplen ovan (1 kronona om 20 år är inte lika mycket värd som en krona idag) men jag har heller inte räknat med att öka avsättningen då vår lön också borde öka (dels med inflation och dels med att vi skaffar oss mer expertis, mer om detta senare). 

Nedan är en tabell som visar hur jag har räknat fram avkastningen mer återinvesterad utdelning. År 1 sparar man 24,000 kronor men köper inga aktier förrän året är slut. Under tiden har man fått 321 kronor i ränta så det kapital man har för aktieköp är 24,312 kronor. Kursen är 100 och man kan således köpa 243 aktier. År 2 sparar man ånyo 24,000 kronor, får 321 kronor i ränta under året samt en aktieutdelning på 851 kronor. Man har således 25,172 att handla aktier för. Då aktiekursen har stigit till 105 kronor (för att ha samma direktavkastning när utdelningen har stigit till 3,68 kronor per aktie) kan man köpa 240 aktier och den totala akteportföljen har 483 aktier. Det totala kapitalet blir då 105 * 483 = 50,709 kronor efter år två.
  
År Sparat Ränta Utdelning Kapital för aktieköp Kurs Köpt antal andelar Totalt antal andelar Utdeln Totalt kapital
1 24,000 321 0 24,321 100 243 243 0.00 24,321
2 24,000 321 851 25,172 105 240 483 3.50 50,709
3 24,000 321 1,775 26,096 110 237 720 3.68 79,341
4 24,000 321 2,777 27,098 116 234 954 3.86 110,406
5 24,000 321 3,864 28,185 122 232 1,186 4.05 144,111
6 24,000 321 5,044 29,365 128 230 1,416 4.25 180,681
7 24,000 321 6,324 30,645 134 229 1,644 4.47 220,360
8 24,000 321 7,713 32,034 141 228 1,872 4.69 263,412
9 24,000 321 9,219 33,540 148 227 2,099 4.92 310,123
10 24,000 321 10,854 35,175 155 227 2,326 5.17 360,804
11 24,000 321 12,628 36,949 163 227 2,553 5.43 415,794
12 24,000 321 14,553 38,874 171 227 2,780 5.70 475,457
13 24,000 321 16,641 40,962 180 228 3,008 5.99 540,192
14 24,000 321 18,907 43,228 189 229 3,237 6.29 610,430
15 24,000 321 21,365 45,686 198 231 3,468 6.60 686,637
16 24,000 321 24,032 48,353 208 233 3,701 6.93 769,322
17 24,000 321 26,926 51,247 218 235 3,935 7.28 859,036
18 24,000 321 30,066 54,387 229 237 4,173 7.64 956,375
19 24,000 321 33,473 57,794 241 240 4,413 8.02 1,061,987
20 24,000 321 37,170 61,491 253 243 4,656 8.42 1,176,577

Det här med ränta på ränta och återinvesterad avkastning på aktier ger upphov till en del frågor. Varför ska jag bara låta pengarna växa? Har jag pengar för pengars skull och vad får jag för utility (nytta) av det. Jag kommer tillbaka till det i ett extra kapitel när jag har gått igenom bokens innehåll. Jag vill inte gå ifrån inläggets syfte i en redan långt inlägg och det är frågor som bör behandlas separat.

TRMIB 2 - Control thy Expenditures

TRMIB 4 - Guard thy Treasures From Loss

 

söndag 12 oktober 2014

TRMIB 2 - Control thy Expenditures

"Can a man keep one-tenth of all he earns in his purse when all the coins he earns are not enough for his necessary expenditures?"
Om du ska kunna spara 10% av din inkomst så hjälper det om du kontrollerar dina utgifter. Detta görs bäst i en budget. Det gäller att inte blanda ihop sina nödvändiga utgifter med sina önskemål. Alla vill ha mer än vad man har råd med, är det inte en glass till så är det ännu ett företag man vill köpa. Det följer gundläggande ekonomiska teorier som tillgång och efterfrågan samt utility.

Utility eller snarare marginal utility är det du får ut av att köpa en vara eller tjänst eller en till av varan eller tjänsten. Den som är törstig köper en flaska vatten och dricker upp den med stor tillfredställelse. Är man mycket törstig köper man en flaska till men den tillfredställelse man får är inte lika stor.  En tredje flaska, om man nu ens kan dricka den ger ännu mindre. Eftersom man har en begränsad tillgång till resurser (pengar) så gäller det att hushålla sina medel så att man får ut så mycket utility som möjligt från de begränsade resurser man har.


Det bästa sättet att kontrollera sina utgifter görs bäst med en budget. Genom att sätta sig ner och se över sina inkomster och utgifter i en budget kan man bättre se till att den utility man får från sina utgifter ökar. Minimum ska de första 10% gå till dig själv och budgeten hjälpa till att allokera de övriga 90%.
“Study thoughtfully thy accustomed habits of living. Herein may be the most often found certain accepted expenses that my wisely be reduced or eliminated. Let thy motto be one hundred per cent of appreciated value demanded for each coin spent”
Hur mycket tycker jag att jag ska lägga ut på mat? Att göra en budget handlar INTE om att leva så billigt som möjligt utan att få ut så mycket av sina inkomster som möjligt. Om jag steker pankakor varje dag till frukost, middag och lunch så kommer jag undan ganska billigt jämfört om jag slinker förbi matsalen på Grand Hotel (en restaurang med två michelin stjärnor) för mina mål, men maximierar det min utility, troligtvis inte.

Att medvetet gå igenom sina utgiftskonton hjälper dig att få ut så mycket som möjligt. Att avsätta 3,000 kronor i månaden till ett matkonto, 6,000 till ett hyreskonto, 2,000 till ett nöjeskonto och så vidare hjälper dig att anpassa utgifterna till dina behov. Det blir nog inte rätt första gången, så efter en månad ser du igen över dina poster och möblerar om i dina utgiftskonton så det känns bättre för dig. Budgeten är personlig (eller för familjen) och två personer (familjer) kan prioritera helt olika saker. Anders vill äta gott och avsätter tillräckligt med medel för att gå på matsalen en gång i veckan medans Stina sparar till en BMW och avsätter medel till den. Vilka konton man använder för sina utgifter är också helt personligt.

Själva boken tar inte upp mer om det men det finns åtskillig literatur och sidor på internet där man kan få hjälp med att göra en budget. Det gäller dock att komma ihåg regel #1 att förs sätta undan pengar till sig själv. Vill du låna pengar till att köpa ett hus eller bil så kommer månadsbetalningarn att belasta din budget (och inte de 10% som du sätter av åt dig själv).


TRMIB 1 - Start they Purse to Fattening
TRMIB 3 - Make thy Gold Multiply

söndag 5 oktober 2014

TRMIB 1 - Start they Purse to Fattening

The Richest Man in Babylon av George S. Clason är en bra grundläggande bok i hur man skaffar sig en förmögenhet. Den är läsvärd även om den inte handlar om aktier eller andra värdepapper. Den är mer övergripande och tar upp hur man skaffar sig en förmögenhet och hur man ser till att bevara den och få den att växa. Det följer "Get rich slow" motot. Jag rekommenderar den till alla. En bok som håller 88 år efter den är skriven är läsvärd. Jag funderade ett tag på att endast läsa investerings literatur som är minst 50 år gamal och fortfarande är läsvärda, det kanske fanns för många "bli rikt snabbt" böcker på bokhandeln som jag inte köpte :)

George S. Clason skriver om sju råd om hur man bär sig åt att skaffa sig en förmögenhet. Det första rådet är "Start they Purse to Fattening". Det går helt enkelt ut på att avsätta en viss del av sin månadsinkomst till sig själv. Rådet är att sätta av minst 10% av det du tjänar till dig själv, och du ska göra det innan du har några andar utgifter. 

Vad händer om man lägger 10 ägg i en skål och tar bort 9 av dem och upprepar proceduren varje dag? Jo, till slut så blir skålen full. Samma sak gäller pengar, om man lägger till mer än vad man tar bort så blir det snart en förmögenhet. Om du lockas av att spendera hela lönen på lyx eller saker som du inte behöver så kommer plånboken att fortsätta vara tom, månad efter månad.

De flesta av oss klarar nog att sätta av 2,000 kronor varje månad till sig själv. Under ett år kommer man att ha satt av 24,000 kronor vilket är en bra början. Efter 5 år stiger summan till 120,000 kronor, 10 år till 240,000 kronor och efter 20 år till 480,000 kronor.


Tid Belopp
1 år 24,000
2 år 48,000
3 år 72,000
5 år 120,000
10 år 240,000
20 år 480,000


Tycker du att det är för länge att vänta 20 år på att ha 480,000 kronor? Tänk istället så att m du inte avsätter något kommer du att ta ut alla äggen ur korgen och aldrig ha några besparingar.  Om du behöver dem till att förverkliga dina drömmar kommer de aldrig vara mer än drömmar. Du lever en gång och valet är ditt.

Alternativet är att ta större risker, köp en lott, speal på bingo eller köp aktier i ett bolag med hög risk. Chansen att bli rik är låg och att stanna rik är lägre, dessutom så blir du inte lyckligare. Att vinna snabba pengar är inget som skapar en varande lycka, och många spenderar pengarna nästan licka fort som man fick dem (Why are we happy).

Chansen att vinna högsta vinsten på lotto är 1:6,724,519, det kostar 3 kronor per rad och om du vinner högsta vinsten vinner du omkring 2,000,000 kronor (min beräkning efter att jag har tittat på vinsterna över några veckor). Med andra ord, det kostar över 20,000,000 kronor (6,724,519*3) för att vara säker på att vinna 2,000,000 kronor, eller du förlorar över 18,000,000 kronor på att spela. Du kan välja andra spel och säga att det finns en nivå av kunskap och skicklighet att spela på andra spel som black jack, tipps eller odds. Faktum är dock att den som ger ut spelet har alltid övertaget, det är deras affärside. Om inte vore de en Ebberöds bank

Jag ska erkänna att jag har spelat på många olika spel och när jag var ung köpte jag en del i ett pyramidspel. Kommer jag ihåg rätt kostade en andel 30 kronor och allt jag behövde göra var att sälja 6 andelar till andra personer. Om dessa personer sålde vidare skulle jag i slutändan få över 1,000,000 kronor. Jag skulle dock inte få några pengar innan försäljningen hade gått ner 6 nivåer, dvs, de jag sålde till skulle var och en sälja till 6 peroner till (nivå ett) som var och en skulle sölja till 6 personer till (nivå 2) osv. Hur gick det? Jag gick back 30 kronor. En lite kostnad för en stor lärdom för en liten pojke, så det kanske inte var så dumt men 30 kronor var mycket pengar för mig på den tiden (fast det hade nog gått till godis eller serietidningar).

Att spekulera i aktier med hög risk risk är nog bättre än spel och dobbel men frågan är hur mycket bättre. Dessutom är nog chansen hög att om du prickar rätt och hittar bolaget som stiger 100% på ett år försöker igen och spekulerar i anda aktier med lika hög risk. De flesta av dem stiger dock aldrig till himmlen. Själv köpte jag lite aktier i Artimplant för några år sedan. En (vad jag tror) bra produkt i ett bolag med en dålig ledning. Aktierna kostade bara 7 öre styck så det kunde bli en stor vinst med bara en liten ökning. Jag var dock förnuftig nog att sälja dem till 6 öre styck några månader innan de gick i konkurs och jag förlorade några hundra kronor (som inte had gått till godis och serietidningar). Jag läste mycket på olika forum om bolaget (ni kan själva läsa på Avanzas forum) och det var mycket hoppas och tror som inte var förankrade i mycket mer än drömmar.

Till sist, om du tittade på Dan Gilberts Ted talk om Why we are happy, så finns det en lärdom att lycka är vad vi gör det till. Är man en person som lever på drömmar för att bli lycklig är man inte lycklig många gånger och den lyckan försvinner. Förankrar man sin lycka i verkligheten så är det större chans att vara lycklig och att lyckan är varaktig. Blir jag bara lycklig när jag hittar mitt bolag som stiger 100% eller blir jag lycklig när jag lagt till en ny sten till mina drömmars mål om ett tryggare liv när jag satt av 10% av mina inkomster till mig själv?

Valet är ditt.

TRMIB 2 - Control thy Expenditures