söndag 19 juli 2015

Juni Rapport 2015


Då ska vi se vad som har hänt den senaste månaden. Eolus hade sin extra utdelning vilkat har höjt likviditeten signifikant I min investeringsportfölj då 25% av aktiekursen delades ut. Som jag skrivit tidigare är jag lite kluven till utdelningen. Bra tt få utdelning vilket sänker risken I aktien och nu är den normala direkavkastningen över 5% igen vilket också är bra. Aktieutdelningen sänker dock kursen med motsvarande summa samt att man signalerar att den inte finns intresanta projekt att använda pengarna Jag har även arbetat på med min nya analys, den komer nog att leda till en spekulation.

Stabilatilläxtportföljen

Juni med Grekland oro var även det en mindre bra månad. Portföljtillväxten vid månadsskiftet var nere i en uppgång på 7,7% (10,5). Den enda uppgången stod det redan hårt pressade Bonheur för. Inga aktieutdelningar kom in på kontot så likviditeten är nu nere på 6,1% (6,7%).
Mitt levnadsindex höll sig gansk oförändrat och är nu 60,0 (60,1). De enskilda aktiernas utveckling var som följer;

TeliaSonera -3,2% (-0,3%)
Bonehur -11,0% (-12,3%)
Fortum -12,8% (-5,3%)
Protector Forsikring 78,9% (94,1%)
Handelsbanken -1,0% (+5,1%)
Castellum -4,6% (+0,2%)
Industrivärden +14,4% (+24,9%)

Investeringsportföljen

Min investeringsportfölj har blivit mera stabil efter den extra utdelningen från Eolus. Det hindrar dock inte att det rör på sig. Grekland har haft sin påverkan även här med aktienedgångar. Nu är portföljen endast upp 27,3% (35,5%) sedan årsskiftet. Likviditeten är nu uppe I 41,1% (30,3%). För de enskilda aktierna i portföljen gick alla ner, för Eolus ska dock hänsyn tas till den stora aktieutdelningen vilket ger en misvisande effekt på nedgången.

Transcom +38,0% (+49,3%)
Eolus -3,4% (+41,9%)
Doro -2,8% (+6,4%)

Spekulationsportföljen

SSAB gick som enda innehav back och således gick även spekulationsportföljen back -och uppgången för året är nu endast 9,5% (13,6%). Då aktien gick back är kontatnerna som en del av portföljen mer och vid månadsskiftet var likviditeten 66,7% (64,3%).

SSAB -5,0 (+5,5%)

Den totala aktieportföljen gick även den back och redovisade vid månadens slut en uppgång på endast 17,0% (24,9%) sedan årsskiftet. Likviditeten är 23,1%.