söndag 3 mars 2013

Doro 2013


Egentligen så borde jag inte komma ut med min prognos för 2013 ännu. Skulle vilja ha den mer detaljerade information som finns i årsredovisningen innan jag gör det. Dessutom så har jag fortfarande inte kommit tillrätta med mitt nya jobb. Men det kliar lite  i fingrarna efter att ha varit ifrån bloggandet ett tag så jag kan inte låta bli när mitt favorit företag redovisar.

Försäljningen Q4 överträffade mina förväntningar. Jag hade räknat med 278 Mkr. men försäljningen slutade på 300 Mkr.. Frankrike och Danmark hade klart sämre försäljning medan framförallt Kanada, Storbritannien och USA gick klart bättre än min prognos. Dock var bruttomarginalen inte i den nivå jag hade räknat med. Den fortsatta produktutvecklingen sätter nog sina spår. Dessutom kom Doro's smartphone ut senare än jag hade räknat med när jag gjorde min prognos för 2012 vilket till viss del påverkade bruttomarginalen. Man hade även en högre avskrivning under q4 än vad jag räknat med. Tillgångarna ökade inte nämnvärt så jag väntar på ett svar i årsredovisningen.

Tittar vi framåt så räknar jag med att Frankrike kommer tillbaka efter det svaga q4. På helåret växte man med över 6%, men det är efter en svag efterfrågan under 2011. Jag räknar därför med en försäljnings tillväxt på 10% för helåret (jag slår ut all tillväxt jämt över året då jag inte vill gå in på individuella kvartal). Med 10% tillväxt så blir försäljningen strax över nivåerna för 2010. 

Storbritannien gick mycket bra under andra halvåret med en tillväxt på kring 70% för q3 och q4 (jämfört med samma kvartal 2012). Den årliga tillväxten hamnade därför kring 30%. Jag tror inte att man kan fortsätta med tillväxt kring 70% men 30% tror jag är rimligt då man fortfarande växer från låga nivåer. Samarbetet med O2 verkar ha gett resultat.

Sverige är för mig den svåraste marknaden att förutsäga, jag har hela tiden trott att den har varit nära att mättas. 2011 växte den svenska marknaden med 26% och under 2012 med nästan 30%. Här fick man nog hjälp av att den smarta telefonen prioriterades till de nordiska marknaden, jag fortsätter därför med att räkna med en något lägre tillväxt om 15% under 2013.

Kanada kom också starkt under andra kvartalet efter en mycket svag start på 2012. Den årliga tillväxten slutade därför något positivt (2%). Det är också en relativt liten försäljning jämfört med marknads potentialen. Jag räknar därför med en tillväxt på 10%. Detta med ett q4 som var mycket bättre än q4 2011 i ryggen.

Tyskland var den av de större marknaderna som gick sämst under 2012 med en försäljning som bara nådde upp till kring 85% av försäljningen året innan. Med sin nya smartphone så tror jag att Doro kan börja växa igen i Tyskland då, vad jag känner till, konkurrenterna inte har någon motsvarande telefon. Jag är dock försiktig och räknar endast med en tillväxt på 5%. Tyskland borde vara ett land man prioriterar telecare då detta skulle stärka positionen mot konkurrenternas lågpris mobiler. Gör man det så finns det större tillväxt potential här. Jag tror även att de tyska konsumenterna är de som är lättast att penetrera för telecare.

Försäljningen i USA var också ett glädjeämne och hade en tillväxt på 40% för helåret. Här tror jag att det finns mer möjligheter. Dels så tror jag att smartphones passar den amerikanska konsumenten bättre än deras traditionella telefoner som mer är anpassade till den Europeiska marknaden. Det skulle också vara intressant om man kunde utveckla en telefon anpassad till den amerikanska. Man växer dessutom från låga nivåer så jag tror (hoppas?) på en tillväxt på 50% här. Risken är att man inte introducerar Doro 740 där för än andra halvan av 2013. Trotts detta finns det en stor tillväxt potential med tanke på den amerikanska marknadens storlek, även om det är en svår marknad att penetrera (nationalism).

Norge och Belgien räknar jag med tillväxt på 20% per marknad. Den norska är lik den svenska men inte like penetrerad och för Belgien så redovisades de separat först under fjolåret så det går inte att se några trender. I Danmark sjönk försäljningen drastiskt under 2012 (60% av 2011). Jag vet inte varför men det borde att gå att komma tillbaka med en tillväxt på 10% från det dåliga 2012. Vad gäller övriga världen så räknar jag inte med att man fokuserar på dessa just nu utan att de kommer endast att växa med 5%. Även om man räknar med försäljningen i Belgium (som var del av övriga världen under 2011) så sjönk försäljningen något under 2012.

M SEK 2013Q1 Est Q2 Est Q3 Est Q4 Est Year
Intäkter 186.1 188.6 248.8 358.4 982.0

Frankrike
44.9 45.8 51.0 52.7 194.4

Storbritanien
22.5 30.2 35.8 63.3 151.7

Sverige
26.7 40.6 55.9 80.3 203.4

Kanada
7.9 11.0 11.6 20.1 50.6

Tyskland
11.7 7.8 17.7 23.1 60.3

USA
20.4 15.5 29.7 57.2 122.7

Norge
12.0 12.7 21.2 19.2 65.2

Belgien
9.5 5.4 8.4 11.9 35.2

Danmark
8.1 5.6 1.0 1.4 16.2

Övriga länder 22.5 14.7 10.9 28.2 76.3

Övriga intäkter 0.0 -0.6 5.6 1.0 6.1
Rörelsens kostnader -167.0 -171.0 -222.0 -316.0 -876.0
EBITDA

19.1 17.6 26.8 42.4 106.0
Avskrivningar -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -24.0
EBIT

13.1 11.6 20.8 36.4 82.0
Finansnetto

1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
Resultat efter finansiella poster 14.1 12.6 21.8 37.4 86.0
Skatt -4.2 -3.8 -6.6 -11.2 -25.8
Periodens resultat 9.9 8.8 15.3 26.2 60.2
Rörelsemarginal 10.50% 10.00% 11.00% 12.00%


Skulle mina prognoser per land slå in så växer Doro med 16.5% på helåret vilket är lägre än målsättningen på 20%. Vad gäller bruttomarginalen så tycker jag att de nya produkterna borde hjälpa till att förbättra dem under 2013. Det är bara att titta på rörelsemarginalen för Norden som är markant över övriga regioner (dock lite oroande att det inte var större skillnad mellan q3 och q4). Under q1 2011 var bruttomarginalen 10.27%, q2 var den 8.79, q3 10.25 och för q4 2012 var den 11.57 så det krävs inte mycket för att nå mina prognoser. Bättre marginaler på de nya produkterna kommer dock att i viss mån ätas upp av utvecklings kostnader för nya mer avancerade modeller. Jag räknar med en full skatt på 30% (vilket jag använder som standard för mina analyser för att ha en viss marginal). Det finns troligtvis en del obeskattade reserver kvar att ta ut men jag uppdaterar med de efter årsredovisningen (om jag kommer ihåg). 

Med dessa prognoser så kommer Doro att göra en vinst på 60,2 miljoner för helåret 2013, detta motsvarar en vinst per aktie om 3,11 kronor. Med ett P/E tal på 10 så motsvarar det en kurs på 31,10. Jag tycker dock att det är ett lågt P/E tal för Doro med tanke på att det är ett företag i tillväxt. Dessutom har man en stark finansiell ställning med en kassa på 140 miljoner och inga skulder att tala om så det finns möjlighet till att komplettera med företagsköp. Jag skulle inte känna mig oroad över den finansiella ställningen om man köpte ett företag till ett värde av 50% av sitt eget börsvärde (250 Mkr.). 

Jag tycker därför att det finns mycket potential för en kurs över dagens 27 kronor per aktie. Dels dess låga P/E tal. För att motivera ett P/E tal under 10 tycker jag att det krävs risker eller extraordinära intäkter för ett företag. Visst fins det en del obeskattade reserver kvar att ta ut (vilket är extraordinära vinster) och man fick draghjälp av en positiv skatt för 2012 (återföring av avsättningar). Men det finns också extra ordinära finansiella kostnader. Min kalkyl för 2013 (vilket inte är någon glädjekalkyl) visar att man kan överstiga vinsten för 2012 utan några extraordinära intäkter eller kostnader (samt högre skatt). Risken med att man kan bli utkonkurrerad av någon av de större mobiltelefon tillverkarna är reell men kommer att minska desto längre man går mot telecare. På pluskontot för ett högre P/E tal finns även en bevisad tillväxt, produkter som visar att man är marknadsledare inom sitt segment och tillväxt potential inom nya områden (telecare). Den starka kassan tycker jag också motiverar en högre kurs speciellt då det finns möjlighet till köp av kompletterande områden. Att ha en stark kassa som inte används är inte effektivt kapitalutnyttjande av ett företag. Idag får man ett par procents ränta på dem när de kan arbeta inom verksamheten för en klart högre avkastning.  Jag skulle inte tro att det finns några företag inom senior mobiltelefoni som man är intresserad av att köpa. I och med att man kommer att redovisa telecare separat från och med 2013 så tror jag att man kommer att stärka sin position där. Jag skulle tänka mig att man tittar på ett företag som tillverkar medicinsk mätutrustning att komplettera telefonen med. Till sist, med dagens kurs så får man dessutom en direktavkastning på 4.6%. Så det finns både trygghet och potential.

Hade jag inte haft 40% av min portfölj i Doro hade jag ökat. Med ett GAV på 23,67 så känner jag mig ganska nöjd med min placering i Doro och ser med tillförsikt fram mot 2013. Jag tar gärna emot förslag på aktier med samma potential och starka finansiella ställning då jag har för mycket likvida medel.