lördag 29 november 2014

November Rapport

Efter ännu en månad så är det dags igen att presentera hur det går med mina aktier. Månaden har gått riktigt bra och det har blivit lite inköp som redovias nedan. Desssutom har jag blivit äldre och visare då November är en födelsedagsmånad. Jag tackar marknaden för födelsedagspresenten :)Om vi börjar med den stabila tillväxtportföljen så har den rusat och är nu upp 11,2% (5.9%) sedan årsskiftet. Den är inte varje månad man kan redovisa en uppgång på över 5%. Det är ingen speciel aktie eller tillgång som har stigit utan det är en bred uppgång med både fonder, aktier och till midre del de räntebärande produkterna. Klarar jag en uppgång på över 10% för året så är jag nöjd. Likviditeten har sjunkit till 5.7% (6.0%) av portföljen till följd av uppgången. Mitt levnadsindex har för första gången stigit något till 62.1 och är nu "bara" ner 5.7% (5.8%)

Med uppgången som har varit så har även investeringsportföljen stigit kaftigt, främst tack vare Doro's återkomst. Portföljen är nu upp 11,7% (3,4%). Investeringsportföljen består bara av aktier samt av aktier i mindre bolag. Det märks tydligt hur mucket mer volatil portföljen är jämfört med tillväxtportföljen. Från att ha varit på minus för bara två månader sedan ligger den nu högre än tillväxtportföljen. Jag tog även ett belut om att öka i Eolus Vind. Jag har velat koma upp i den nivå jag har nu. När man redovisar försäljniningen av Google verken (om affären blir av) så tror jag att kursen kommer upp över 35 kronor (över 20%).  Tyvärr har det fått en ordentlig påverkan på likviditeten och den är nu negativ -5.2% (1.9%). Nu har jag dock det antal aktier jag vill ha av de bolagen dom ingår i portföljen men det blir inga mer inköp förrän nästa år och det blir i ett nytt bolag.

Den spekulativa portföljen har varit månadens sorgebarn. Den är fortfarande kraftigt upp sedan årsskiftet 39.9% (44.2%) men har gått ner en hel del under månaden. Jag har gjort två inköp till portföljen. Dels så köpta jag in Eolus till portföljen just på grund av den förväntade försäljningen som frigör mycket av Eolus vinkraftverkslager. Dessa aktier kommer att säljas om det händer. Det andra bolaget hör inte riktigt hemma i den här portföljen, Bonehur. Men jag beslutatde ända att ta in den här (för tillfället?).  Tajmingen var lite bättre än SSAB men aktien har sjunkit en hel del sedan inköp då även den norska kronan har sjunkit i värds. Jag tycker dock att det är till ett bra pris. Skulle aktieudelningen halveras är direktavkastningen över 4%. Likviditeten är efter dessa båda inköp även i denna portfölj negativ -5,5% (60,0%).

Tittar vi tillslut på den totala aktieportföljen så är den nu upp 13,1% (8,8%) sedan årsskiftet. Likviditeten är 1.1% (8,9%). Det är en bit bättre än OMX30 som är upp 9,6% för året. Det kan dock komma en kraftig reaktion i nästa vecka om det blir regeringskris.

Hoppas att ni har haft en minst lika bra utveckling.

söndag 23 november 2014

TRMIB 7 - Increase thy Ability to Earn

Det sista rådet sluter cirkeln, investera i dig själv. Nu handlar det dock inte längre om att avsätta pengar till sig själv utan att se till att man ökar sin intjäningsförmåga. Som jag skrev under råd 3 så borde ens inkomst öka mer än inflationen då levnadsstandarden ökar men vad bättre än att fortsätta att utbilda sig. Då är det inte bara den generella tillväxten som taler för dig utan också din egen tillväxt. 
"Cultivate thy own powers, to study and become wiser, to become more skillful, to so act as to respect thyself. Thereby shalt thou acquire confidence in thyself to achieve thy carefully considered desires"

Utbildning ger som sagt inte bara en förmåga till att få en högre lön uten det get självförtroende och bättre självtillit.  Den som har högre utbildning är också mer benägen att se till att sina barn får en högre utbildning.

Vill man inte skaffa sig en formell utbildning via jobbet eller olika institutioner (universitet, högskolor m.m) så finns det mycket man kan lära sig via internet. Det finns internet skolor så som Open Education Consortium, MIT OpenCourseware, Coursera, boundless och Khan Academy men också mycket annat som TED, wikipedia och varför inte blogger . För de som är intresserade av aktier finns det sidor som Investopedia, bokföringstips och många bloggkollegor som har mycket erfarenhet som Lundaluppen (som är läsvärd även om han har slutat) och 40%20år. Det går även att lära sig mycket på många andra sidor också och med google och andra search engines är det för det mesta bara fantasin som sätter gränser. 

Har du andra sidor så kom gärna med länkar.
TRMIB 6 - Insure a future income

söndag 16 november 2014

TRMIB 6 - Insure a future income

Regel nummer sex är tudelad men handlar om liknande saker. Dels att försörjaför sina efterlevande men också för att försörja för sin ålderdom.
"No man can afford not to insure a treasure for his old age and the protection of his family, no matter how prosperous his business and his investments may be"
Det familjer där endast ena parten arbetar är det extra viktigt att se till att man försörjer för sina efterlevande speciellt om den som har en inkomst går bort. Det är inget man vill tänka på och jag tror att det ofta inte blir av. Men det är ansvarsfullt att se till att familjen har en inkomst om man inte längre är där. Det är även att tänka på om båda partnerna arbetar. Många av kostnaderna delas och försvinner en av inkomsterna klarar den återstående parten ofta inte kostnaderna själv utan får minska på livskvaliteten. En livförsäkring är en försäkring som tecknas av en person om denne vill att dess anhöriga ska få en utbetalad summa pengar i det fall som personen avlider före en viss ålder. 

De flesta av oss blir äldre och bör redan som unga se till att säkra en inkomst när vi blir äldre. De pensionssystem vi har bidrar till en viss del att säkra en inkomst när vi blir äldre. Det är dock något jag inte vill lite fullt på. Man bör även ha en privat pensionsförsäkring.Följar man bokens andra regler får man även en hel del hjälp till försörjning då några av de tidigare reglerna hjälper till att förbättra sin situation. Att skaffa sig eget boende gör att man minskar sina utgifter samt har möjlighet till extra inkomst om man har ett tillräckligt stort boende eller tomt. De avgifter man har är mindre och därför mindre sannolikt att man behöver se sig om efter annat boende. Det kan dock vara till fördel om man har ett för stort boende, för mycket att ta hand om som ensam förälder eller pensionär. Det finns även seniorlån där man kan låna på sitt boende och betala tillbaka med sitt hus när man går bort. Jag har inte tittat närmare på det man jag förstår att vilkoren inte alltid är så bra. 

Även regel ett, att sätta av en del av sin inkomst ger en inkomst till efterlevande eller för ålderdomen. Förhoppningsvis så räcker det att använda det kapital som ens förmögenhet genererar på en årlig basis, speciellt då kostnaderna även borde minska.

TRIMB 5 - Make of thy dwelling a profitable investment
TRMIB 7 - Increase thy Ability to Earn

 

lördag 8 november 2014

TRIMB 5 - Make of thy dwelling a profitable investment

Detta är det råd som jag själv har varit sämst på att följa. Det är ett gott råd men då jag arbetar internationellt och inte vet var jag kommer att slå mig ner så har jag inte köpt någon bostad. Jag har försökt men märkte att andra var mer i behov av bostaden och bjöd därför över mig. Det går att hyra ut men det finns risk att man hittar en dålig andrahandshyresgäst och det kräver en del resor hem för att ta hand om problem och andra ärenden vad gäller bostaden.Om du hyr en bostad så är det hyresvärden du betalar till och du äger inget. Om du köper en bostad så är den del av lånet du amorterar en betalning till dig själv i och med att lånen minskar medans det du betalar till banken i ränta är ren kostnad.

Det handlar inte om att investera i ett boende för att den ska öka i värde och sedan säljas. Det är handlar mer om att skapa sig ett tryggare liv där mindre av det du tjänar slipprar igenom din fingrar men även att kunna minska lite på sina kostnader.

Köper du ett hus med tomt kan du odla grönsaker. Du kan installera solpaneler för att minska dina kostnader för el. Du kan hyra ut ett rum för att få lite mer inkomster. Jag skulle också tro att äga sitt eget boende också ger en viss tillfredställelse.

Noteras bör att kostnader för att köpa bostaden (räntor) kommer från dina 90% i din budget och inte från de 10% du sparar för dig själv. De 10% går till att "make thy gold multiply".

TRMIB 4 - Guard thy Treasures From Loss
TRMIB 6 - Insure a Future Income