torsdag 23 maj 2013

Ursäkt

Success is as dangerous as failure.
Hope is as hollow as fear.

What does it mean that success is a dangerous as failure?
Whether you go up the ladder or down it,
you position is shaky.
When you stand with your two feet on the ground,
you will always keep your balance.

What does it mean that hope is as hollow as fear?
Hope and fear are both phantoms
that arise from thinking of the self.
When we don't see the self as self,
what do we have to fear?

See the world as your self.
Have faith in the way things are.
Love the world as your self;
then you can care for all things.

Lao Tzu


Jag vill be om ursäkt för min rekommendation vad gäller Mabi Rent. Den var inte genomtänkt. Det är inte ett bra bolag då de arbetar utan strategi eller är transparenta i vad de gör. Som Ludde pekade ut är det också en stor ekonomisk risk med så stora ränteutgifter i förhållande till den vinst de gör idag. En liten ökning i räntorna får stor genomslagskraft på deras resultat räkning. Även om det verkar som om den ränteökningen dröjer kommer de inte att kunna amortera ner lånen så pass mycket tills dess att det ger ett signifikant utslag på deras räntekostnader. De behöver således frigöra kapital på annat sätt. Det finns möjligheter till vinst men riskerna för att nå dit är enligt mig förstora. För en spekulant kan det vara intressant men jag har nog kommit fram till att det inte är vad jag är, i alla fall inte så stor spekulant.

Min självrannsakan har kommit fram till att jag nog fortfarande var euforisk över den starka kursstergring jag har haft med Doro. Jag har aldrig upplevt det under en så kort period förut. Det understryker ännu mer att jag är på rätt väg vad gäller att skaffa mig en bättre förståelse för vad jag vill med mina investeringar. Det behövs bättre självkännedom och disciplin för att bli en bra investerare.

söndag 19 maj 2013

Självrannsakan

Nu när euforin efter Doro's rapport har lag sig och analysen av Mabi Rent är publicerad fortsätter jag min självrannsakan efter att jag har kommit fram till att jag inte följer mina egna råd. Jag har också kommit fram till att jag inte har en klar strategi för mina investeringar. Det kommer fram klart (men har funnits där innan) efter mitt råd att köpa Mabi Rent. Spekulativt är det en intressant aktie men inte för en värdeinvesterare eller utdelningsinvesterare. Det ligger ingen klar strategi för mig att förvärva dem, något som jag klagade att Mabi inte har, vad värre är, jag har det inte heller. Det är något jag ska sätta mig ner och se över. Jag har mission, vision och mål, även om jag aldrig har satt mig och skrivit ner dem.

En vision är ju det man strävar mot och liksom många andra bloggare är min vision att kunna leva på avkastningen på mitt kapital.

Mission är anledningen till att man existerar. Jag är inte så säker på att man behöver en mission som individ, de är väl att leva så länge man kan. Sedan kan man ju ha olika livsmål och att uppfylla olika drömmar men det är enligt mig inte en mission.

Som mål har jag satt upp en budget på 24,000 kronor med dagens penningvärde som jag strävar att kunna finansiera via mitt kapital. Jag har nog kommit lite längre än många andra och har på sätt och vis redan nått målet (kom med Doro's rapport). Enligt mitt excel ark så får jag ca. 200 kronor mer per månad från mitt kapital än vad jag behöver enligt min budget. Men jag säger "på sätt och vis" för att jag har ännu inte räknat in inflationen. För att kunna bibehålla min budget så måste jag ju öka min budget med inflationen varje år. Å andra sidan så har jag heller inte räknat in grundpensionen som jag tror jag får när jag kommer upp i 65 års ålder. Dessutom så kommer jag ju att ha hela mitt kapital kvar när jag går bort och jag kan ju även räkna in med att minska det varje år så att det tar slut när jag är 100 år eller så hoppas att jag inte lever längre. Så det fins en del att reda ut för att göra mitt mål tydligare.

Jag har dock kommit fram till att jag ännu ingen lust med att sluta jobba, så jag bör nog även se över min vision och mitt mål. Vetskapen om att jag kan sluta när jag vill är dock inte så dum.

Då är det bara strategin kvar som beskriver hur jag ska nå dit. Som jag skrev innan så har jag bara en liten del av mina besparingar i aktier så jag har en del jag kan investera. Men som kom fram under mitt inlägg där jag listade min aktieportfölj och mitt inköp an Mabi Rent så är jag inte säker på vad jag är för investerar typ. Jag såg att Spartacus Invest har skrivit om olika investeringsmodeller, dock finns de inte samlade så man får leta lite. De jag har hittat är fokusinvestering, värdeinvestering, utdelningsinvestering, tillväxtinvestering, contrarian-investering (något som jag inte har en anning om vad det är). Sedan kan man ju också blanda olika investerings modeller. Jag ska sätta mig ner och titta igenom dem lite och se vad jag egentligen är för investerings typ. Antagligen kommer jag att komma fram till en mix där olika delar av minportfölj har olika strategier.

Ska man bli seriös med bättre självdisciplin så ska man. Det kommer nog att ta ett tag att komma fram till strategin och mina tankar om de olika strategierna kommer nog att bli publicerade efterhand framöver. Jag har fått bevis på att det är nyttigt att skriva ner mina ideer, det har redan get resultat att omformulera min mission, vision, mål och strategi. De håller inte är otydliga och måste således ses över.

Har du fler typer av investeringsmodeller eller andra råd att komma med? Här är ett område jag verkligen behöver hjälp med så kommentarer är välkomna mer än vanligt. Det gäller inte bara investeringar, det gäller mitt liv. Mitt råd är dock klart, sätt dig ner och skriv ner dina tankar om dina investeringar håll dem inte bara i huvudet (gäller även andra områden). De blir mer konkreta då och du kan bearbeta dem på ett annat sätt. Det behöver inte vara i en blogg. Förhoppningsvis kommer det också att leda till att jag blir en bättre investerare.

lördag 18 maj 2013

Mabi Rent

Min blogg inriktar sig ju på små och medelstora svenska företag, så idag ska jag titta på ett riktigt litet företag, Mabi Rent. Företaget är ett hyrbilsföretag som erbjuder korttidsuthyrning av personbilar, lätta lastbilar, minibussar och ett antal "specialbilar" i Sverige och Tyskland. Man har även bilförsäljning av Kia, Peugeot och Opel (samägt med Opel Sverige) inom bolaget. I och med att det är ett litet företag (totalt börsvärde om 28.5 miljoner kronor) är det svårt att få tag i information och även deras rapporter är knapphändiga. 

Mabi Rent börsnoterades i Juni 2010 på Aktietorget till teckningskursen 6,00kr per aktie. Man sysslade då endast med hyrbilar på den Svenska marknaden. I december 2011 så köpte man in 85% av Expoautos EA AB som säljer och ger service till Opel. Under 2012 köpt man Autoexpo i Nacka AB som säljer och ger service till Kia och Peugeot. Under 2012 etablerade man också (genom förvärv) ett kontor för biluthyrning i Berlin, Tyskland. Dessa expansioner har satt sina spår i resultaträkningen där man har minskat vinsten från 4,094 under 2010 till 1,978 miljoner under 2012, samtidigt har omsättningen ökat från 120,168 miljoner 2010 till 235,263 miljoner 2012. Vinstmarginalen räknat på resultatet efter skatt per omsättning har alltså minskat från 3.39% till 0.84%. Under 2012 var dock strategin att öka marknadsandelen framför lönsamhet.

Inköpen av Expoautos och Autoexpo (vilka jag förstår var ägda av samma personer som är huvudägare till Mabi) köptes in för att lägga till lönsamma företag till gruppen. Enligt Mabi har man funnit att det synergieffekter främst inom inköp men även inom service och försäljning. Själv tycker jag att man får en bättre marknad för försäljning av sina hyrbilar när de är dags att utrangera från hyrbils delen och hitta en stark synergieffekt där. 

Med 93 uthyrningsställen i Sverige börjar man känna att man nått den etablering som man vill ha i Sverige och har därför också börjat titta på andra marknader. Valet som första land att etablera sig utanför Sverige har fallit på Tyskland och då speciellt på Berlin. Det kan vara en vettig lansering då Tyskland fortfarande är Sveriges viktigaste handelspartner med tanke på företagskunder. Det är också en stor marknad i sig självt. Enligt den senast intervjun med André Schleemann på Introduce går etableringen bättre än förväntat. Det kommer sannolikt att ta mer av Mabi Rent's resurser att utöka sin verksamhet i Tyskland då man vill ha flera kontor för att få synergier mellan uthyrningskontoren.

Mabi är en risk fylld placering på många plan. Dels är man mer riskbenägna än många företag vilket kan ses från följande kommentar från André angående etableringen i Tysklad "Berlin är huvudstaden och växer mest av alla tyska städer just nu och motsvarar en tredjedel av hela Sveriges kundunderlag.  Några synergier ser vi inte just nu utan det får växa fram vartefter". Samma tendens kommer fram vid expanderingen till bilförsäljning "Även om det finns vissa synergier mellan Mabi hyrbilar och Autoexpo i Nacka så genomför vi detta förvärv främst för att det är en bra investering i en sund verksamhet till ett bra pris inom en närliggande verksamhetsgren till hyrbilsverksamheten", säger Svante Carlsson, styrelseordförande i Mabi Rent". Man expanderar kraftigt till nya områden och marknader utan en klar strategi. Dels så är avsaknaden av en strategi en risk men mer så själva den snabba expansionen, det finns en risk att man förlorar fokus på kärnverksamheten och lägger ner för mycket energi på att expandera. Förhoppningsvis så kommer man inte att expandera under 2013 (annat än för hyrbilsmarknaden i Sverige och Tyskland) utan att arbeta med att konsolidera verksamheten. Frågan är dock om man har den styrkan att låta bli, enligt ovan så verkar deras VD vara riskbenägen och därför svårt att hålla tillbaka. Det finns även en risk att man tar sig vatten över huvudet vad gäller Tyskland och att man går vilse i en för stor marknad för den lilla utländska aktör man ändå är. Man ger ingen riktning för 2013 i 2012 årsredovisning. Vidare så har Mabi Rent som ett litet bolag på Aktietorget en mycket låg omsättningslikviditet, dvs. det kan vara mycket svårt att sälja aktien till ett bra pris, speciellt om man handlar med något större poster.

Tittar man på de "reward" sida så tycker jag att priset är mycket pressat just nu. 2011, innan man expanderade till bilhandel och Tyskland så gjorde man en vinst på 75 öre per aktie. Det ger ett P/E tal på 6 med dagens aktiekurs på 4,50 kronor per aktie. Etableringen i Tyskland går bättre än plan så där bör man också kunna visa upp vinst inom en snar framtid. Därför borde en vinst kunna nå en bra bit över 75 öre per aktie. Man har synnergier mellan de olika delarna som man antagligen ännu inte har hunnit arbeta in i företaget vilket också har potential att öka vinsten.

Jag ger ingen scenario för 2013 då det finns för lite information till det och expansionerna inte särredovisas i den offentliga redovisningen. Q1 brukar vara det sämsta kvartalet så jag räknar inte med mycket bättre än ett 0 resultat för perioden. Rapporten kommer på tisdag (21 Maj).  Jag tycker att marknaden värderar in  mycket risk/reward i dagsen pris. Man har expanderat in på nya marknader som bör kunna bidraga till en ökad vinst för företaget. Vågar man använda 2013 till konsolidering av verksamheten och arbeta in synergieffekterna så finns det möjlighet till ökad vinst och en klart högre aktikurs. Jag skulle dock villja se en mer fokuserad strategi och uttänkt expansion framöver där man tar fram (och publiceerar) mål för verksamheten. 

Mitt råd är dock att sälja aktien visst kan man göra en vinst som är bättre än tidigare men det är inte resultatet av en genomtänkt strategi och plannering. Risken är därför för stor.

Vad har jag missat? Kommentera gärna.

Edit: Rådet är reviderat från ett initalt råd att köpa aktien, se mitt följande inlägg.

tisdag 14 maj 2013

Doro Q1 2013

I dag var det roligt att vara "stor" ägare i Doro (över 50% av min portfölj är ju investerad där). Börsuppgången slutade på 13.59% eller 3.90 kronor per aktie. Den var som högst uppe på 33.50 kronor per aktie, dvs 0.90 kronor per aktie högre. 

I mitt förra inlägg om Doro skrev jag "Den starka kassan tycker jag också motiverar en högre kurs speciellt då det finns möjlighet till köp av kompletterande områden. Att ha en stark kassa som inte används är inte effektivt kapitalutnyttjande av ett företag. Idag får man ett par procents ränta på dem när de kan arbeta inom verksamheten för en klart högre avkastning." Det är mycket det man har gjort nu och därför som kursen har stigit. Men tittar man lite närmare och använder de siffror som Doro anger i Q1 rapporten så finns det mycket potential kvar i aktien. Kursen är mer en följd av köpet en av den starka rapport som man faktiskt kommer med.

Fortfarande så vet jag inte så mycket om köpet men IVS gjorde förra året ett resultat EBIT om 3.6 miljoner Euro vilket motsvarar 30.6 miljoner kronor vid en kurs på 8.50 kronor per Euro. Lägger vi in det resultatet beräknat på 9 månader (dvs 3/4 av resultatet), då företaget kommer att konsolideras från andra kvartalet 2013, skulle det i sådana fall ge en vinst på 66.8 miljoner kronor för 2013 eller 3.45 kronor per aktie (3.21 om man räknar med utspädning om 1.5 miljoner aktier som kan bli del av köpeskillingen). Nu har nog IVS högre räntekostnader än Doro så resultatet kan bli lite lägre. Dock räknar jag fortfarande med den föräljning Q2 - Q4 som jag använde i min förra analys (Försäljningen för Q1 var 12% högre än jag hade räknat med så det är ganska försiktiga siffror). Trotts den stora ökningen på aktien så räknas Doro fortfarande inte som ett tillväxtbolag utan med ett prognostiserat P/E tal kring 10 (9.8 med utspädning och 10.6 utan). Kan köpet av IVS öka försäljningen i den tysktalande regionen och östeuropa  och ge andra synergieffekter som man skriver om så kan vinsten att öka ytterligare.

Ett orosmoln är dock själva köpet av IVS och vad det säger om strategin. Är verkligen en återförsäljare det bästa sättet att använda sin kassa. Att det är en Tysk återfösäljare är positivt då det är en stor marknad Doro har problem i och med köpet kommer man att kunna få ut sina produkter bättre där och andra områden där IVS finns. Men är det inte telecare som är det stora tillväxt området och borde inte köpet ha kommit där? Det känns som en lite mer passiv investering. Ett annat orosmoln är att man skjuter upp särredovisningen av Care tyder också på att området går sämre än beräknat. Visserligen finns det utrymme för mer lån till nyförvärv då man nog inte behöver låna mer än 50 miljoner (av de 150 som IVS kostar) för köpet och Doro's belåning var nära 0 innan.

Jag kommer att sitta kvar med mina aktier ett tag till då jag fortfarande är mycket positiv till företaget. Det optionsprogram man startade för de anställda med rätt att teckna ny aktier för 35.30 kronor till den 30 Juni 2014 ser nu mycket attraktiv ut. 

söndag 12 maj 2013

Swedol 2013

Jag var förbi bloggen Finanstankar och såg att han hade köpt Swedol, ett bolag som jag har analyserat tidigare. Jag bestämde mig därför att titta på Swedol igen för att se om jag ska köpa Swedol då kursen har sjunkit kraftigt sedan min senaste analys (som var behåll). Värdebyrån och AnotherValueInvestor har också nyligen kommit ut med analyser på Swedol.

Tittar man på försäljningen så verkar den sjunka Y-on-Y. Swedol har varierande försäljning under de olika kvartalen där Q4 och Q2 traditionellt är starkare än Q1 och Q3 så det är bäst att jämföra Y-on-Y. Under Q1 2012 sålde man för 331.4 miljoner medan man bara kommer upp i  ca. 295 miljoner under Q1. Det är ca. 90% av förra årets försäljning under Q1. Den dåliga försäljningen i mars hör nog samman med det dåliga vädret under månaden. Men tittar man på försäljning per butik per månad så har den sjunkit från 2.75 i mars 2012 till 2.07 i mars 2013. Försäljningen per butik har sjunkit 9 av de 12 senaste månaderna med i genomsnitt 14% under perioden. Dock skriver Värdebyrån
att "det tar i regel  5-7 år tills en butik blivit ”mogen” och kan prestera till dess fulla potential" vilket jag inte har tagit i beaktning. En del minskningen beror nog på att det tar ett tag för nya butiker att komma upp i samma försäljning som etablerade. Det finns nog även en viss "updämd" efterfrågan efter det svaga mars men jag tror ändå att försäljningen kommer att fortsätta att sjunka året ut för att ta fart igen nästa år när prognosmakarna tror att ekonomin tar fart igen då det inte bara är försäljningen per butik som sjunker utan även den totala försäljningen.Försäljning Butiker Försäljning per butik Försäljning Y-on-Y Y-on-Y per butik
Mars 95.2 46 2.07 -16.42% -23.69%
Februari 95.8 46 2.08 -16.91% -24.14%
Januari 102.9 46 2.24 -7.30% -19.39%
December 111.3 46 2.42 6.00% -7.83%
November 123.2 46 2.68 0.16% -12.90%
Oktober 153.6 45 3.41 28.43% 8.45%
September 105.8 45 2.35 -23.67% -37.24%
Augusti 100.6 43 2.34 -8.30% -23.22%
Juli 87 43 2.02 -15.37% -29.15%
Juni 108.4 43 2.52 30.60% 6.30%
Maj 131.2 42 3.12 40.32% 16.93%
April 113.9 42 2.71 -6.64% -22.20%

Eftersom man har fortsatt att expandera med lägre resultat där kassaflödet inte räcker för att täcka expansionskostnaderna så har man tvingats öka sina lån. Fram till Q1 2012 har man haft 0kr i långfristiga räntebärande skulder. Vilket har ökat till 121 miljoner vid slutet av 2012. Detta är på inget sätt någon hög skuldsättning. Dock kommer det nog inga nya butiks etableringar under 2013. Då jag tror att man är "obekväma" med att ha skulder kommer man nog att vilja betala tillbaka dem så snart som möjligt och vänta med nya investeringar till kassaflödet är starkt nog och så man kan minska lånen och investera på samma gång. Med fortsatt vinst, minskatt varulager och kundfordringar borde man kunna fortsätta med nyetableringar under andra halvåret av 2014, men då i mindre takt än man gjort de senaste åren. Detta gör att man inte kan räkna Swedol som ett tillväxtbolag längre och man måste nog räkna med ett lägre P/E tal. 

Jag tror även att man kommer att behålla dagens utdelningsnivå (i kronor) då man antagligen vill hålla så låg nivå som möjligt för att ackumulera kapital till att betala av lånen och avsätta till expansion. Räkna därför inte med någon hög direktavkastning. Den procentuellt höga utdelningen för 2012 var nog mer för att blidka ägarna och inte sänka utdelningen för mycket, man hade nog gärna bibehållit nivån om 30% av resultatet.

För 2013 räknar jag med en vinst kring 1.13 kronor/aktie (utdelning 35 öre per aktie). Detta är en ökning från 2012 då man förmodligen kommer att förbättra sina marginaler då man inte expanderar samt att man kommer att se över sina kostnader (mycket är dock personal kostnader där det är svårt att spara med bibehållen servicenivå). (MKR)

2013

Q1 Q2 Q3 Q4 Year
Intäkter 293.9 335.8 264.0 349.4 1,243.1
Kostnad för sålda varor -182.2 -204.9 -162.3 -209.6 -759.0
Brottoresultat 111.7 131.0 101.6 139.8 484.0
Övriga intäkter 7.0 7.0 7.0 1.0 22.0
Försäljningskostnader -82.3 -92.4 -71.3 -92.6 -338.5
Administrationskostnader -9.0 -11.0 -10.0 -10.0 -40.0
Övriga kostnader -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -16.0
Rörelseresultat 23.4 30.6 23.4 34.2 111.5
Finansnetto -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -8.0
Resultat före skatt 21.4 28.6 21.4 32.2 103.5
Skatt -6.4 -8.6 -6.4 -9.6 -31.1
Periodens resultat 15.0 20.0 14.9 22.5 72.5
Bruttomarginal

38.00% 39.00% 38.50% 40.00% 38.94%
Försälnjingskostnader/försäljning

28.00% 27.50% 27.00% 26.50% 27.23%

Jag håller med Värdebyrån att Swedol verkar långsiktiga men man utstrålar också ansvar och försiktighet och gör i allmänhet ett mycket seriöst intryck. Det är egentligen ett ganska tråkigt bolag, men på ett positivt sätt. Den goda balansäkningen gör att man kan klara av en längre konjunktursvacka. Riskerna ligger dock i just en längre konjunktursvacka, överetablering, högt beroende av professionella kunder. Visst finns det många jordbruk (runt 70,000) och skogsbruk i Sverige (runt 200,00 skogsägare, vilket inte innebär lika många skogsbtuk) som är kunder hor Swedol men mycket av produktionsindustrin flyttar utomlands. Fast styrkan hos Swedol är just att man har en bred kundbas. Går en sämre finns det ju alltid andra områden som kan kompensera.

För att kommentera det AnotherValueInvestor nämner i sin blogg så tror jag inte att en marknad med 0-tillväxt är något positivet. Företagen expanderar sina butiker vilket höjer kostnaderna och sänker marginalerna. Detta kan leda till framtida priskrig.

Jag är lite mer skeptisk till bolag än när jag gjorde min första analys. Jag tror att vi kommer att se kursen sjunka en bit till och jag kommer inte att fundera på inköp innan man går under 16 kronor (Eventuellt kommer jag att göra ett mindre inköp om den går under 17 kronor). Kommer försäljningen igång igen och man kan bibehålla höga marginlaer samt börja växa lite smått igen så finns det möjlighet till en bra uppgång.


Min prognos för helåret ligger i linje med Remium men vi har skilda syn på hur man kommer dit. Jag tror att det sker med bättre marginaler, de med ökad försäljning. Försäljningsrapport för april kommer 15 maj och Q1 rapporten 22 maj. Båda kommer att bli intressanta att läsa.


Kommentera gärna saker som ni tycker jag har missat.

fredag 10 maj 2013

10,000!

Min blogg fyller idag 10,000 besökare. Det första inlägget publicerades den 10 Juni 2012. Det har sedan dess publicerats ytterligare 23 inlägg. Det pupuläraste inägget har hittils varit om Nordnet med 576 besökare medans endast 38 besökare har hittat mina blogglänkar. Ett speciellt tack till 40procent 20år som har gett flest länkar till min blogg. De flesta läsarna finns så klart i Sverige. Men det har även kommit läsare från USA, Italien, Storbritannien, Ryssland, Thailand, Norge, Tyskland och Finland. Jag tolkar det som att svenskar är ett resande folk, vilket vi är, samt att ett antal utlandsboende håller kontakt med den Svenska aktiemarknaden.

Tack all ni som har besök och speciellt till er som har kommenterat.

Vore roligt med några kommentarer från de som loggar in utanför Sverige.

torsdag 9 maj 2013

Självdisciplin

Jag märkte när jag listade mina aktier att jag har dålig självdisciplin, två av aktierna i min portfölj har jag gett sälj rekommendation på. Till försvar så är den ena inköpt innan jag började skriva min blogg (Artimplant) och den andra har jag börjat att omvärdera (Etrion). En av aktierna (SSAB) är dessutom inköpt utan en ordentligt gjord analys. Mina huvudaktier har dock genom gått en analys som renderat i en köp rekommendation.

Självdisciplin är nog något man måste ha för att kunna göra bra investeringar. Jag ska därför se om det hjälper att vara öppen med alla mina inköp framöver. Förhoppningsvis kommer det också att ge mer tyngd åt mina rekommendationer. Jag kommer att indela min köp i tre kategorier. Långsiktiga placeringar, spekulation (kort siktiga) och options köp (aktier jag köper för att sätta ut covered call's). Dock kommer jag aldrig att ha mer än 5% av portföljen i spekulations aktier och de kommer att ha en stopp loss på 20%, vilket gör att jag max riskerar 1% av min portfölj. Det ska dock bara ske i bolag som jag har analyserat.

Hur har ni det själva med självdisciplinen?

söndag 5 maj 2013

Mina aktier


Då jag kommer att vara lite mer personlig i framtiden så tänkte jag börja med att redovisa min aktieportfölj. Jag började intressera mig för aktier igen i slutet på 2011, sedan dess har hela min portfölj ändrats. Den börjar få den form som jag vill ha men det återstår en del rensning och inköp. Jag var aktiv när jag var yngre och gjorde en mycket bra affär i Gambro och Ericsson (som jag köpte en, på den tiden, stor post när kuren var som lägst).

Min portfölj inkluderar inte så många aktier och är ganska koncentrerad till en aktie som står för över 50% av det totala innehavet. Jag har dock fortfarande en relativt låg andel av min portfölj i aktier, 28%. Mitt mål är att gå upp till 40% så det finns ett köputrymme. Funderar på att köpa in en bankaktie och då Avanza eller Nordnet. Följer just nu även Beijer Alma, Fortum (vilket verkar vara alla bloggares favoritaktie) och Duni. 

Doro 51.1%
Teliasonera 26.5%
SSAB 14.0%
Etrion 5.0%
Transcom A 3.0%
Odd Molly 0.2%
Artimplant 0.2%

Doro ser jag som ett tillväxt bolag som har stor potential men även trygghet samt har en bra direktavkastning. Telia har jag som ett ankare som ger en god utdelning. SSAB köpte jag in för att göra options affärer men har ännu inte haft tid att gör det. Skulle gärna se att den går upp någon krona till innan jag ger ut några köpoptioner där. Etrion är en ren spekulation. Transcom är jag också positiv till och kommer nog att öka mitt innehav i. Odd Molly försökte jag bottenfiska och få för en billig penning och var tänkt som en krydda (de köptes in för 24 kronor styck). Artimplant vet jag inte varför de är där, ett dåligt skött bolag som närmar sig KK. Funderar på att behålla dem då jag tror att patenten kan ha ett högre värde än själva bolaget, det är dessutom en väldigt liten summa.

I kort så är det Doro, Telia och Transcom som utgör grunden till min portfölj.

Några råd?

fredag 3 maj 2013

Transcom 2013


Resultatet blev inte så bra under Q1 som jag hade trott, där jag hade räknat med en liten vinst under kvartalet. Den största anledningen är att försäljnings och administrations kostnaderna var klart högre (29.3) än vad hade räknat med (27.5). De högre kostnaderna är dock till del en effekt av ökade investeringar. Som jag skrev i min förra analys av Transcom  så har jag därför tagit mig en grundliggare titt. 

Försäljningen var högre (170) än vad jag hade räknat med (166). Här är det dock negativa orsaker till min miss. Som jag har förstått det har man tagit engångsintäkter på 4 miljoner Euro inom CMS  för överlåtelse av rättigheter att driva in skulder i Sverige. Detta borde resultera i att intäkterna kommer att sjunka för CMS i nästa kvartal.

Tittar man på de olika geografiska områdena så har "North America & Asia Pacific" minskat försäljningen jämfört med Q4 2012. Jag är lite osäker till varför, vad jag förstår av resten av rapporten så är det här man mest bygger ut för att öka kapaciteten. Dock har man inte ökat så mycket de senaste kvartalen. Minskningen är dock minimal och man borde kunna öka försäljningen under resten av året. Förra året ökade man försäljningen med 17% (det mesta kom under Q4). Jag ser detta som Transcom's huvudmarknad för tillväxt och räknar med att man ökar försäljningen under resten av året.

"West & Central" hade också en klar försäljningsökning under Q4 2012, till skillnad från "North America & Asia Pacific" så ökade försäljningen under Q1. Dock rapporterar man ingen kapacitets investering i regionen, man kommenterar heller inte graden av kapacitetsutnyttjande. Jag tror därför inte på någon tillväxt i regionen under reste av året. 

Med tanke på hur det ser ut I Spanien så tror jag inte på någon större försäljningsökning för området "Iberia" under 2013. Jag är nöjd med om man behåller den försäljning som man har. Dock rapporterar man om investeringar om €0.8 miljoner den senaste 12 månaders perioden och dessutom är Spanien bara en del av regionen vilket borde kunna indikera på att jag är för försiktig och det finns möjlighet till att man expanderar mer än vad jag räknar med med tanke på att det är en prioriterad marknad för tillväxt för Transcom. 

Att region "South" ökar försäljningen från 25.2 miljoner till 28.0 miljoner under Q1 är imponerande då Frankrike "bara" borde vara inkluderat för två kvartal. När även dessa kvartal räknas bort för resten av året så borde dock försäljningen sjunka från Q1. det är dock svårt för mig att spekulera hur mycket då jag inte vet hur stor andel av försäljningen är i Frankrike. Med tanke på ökningen under kvartalet borde det vara en mindre del. 

"North" är inte någon tillväxtmarknad för Transcom och nästan inga investeringar har gjorts för att möta ökad försäljning. Marginalerna är sämre än de flesta andra marknaderna bara South med Frankrike har sämre marginaler. Focus borde därför ligga på att förbättra dessa. Att man tittar närmare på Danmarks framtid visar även att så är fokus för regionen.

Thousand Euro 2013

Q1 Q1 Act Q2 Q3 Q4 2013
Revenue 166,351 170,452 163,612 165,864 168,163 668,139
- North America & Asia Pacific 32,857 31,600 32,548 33,524 34,530 132,203
- West & Central (Euro rest) 16,160 16,700 16,700 16,700 16,700 66,800
- Iberia (Latin) 31,620 33,200 33,532 33,867 34,206 134,805
- North (Nordic) 46,762 43,200 43,632 44,068 44,509 175,409
- South (Eur) 25,452 28,000 25,200 25,704 26,218 105,122
- CMS 13,500 17,800 12,000 12,000 12,000 53,800
Cost of sales -133,081 -134,841 -129,253 -131,033 -132,849 -531,634
Gross profit 33,270 35,611 34,359 34,831 35,314 140,115
Selling expenses -1,636 -1,636 -1,636 -1,636 -1,636 -6,544
Administrative expenses -25,812 -27,633 -25,360 -25,732 -26,111 -104,835
Other expenses -500 5,771 -500 -500 -500 4,271
Restructuring
-6,044


-6,044
Profit/Loss from operation 5,322 6,069 6,863 6,964 7,067 26,963
Finance income 0 26 0 0 0 26
Finance costs -1,500 -2,507 -1,700 -1,700 -1,700 -7,607
Profit/Loss before tax 3,822 3,588 5,163 5,264 5,367 19,382
Income tax -3,057 -3,659 -3,049 -2,579 -2,110 -11,397
Profit/loss 766 -71 2,114 2,685 3,257 7,985Gross margin 20.00% 20.9% 21.00% 21.00% 21.00% 21.0%
Admin/Selling expenses 16.50% 17.2% 16.50% 16.50% 16.50% 16.7%

Totalt sett så räknar jag med att försäljningen kommer att sjunka tillbaka till runt 164 miljoner under Q2 för att åter nå Q1's nivåer under Q4. De förändringar man gör kommer dock att förbättra bruttomarginalerna. Eftersom jag heller inte räknar med några större utbyggnader för ökad försäljning (enligt ovan) så kommer även de administrativa kostnaderna att sjunka tillbaka vilket gör att man kommer att göra en klar vinst från Q2. Vilket är i linje med vad jag spekulerat tidigare, att man tagit alla större kostnader under 2012 för att visa vinst från 2013. För helåret räknar jag med en vinst kring €8,000 miljoner (7.5 öre per aktie).

Det finns dock en risk att den avslutade operationen i Frankrike kommer att ge kostnader som man inte har räknat med. Ökade utbyggnader kan också dra ner resultatet men det ser jag mer som positivt då det förhoppningsvis leder till mer intäkter längre fram. Man har aviserat att det kan komma omstruktureringskostnader för att effektiviteten i Nord Amerika, för aktiekursen vore det bra om man väntade till Q3 innan man tar dem så att man verkligen visar en vinst under ett kvartal. 

Jaghar försökt att hitta ett sammanband mellan investering i expansion och tillväxt utan att hitta något som helst sammanband. De följande tabellerna visar resultatet av mina uträkningar. Om någon hittar ett sammanband så vore jag tacksam om ni berättar det. Dock bekräftar det att "North America & Pacific" är den region man investerar mest i följt av "Iberia", medan det knappast investeras något i "North", "South" och "Central". Det är dock inget som resulterar i ökad tillväxt. För att få en bättre bild borde man se på kapacitet utnyttjandet i respektive region vid varje tillfälle för att få en bättre bild men jag hade trott att man skulle kunna se något sammanband.

Expansion Investments Y-on-Y*
€ miljoner North Iberia South NA & AP Central CMS Totalt
Q2 2012 0 0.2 0 1.7 0 0 1.9
Q3 2012 0.1 0.3 0 2.9 0.1 0 3.4
Q4 2012 0.1 0.7 0 3.6 0 0 4.4
Q1 2013 0.1 0.8 0.3 0.5 0 0 1.7
* Q2 2012 jämförs med Q2 2011 osv.
Sales Growth Q-on-Q*
€ miljoner North Iberia South NA & AP Central CMS Totalt
Q4 2011 4.7 1.8 1.2 1.2 0.8 0.5 10.2
Q1 2012 0.2 2.1 3.2 -0.4 -0.3 -0.5 4.3
Q2 2012 -0.1 -1.7 1.1 1.6 0 -0.6 0.3
Q3 2012 2.9 0 -2.6 0.9 -0.1 -0.2 0.9
Q4 2012 4.5 2.1 2.1 4 2.1 -0.1 14.7
Q1 2013 -2.2 2.2 2.8 -0.3 0.7 4.3 7.5
* Q2 2012 jämförs med Q1 2012 osv.
Sales Growth Y-on-Y
€ miljoner North Iberia South NA & AP Central CMS Totalt
Q3 2012 7.7 2.2 2.9 3.3 0.4 -0.8 30.4
Q4 2012 7.5 2.5 3.8 6.1 1.7 -1.4 27.7
Q1 2013 5.1 2.6 3.4 6.2 2.7 3.4 23.4

Egentligen så gör man faktiskt en vinst redan under Q1 eftersom resultatet är belastat med skatt från tidigare år (0.9 miljoner netto om man räknar med återföring av medel som tidigare avsatts för skatter). Med den nya ledningen så borde dessa "extra" skattekostnader minska/försvinna under det närmaste året då man borde ha fått ordning på de regler som gäller vid beskattning och skatterevisionerna inte resultera i några ökade skattekostnader. En skattesatts på 102% vore inte ens Astrid Lindgren nöjd med.

Jag är fortfarande besviken på avsaknaden av verksamhets och finansiella mål. Att visa positivt resultat är visserligen ett mål som man antagligen strävar efter men för att få en bättre fokusering krävs att man tydlig gör vad det är man strävar efter. Dock så väger man upp det till en viss del med att man rapporterar fokus per region för det närmast året vilket ger en viss vägledning. 

Nu sätter jag mig ner och väntar på 18 Juli och Q2 rapporten.

Kommentarer välkomnas som vanligt.