måndag 2 februari 2015

Januari Rapport 2015

Det har inte blivit så mycket bloggande som jag hade hoppats då jobb har tagit över mer och mer. Några nya analyser har det inte blivit men då de gamla fungerar bra så har det varit en bra månad i Januari.


Börjar vi som vanligt med den stabila tillväxtportföljen så har den ökat med 3,4% i värde under årets första månad, klart bättre start än förra året då portföljen växte 0,6%. Tittar vi på de enskilda innehaven så har det gått lite blandat. Klart bäst har Protector Forsikring gått med en ökning på 21,8%, men alla aktier har gått plus. Nu är det npg inte jag som är en god investerare då börsen har gått upp ganska kraftigt under månaden till följd av QE i Europa. Jag har gjort lite ommöbleringar i portföljen som inte har med aktier att göra så likviditeten har ökat till 5,1% (3,4%). Mitt levnadsindex fortsätter dock att vara en tråkig historia och har nu sjunkit till ATL 57,7 (60,6); det är fortfarande dollarn som spökar.

TeliaSonera +1,2%
Bonehur +0,8%
Fortum +5,4%
Protector Forsikring +21,8%
Handelsbanken +7,1%
Castellum +6,6%
Industrivärden +8,4%

Månadens bästa portfölj har varit min investeringsportfölj som har fått en rivstart på året med en uppgång på 13,2%. Nu ska man komma ihåg att den portfölen också började bra förra året med en uppgång på 6,3%. Alla mina tre stora bolag i portföljen har gått upp med mer än 10% och det ser fortsatt mycket ljust ut för dem. Eolus som är min nuvarande favorit aktie har gått upp med 7,2% efter avknoppandet av en utdelning om över 5%. Försäljningen av Google verken har hjälpt till om inte i lika stor utsträckning som jag trott (jag tycker dock att Eolus fortfarande är mycket undervärderat). Eolus har en mycket stabil ställning och en mycket intressant framtid framför sig. Även Doro har gått upp efter inköpet av Caretech och der har cirkulerat uppköpsrykten på Avanza. Jag hoppas att de inte är sanna då det kommer att bli svårt att hitta lika intressanta bolag till lika bra pris. Det enda lilla (portföljandel om 4%) sorgebarnet är Transcom. Jag har tappat lite koll på bolaget och borde nog se över om jag vill ha det kvar eller inte. Likviditeten i portföljen har efter aktieutdelningen i Eolus och min lön ökat till -0,7% (-3,8%). Nästa månad är vi kanske på plus igen om jag kan hålla mina fingrar i styr.

Transcom -8,55
Protector Forsikring +21,8%
Eolus +7,2% (+12,7 inklusive aktieutdelning)
Doro +11,6%

Den sämsta portföljen är min spekulativa portfölj. Uppgången i Eolus har inte motverkat nedgången i SSAB. Jag tycker dock att SSAB hadlas billigt så jag vill inte sälja dem. Det är ett bolag det kan svänga ganska snabbt för. Portfölen har gått back -0,4% under månaden, en klart sämre start än förra året då vi började starkt med en uppgång om 20,7%. Likviditeten har ökat något då jag även här fick en utdelning i Eolus Vind 26,4% (24,8%).

Eolus +7,2% (+12,7 inklusive aktieutdelning)
SSAB -11,8%

Till sist så tittar vi på den totala aktieportföljen som visar en uppgång om 8,5% för årets första månad. En klart trevlig inledning. Förra året började vi med en uppgång om 0,1%. Likviditeten ligger på 2,3% (-0,6%).