torsdag 25 juni 2015

Maj Rapport 2015

Nu är Juni snart slut så bäst att komma med repporten för maj. Jag har endast maj data för mina aktier så min stabilatillväxtportfölj kommer att vara lite felaktig då den innehåller andra tillgångar också för vilka jag har använt mer aktuell data. Jag har börjat titta lite på aktier igen då jag har lite mer tid till det med det dröjer nog ett tag till innan jag publiserar nästa analys. Har tidigare kännt krav på mig att posta ett visst antal inlägg per månad när jag har varit aktiv men det har jag inte längre. Kravet är ett inlägg per månad för att hålla bloggen vid liv.

Stabilatilläxtportföljen

Maj var en mindre bra månad då den portföljen gick ner i värde och var vid månadens slut up 10,5% (11,5%). Ingen av aktierna ökade i värde under månaden. Med lite aktieutdelningar så steg likviditeten till 6,7% (5,2%). Den räcker nu till att göra ett eller två inköp. Den aktie jag tittar på är dock för investeringportföljen där jag har en större andel likvida medel.

Mitt levnadsindex är också lite skevt då jag inte notterade dollarkursen vid månadsskiftet. Det har dock förbättrats och är nu 60,1 (59,1). De enskilda aktiernas utveckling var som följer (där kursstegringen in Protector står i en klass för sig)

TeliaSonera -0,3% (+3,2%)
Bonehur -12,3% (-4,9%)
Fortum -5,3% (-1,4%)
Protector Forsikring 94,1% (+97,7%)
Handelsbanken +5,1% (+5,1%)
Castellum +0,2% (+6,6%)
Industrivärden +24,9% (+27,7%)

Investeringsportföljen

I min investeringsportfölj gick jag back 0,8% enheter jämfört med hur det såg ut i slutet av april 35,5% (36,3%). Inte mycket hände här under maj månad så likviditeten låg kvar på samma nivåer 30,3% (30,1%). För aktierna i portföljen så var det lite blandat resultat.

Transcom +49,3% (+48,6%)
Eolus +41,9% (+38,5%)
Doro +6,4% (+10,8%) 

Spekulationsportföljen

Inte mycket att rapportera här heller. Det var en uppgång på 13.6% (15,6%) sedan årsskiftet. Det är dock något fel på mina siffror då min enda aktie gick plus under maj månad. Det är troligtvis fel i april rapport. De likvida medlen har stigit till 64,3% (63,2%).
  
SSAB +5,5% (-2,5%)

Den totala aktieportföljen gick inte så oväntat back den också och redovisade en uppgång på endast 24,9% (27,0%) sedan årsskiftet.

Förhoppningsvis ska ni nu bara behöva vänta en dryg vecka på att få reda på hur det gick i juni. Åtminstone en fördel med att redovisa sent.