söndag 4 maj 2014

April Rapport

Det har varit en låg aktivitet på bloggen under April. Det har varit en ganska stressig period så några ny inlägg nar det inte funnits tid med. Det hans dock med en liten safari första dagarna i maj så april rapporten kommer lite sent.Börsen som helhet ligger ganska stabilt, upp 2.0% sedan årsskiftet (2.4% i slutet på mars).

Trotts den lilla nedgången från förra rapporten har det gått bra i mina egna portföljer. Den trygga tillväxtportföljen har gått upp igen och är nu upp 4.0% (2.3%) sedan årsskiftet (utan lön). Jag har inte hittat något nytt bolag jag vill köpa så jag passade på att köpa tillbaka några Doro när de låg kring 40 kronor per styck. Inköpet har hjälpt till lite till att öka portföljvärdet. Trotts inköpet gick likviditeten bara ner till 11.8% (15%) då det trillade in lite utdelningar.

Investeringsportföljen har gått upp igen och är nu plus 4,6% (3.5%) sedan årsskiftet (utan lön). Likviditeten har ökat till 5% (2%) efter utdelningar och lön. Inga förrändringar har skett i portföljen.

I den spekulativa portföljen har jag en liten öppen post som ligger på plus och den är nu upp 42.9% (41.5%) sedan årsskiftet. Likviditeten ligger på 83.3% (100%).

Aktieportföljen som helhet har  gått upp 8.5% sedan årsskiftet (inklusive utdelningar men utan lön).

Jag har fortsatt att fundera mer på min portföljsamansättningar och jag kommer att flytta om poster mellan den stabila och investeringsportföljerna. De små och medelstora bolagen kommer att flyttas till investeringsportföljen (Eolus åker tillbaka till investeringsportföljen tillsammans med de nyinköpta Doro. I ett längre perspektiv kommer nog Protector Forsikring att flyttas dit de med ). Det kommer nog att ta ett tag då jag inte ser några säljlägen och det kommer att ta ett tag att spara ihop likvida medel till att föra över aktier från den stabila till investeringsprotföljen. De likvida medel jag får in till den stabila portföljen kommer att användas till att köpa in större bolag. Investeringsportföljen kommer således att bestå av små och medelstora bolag (vilket bloggen skapades för) medans den stabilatillväxtportföljen kommer att bli just det, med stora stabila bolag.